Dəriyə qayği —  planetə sevgi ilə

Dəriyə qulluq həm də ətrafımıza qayğı deməkdir. Axı planetə təsir edən hər şey bizə, sağlamlığımıza və dərimizə də təsir edir. Dərinin təbii balansını qorumaq üçün NIVEA ətraf mühitin tarazlığına diqqət yetirir. Buna görə istehsalın hər mərhələsini ekoloji cəhətdən təmiz etməyə çalışırıq.
onlooking-woman-wind-turbine-solar-panel

hand-holding-leaf

Qablaşdırma istehsalının fəlsəfəsi: «İstehlakın azalması, təkrar istifadə, təkrar emal olunması». Enerjiyə qənaət etmək və tullantıları azaltmaq üçün məhsul və qablaşdırma istehsalını inkişaf etdirməyə davam edirik.

 

NIVEA məhsullarının yaradılması prosesində iştirak edən hər kəslə brendin dəyərlərini bölüşürük: özümüzə və təbiətə hörmət və qayğı göstərməliyik.

Bizə qoşularaq NIVEA-nın dəri və ətraf mühitimizi qoruyan məhsulları yaratmağın məqsədini öyrənəcəksiniz.


EMAL

shredded-leaves-seeds-close-up

XAMMALDAN MƏSULİYYƏTLİ İSTİFADƏ

NIVEA təchizatçılarının böyük əksəriyyəti göstərilən sosial və ekoloji tələblərə cavab verirlər və biz onlara ən yüksək standartlara cavab verməyə kömək edirik.

 

Planetimizin təbiətini və iqlimini qorumaq üçün meşələrin məhv olması ilə mübarizədə iştirak edirik. Meşələrin məhv olunması iqlim dəyişikliyinin əsas amillərindən biridir. Meşələr olmadan bir çox növ yaşayış yerini itirəcək və planet «ağ ciyərsiz» qalacaq. Meşələrin kəsilməsinə qarşı mübarizəmizin bir hissəsi olaraq, Meşə İşləri Şurası (FSC) tərəfindən təsdiq edilmiş kağızdan istifadə edirik və yalnız FSC tərəfindən təsdiqlənmiş və ya təkrar emal edilmiş kağızdan 2020-ci ilədək istifadə etməyi planlaşdırırıq.

 

Biz bu fikirləri NIVEA qulluq məhsulları üçün fəal şəkildə təbliğ edirik.

PALMA YAĞI: EKOLOJİ İSTİFADƏ

Bütün kosmetik vasitələrin təxminən 70%-i palma yağından alınan maddələrdən ibarətdir. Bunlar NIVEA-nın bəzi məhsullarında rast gəlinir. Palma yağı ilə əlaqəli əsas problem — lazım olan palma plantasiyaları yaratmaq üçün tropik meşələrin geniş əraziləri məhv edilir.

IBiz NIVEA-dan əminik: palma yağını meşələrə zərər yetirmədən də əldə etmək olar. Palma yağını başqa bir bitki yağı ilə əvəz etmək düzgün deyil, çünki palma ağacları çox sayda meyvə verir. Alternativ variantlar ekoloji cəhətdən düzgün adlandırmaq olmaz, çünki ağaclar üçün daha çox torpaq tələb olunur.

Əksinə, tərəfdaşlarla birlikdə palma yağı istehsalının tərəfdarıyıq. Beiersdorf şirkəti Palma Yağının (RSPO) Sertifikatlaşdırılması üzrə Dəyirmi Masaya və Palma Yağ Forumuna (FONAP) qatıldı.

2020-ci il üçün hədəfimiz Beiersdorf üçün alınan bütün palma yağı əsaslı xammalın ekoloji cəhətdən təmiz mənbələrdən alınmasını təmin etməkdir.

2018-ci ilə qədər palma xammalına olan ehtiyacımızın 63%-ni RSPO Mass Balance standartına uyğun olaraq ekoloji təmiz məhsullarla təmin etdik. Müvəqqəti olaraq RSPO Book və Claim sertifikatları məhsullarda tələb olunan xammalın qalan hissəsini kompensasiya edəcəyik.

RSPO-NIVEA-certification

TƏBİİ MADDƏLƏR VƏ TƏBİİ MƏNŞƏLİ MADDƏLƏR ARASINDAKI FƏRQ NƏDİR?

