Тərkib lüğəti

Тərkib lüğəti

A-F

AKRİLAMİD/NAŞATIR AKRİLAT KOPOLİMER

Akrilamid/Naşatır Akrilat Kopolimer xüsusən UV filter, minerallar və ya duzların iştirakı zamanı kremlər və ya losyonlar kimi emulsiyaları qatılaşdırmaq və möhkəmləndirmək üçün istifadə olunan sintetik polimerləri səciyyələndirir. Akrilamid/Naşatır Akrilat Kopolimer həmçinin emulqatoru azaltmaq, yaxud emulqatorsuz yüngül emulsiyalar yaratmaq üçün də istifadə oluna bilər.

AKRİLAMİD/NAŞATIR METAKRİLAT KOPOLİMER

Akrilat/Naşatır Metakrilat Kopolimer adətən kosmetik məhsullarda suyadavamlı təbəqə yaradan aqent kimi istifadə olunan sintetik polimerləri səciyyələndirir. Nazik elastik təbəqə yaratmaqla o, suyun məhsulu yuyub aparmasına mane olur.

AKRİLAT KOPOLİMER

Akrilat Kopolimer xüsusən muncuqlar və ya digər bərk cisimləri asmaq və ya bərkitməyə ehtiyac olduqda maye tərkibli məhlulları (məs, duş geli) qatılaşdırmaq üçün istifadə olunan sintetik polimerləri səciyyələndirir. Akrilat Kopolimer hətta yüksək miqdarda səthi-aktiv maddələrin iştirakı zamanı təmizlik vasitələrində təmiz jeleyəbənzər görüntü təmin edir. Buna baxmayaraq, Akrilat Kopolimerin xüsusi keyfiyyətləri həmçinin təbəqə formalaşdırıcı rolunu da oynayır. Bu xüsusiyyətlər lazımsız qalıqlar olmadan tutma xüsusiyyətini təmin etmək üçün saç spreyi kimi forma verən məhsullar üçün vacibdir.

AKRİLAT/C10-30 ALKİL AKRİLAT KOPOLİMER

Akrilat/C10-30 Alkil Akrilat Kopolimer xüsusən UV filter, minerallar və ya duzların iştirakı zamanı duş geli kimi maye tərkibli məhlulları qatılaşdırmaq, yaxud kremlər və ya losyonlar kimi emulsiyaları möhkəmləndirmək üçün istifadə olunan sintetik polimerləri səciyyələndirir. Akrilat/C10-30 Alkil Akrilat Kopolimer suda müxtəlif axın vəziyyətlərində təmiz jele əmələ gətirir. Akrilat/C10-30 Alkil Akrilat Kopolimer həmçinin emulqatoru azaltmaq, yaxud emulqatorsuz yüngül emulsiyalar yaratmaq üçün də istifadə oluna bilər.

AKRİLAT/HİDROKSİ ESTER AKRİLAT KOPOLİMER

Akrilat/Hidroksi Ester Akrilat Kopolimer saçın nəmi əmmək qabiliyyətinin qarşısını alaraq formasını saxlamağa kömək edir və saçın elektriklənməsinə mane olur. O, dəri, saç, yaxud dırnaqlar üzərində nazik qat yaradır. Kopolimer monomer adlı nisbətən kiçik kimyəvi birləşmələrin fərqli xassəli çox böyük bir molekulla birləşməsi ilə yaranan polimerdir.

AKRİLAT/OKTİLAKRİLAMİD KOPOLİMER

Akrilat/Oktilakrilamid Kopolimer saçın nəmi əmmək qabiliyyətinin qarşısını alaraq formasını saxlamağa kömək edir və saçın elektriklənməsinə mane olur. O, dəri, saç, yaxud dırnaqlar üzərində nazik qat yaradır. Kopolimer monomer adlı nisbətən kiçik kimyəvi birləşmələrin fərqli xassəli çox böyük bir molekulla birləşməsi ilə yaranan polimerdir.

AKRİLAT/STEARAT-20 METAKRİLAT KROSPOLİMER

Akrilat/Stearat-20 Metakrilat Krospolimer maye məhlullar üçün sintetik polimerdir. Hidrofobik (yağı sevən) dəyişikliyinə görə Akrilat/Stearat-20 Metakrilat Krospolimer hətta yüksək miqdarda səthi-aktiv maddələrin iştirakı zamanı suda jele forması alan səmərəli qatılaşdırıcı və bərkidici polimerdir.

AKRİL TURŞUSU/VP KROSPOLİMER

Akril Turşusu/VP Krospolimer adətən maye tərkibli məhlulları qatılaşdırmaq, yaxud kremlər və ya losyonlar kimi emulsiyaları möhkəmləndirmək üçün istifadə olunan sintetik polimerləri səciyyələndirir. Akril Turşusu/VP Krospolimer yapışqan olmayan yüngül dəri hissiyyatı təmin edir. Bu polimer həmçinin makyaj və ya günəş məhsullarındakı piqmentləri öldürmək üçün də istifadə olunur.

ALANİN

Alanin komponenti amin turşuları qrupuna aiddir. Dərinin yaxşılaşmasına kömək edir.

ALOE BARBADENSİS YARPAĞI ŞİRƏSİNİN PUDRASI / ALOE VERA

Barbados aloesi və ya yanmış aloe də adlanan əsl və ya tibbi aloe (Aloe vera) Aloe cinsindən olan bitki növüdür. Aloe vera bitkisindən min illərlə dərini qorumaq, sağaltmaq və sakitləşdirmək üçün tibbi məqsədlərlə istifadə olunmuşdur. Aloe veranın xaricdən yumşaq qatla örtülü olan yarpağının nəmliyi orta hesabla 95%-dir. Araşdırmalar sübut etmişdir ki, aloe vera bitkisinin jelesi dərinin nəmliyini təmin edə və eyni zamanda onu qurumaqdan qoruya bilər. Aloe veranın yarpaqları təmiz jele ifraz edir. Bitkinin qalanından yarpaq qopardıqda jeleni quru, günəşdən yanmış və ya yaralı dəriyə vura bilərsiniz.

ALFA-İZOMETİL İONU - BƏNÖVŞƏ ÇİÇƏKLƏRİ AĞAC ƏTRİ

Tərkibində bənövşə və süsən çiçəyinin tozları və qırmızı giləmeyvələrin qalığı olan ikonik ətirli komponent. O, çiçək buketinə zənginlik və qayğı görünüşü verir. Baramanın yumşaq toxunuşunun qoxulu versiyası.

ALÜMİNİUM NİŞASTA OKTENİLSUKSİNAT

Alüminium Nişasta Oktenilsuksinat yağ və ya sebuma çox oxşayan hidrofobik dəyişdirilmiş nişastadır.

ALÜMİNİUM STEARATLARI

Alüminium Stearatları yağ turşusunun Alüminium duzudur. Emulsiyaların bərkliyini və kremlər və ya lasyonlar kimi məhlulların möhkəmlik dərəcəsini artırdığına görə bir çox kosmetik məhlullarda istifadə olunur. Alüminium Stearatları su ilə bərkidilən, tutarlılıq verən bir komponent kimi çıxış edir. O, yağ tərkibli məhlullarda marqarın jelesi əmələ gətirir.

ALÜMOSİLİKAT MAQNEZİYUM

Alümosilikat maqneziyum emulsiyaların və süspensiyonların sabitləşməsinə kömək edən təbii bir gildir. Suda həll olunmayan bu minerallar dəridə xoş hisslər yaratmaq üçün kosmetik kremlərdə və losyonlarda istifadə olunur.

AMİNOETİLAMİNOPROPİL DİMETİKON

Bu Komponent Silikondur. Onlar sintetikdir və az-çox qalın quruluşları ilə yağ və jele formasında meydana çıxır. Silikonlar silikondan sintez edilən, təbiətdə qumun əsas tərkib hissəsi olan silisium oksidi olaraq bol miqdarda mövcud olan mineral kimyəvi birləşmədir. Kosmetik məhsullardakı silikon yağların əsas xüsusiyyəti hamarlaşdırıcı olmasıdır: Kremlər və ya makyaj vasitələri kimi məhsullara yumşaq, yayıla bilən, zəngin tərkib, həmçinin şampun və digər saça qulluq vasitələrinə parlaqlıq və yumşaqlıq verir.* Məhsullarımızda silikonun olmasını təyin etmək üçün qablaşdırmanın üzərindəki komponentlər siyahısına baxın. Onlara «dimetikon», «siklometikon», «dimetikonol» və «amodimetikon» adları ilə rast gələ bilərsiniz.