Dərinin təbii funksiyalarını dəstəkləmək üçün təbii maddələr və təbii mənşəli maddələr seçirik. Onların faydalarından biri yenilənmədir. NIVEA məhsullarında üçün istifadə etdiyimiz bir çox xammal mənbəyi yenilənir. Məsələn, dodaq balzamında istifadə etdiyimiz kolza və ya günəbaxan yağı, təchizatçılar tərəfindən hər il çiçəklənən sahələrdən toplanır. Təbii mənşəli maddələrin və təbii maddələrin ekoloji cəhətdən təmiz mənbələrdən alınmasını təmin etməyə çalışırıq.

TƏBİİ MADDƏLƏR VƏ TƏBİİ MƏNŞƏLİ MADDƏLƏR ARASINDAKI FƏRQ NƏDİR?

Efir yağı kimi təbii maddələr təbii xammaldan birbaşa fiziki proseslər vasitəsilə istehsal olunur (distillyasiya — buxarların soyudulması və kondensasiyası ilə izlənilən mayenin buxarlanması və s.).

Təbii mənşəli maddələrə gəldikdə, onlar üçün xammal — məsələn, hindistan cevizi yağı müəyyən kimyəvi və ya bioloji proseslərdən istifadə etməklə əldə edilir.

open-coconut-cream-tips-close-upNIVEA FORMULU: İNKİŞAF PROSESİ

YAXŞI İŞLƏR GÖRMƏK ÜÇÜN YAXŞI SƏBƏB

Baxım məhsulları üçün ən yaxşı formul hazırlamaq üçün addımlar atırıq. NIVEA məhsulları üçün yalnız dərinin təbii balansını qoruyan təhlükəsiz maddələr seçirik və eyni zamanda mümkün qədər ekoloji cəhətdən təmiz mənbələrdən istifadə etməyə çalışırıq.

 

Əlbəttə ki, ətraf mühitin qorunması ilə bağlı öhdəliyimiz dəriyə qulluq məhsulları yaratmaq prosesinə də aiddir. Qarşıya məqsəd və vəzifələr qoyuruq: CO2 tullantılarını azaltmaq, enerjiyə qənaət etmək və istehsalda iştirak edən hər kəs üçün yaxşı iş şəraiti təmin etmək.

NIVEA məhsulların yaradılması komanda işidir və biz onun iştirakçılarının hər biri üçün məsuliyyət hiss edirik. Təchizatçılar və subpodratçılar üçün Təcrübə Kodeksi yüksək standartlar əsasında müəyyənləşdirilir. NIVEA insan hüquqlarını qorumağ, məcburi uşaq əməyinin, korrupsiyanın və ya ayrıseçkiliyin qarşısını almağa çalışır. Biz təkcə tələb etmirik, həm də tədarükçülərə yaşıl qaynaqlar və mənbələr axtarmağa kömək edirik. Ətraf mühitin qorunmasında başqalarına kömək etmək şirkət olaraq müsbət təsir göstərmək üçün əla bir fürsətdir.


QABLAŞDIRMA

paper-cup-recycling-sign

QABLAŞDIRMA: EKOLOJİ QABLAŞDIRMA — NIVEA FƏLSƏFƏSİNİN BİR HİSSƏSİDİR

NIVEA brendi olaraq qablaşdırmadan başlayaraq məhsullarımızın bütün komponentlərinin mümkün qədər ekoloji cəhətdən təmiz olduğuna əminik. Bu gün 2009-cu ildən bəri planlaşdırdığımız qablaşdırmanı əldə etmişik: qablaşdırma yalnız brendin məhsullarını qorumaq üçün cavabdeh deyil, həm də ətraf mühitə təsirini azaltmaqla demək olar ki, 100% təkrar emal olunur.

person-applying-cream-on-hand

AZ, AMMA KEYFİYYƏTLİ

Qablaşdırmanı istehsal etmək üçün daha az materialdan istifadə etməyimiz qiymətli qaynaqlara qənaət edir. Məsələn, 2016-cı ildə əl kremi boruları üçün yüngül qapaqlara keçdiyimiz zaman təkcə birinci ildə təxminən 50 ton polipropilenə qənaət edə bilmişdik.

TƏKRAR QABLAŞDIRMA

İşimizdə, qablaşdırma istehsalı üçün ikinci, təkrar emal edilmiş materiallardan istifadə edərək qapalı iqtisadiyyat modelinə keçməyə çalışırıq. Məqsədimiz 2025-ci ilə qədər Avropa bazarında plastik qablaşdırma istehsalında təkrar emal edilmiş materialların 25% payına nail olmaqdır. Bu gün NIVEA məhsulların qablaşdırması, demək olar ki, tamamilə təkrar istehsal olunur. Beiersdorf planlarına yaxın bir neçə ildə ətraf mühitə uyğun qablaşdırma faizini 100%-ə çatdırmaq istəyi daxildir.

hand-touching-bark-tree-rings


KOSMETİK MƏHSULLAR: İSTİFADƏSİNDƏN SONRA NƏ BAŞ VERİR

hand-in-water-woman-in-water

OKEANLARIN QORUNMASI

Məhsullarımızın ətraf mühitə ən az təsir göstərməsini təmin etmək üçün problemləri dərhal və effektiv şəkildə həll etmək üçün əlimizdən gələni edirik. 2013-cü ildə NIVEA məhsullarında polietilendən hazırlanmış plastik soyma hissəciklərindən istifadə etməkdən imtina etdik. Yalnız iki il sonra formullarımızın heç birində mikropartiküllərə rast gəlinmirdi. Ancaq bu yalnız başlanğıcdır: NIVEA-nın durulama məhsullarında ümumiyyətlə mikroplastik hissəciklərin olmaması üçün — BMT Ətraf Mühit Proqramında (yəni 2020-ci ilə qədər) göstərilən şərtlərinə uyğun olaraq hər şeyi edirik. Buna nail olmaq üçün NIVEA mikroplastiklərini şampunlardan və duş gellərindən təmizlədik.

MİKROPLASTİKA

Mikroplastika mövzusunda ictimai müzakirələrdə iştirak edənlər çox fərqli fikirlər irəli sürürlər, buna görə də qəbul olunmuş bir «mikroplastika» anlayışı sadəcə mövcud deyildir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit Proqramında (BMTƏMT) təklif olunan elmi əsaslı şərhə əsasən, "mikroplastika"ya, bioloji parçalanmayan 5 və daha az millimetr ölçüdə olan bərk, suda həll olunmayan plastik hissəciklər aiddir.

sources-of-primary-microplastic

Okeanlardakı ilkin mikroplastikanın mənbələri (faizlə). Sintetik tekstil, şinlər, şəhər tozu, yol nişanları, fərdi qulluq məhsulları, plastik qranullar.

leaf-close-up-person-applying-cream

Əvvəllər dəri üçün yumşaq və təhlükəsiz olan dəri təmizləyici vasitələr olan polietilendən — mikrohissəciklər adlanan kiçik hissəciklərdən — bədəni daha təmiz və yaxşı şəkildə təmizləmək üçün qulluq vasitələrində (pilinq, duş jeli və s.) istifadə edirdik. 2013-cü ildən etibarən NIVEA, bu mikrohissəcikləri ekoloji cəhətdən təmiz alternativlərlə əvəz etmək qərarına gəldi: indi, iki il sonra, marka məhsulları yaratmaq üçün onlardan istifadə etmir. Onları selüloz, silikon dioksid və kastor mumu ilə əvəz ediblər. Sellüloza bitki liflərində tapılan üzvi materialdır. Kimyəvi tərkibdəki silikon dioksid kvars qumuna bənzəyir və hind balmumu sıx toxumaya sahib təbii, bioloji parçalanan bir xammaldır.

Növbəti addım olaraq NIVEA kosmetik vasitələrində mikroplastinkanı əvəz edən tərkibləri təyin etmək oldu, burada əsas məqsəd məhsullar üçün xarakterik rəngin əldə edilməsidir.

Eyni zamanda məqsəd 2020-ci ilədək NIVEA-nın təmizləyici vasitələrində (bədən gelləri və şampunlarda ) hamar teksturanı təmin edən neylon tərkiblərin (məsələn, üz üçün kremlərdə) başqa daha təbii tərkiblərlər əvəz edilməsidir. NIVEA məhsullarında mikroplastikadan qlobal imtina — bizim nömrə № 1 vəzifəmizdir.