AMODİMETİKON

Silikonlar az-çox qalın quruluşları ilə yağ və jele formasında meydana çıxan sintetik komponentlərdir.

Silikonlar silikondan sintez edilən, təbiətdə qumun əsas tərkib hissəsi olan silisium oksidi olaraq bol miqdarda mövcud olan mineral kimyəvi birləşmədir.

Kosmetik məhsullardakı silikon yağların əsas xüsusiyyəti hamarlaşdırıcı olmasıdır: Kremlər və ya makyaj vasitələri kimi məhsullara yumşaq, yayıla bilən, zəngin tərkib, həmçinin şampun və digər saça qulluq vasitələrinə parlaqlıq və yumşaqlıq verir. Məhsullarımızda silikonun olmasını təyin etmək üçün qablaşdırmanın üzərindəki komponentlər siyahısına baxın. Onlara «dimetikon», «siklometikon», «dimetikonol» və «amodimetikon» adları ilə rast gələ bilərsiniz.

ARAXİD TURŞUSU

Araxid turşusu yerfındığı yağında və anaerob göbələklərdə rast gəlinən uzun cərgəli doymuş yağ turşusudur. Tərkibində araxid turşusu olan məhlullardan sabun və kosmetika məhsullarının istehsalı zamanı səthi-aktiv maddələr kimi istifadə olunur.

ARQANİYA SPİNOZA KERNEL YAĞI / ARQAN YAĞI

Arqan Yağı (həmçinin Arqaniya Spinoza Kernel Yağı da adlanır) Arqan ağacının meyvələrindən alınan soyuq sıxılmış yağdır. Arqan yağının tərkibində olein və linoleik turşuları kimi mühüm omeqa yağ turşuları, həmçinin fenollar, α-tokoferol və E vitamini var.

ARQİNİN

Arqinin qarabaşağın da tərkibində var. Kosmetika məhsullarında ondan neytrallaşdırıcı maddə kimi istifadə olunur. Burada arqinin müxtəlif turşuları neytrallaşdırmağa kömək edə və beləliklə, məhlulun təsirliliyini artıra bilər. Neytral məhlullarda ondan çox vaxt xlorid turşusu duzu kimi istifadə olunur («arqinin xlorid turşusu»). Arqinin dərini nəmləndirməyə kömək edir.

ARQİNİN XLORİD TURŞUSU

Arqinin qarabaşağın da tərkibində var.

Kosmetika məhsullarında ondan neytrallaşdırıcı maddə kimi istifadə olunur.

Burada arqinin müxtəlif turşuları neytrallaşdırmağa kömək edə və beləliklə, məhlulun təsirliliyini artıra bilər. Neytral məhlullarda ondan çox vaxt xlorid turşusu duzu kimi istifadə olunur («arqinin xlorid turşusu»).

Arqinin dərini nəmləndirməyə kömək edir.

ASKORBİN TURŞUSU

Vitamin C-yə həm də askorbin turşusu deyirlər. İnsan bədənində o, bir çox proseslərdə iştirak edir və buna görə də mühümdür. Meyvə-tərəvəz ən mühüm tədarükçüləridir və burada xüsusən Barbados albalısı, sitrus meyvələr, cəfəri, istiotlar, kivilər, itburnu, brokkoli və vəzərinin adları çəkilməlidir.

BAMBU VULQARİS EKSTRAKTI

Bambu Vulqaris Ekstraktı bitki mənşəli komponentdir. Komponentdən əsasən dərini yaxşı vəziyyətdə saxlamaq üçün dəriyə qulluq vasitələrində istifadə olunur.

BEHENİL SPİRTİ

Behenil Spirti əsasən bitki yağlarından və ya yağlardan alınır. Bu səbəbdən, Behenil Spirti yağlı spirt adlanır. Buna baxmayaraq, Behenil Spirti mumun hidrolizi ilə də əldə oluna bilər. Behenil Spirti emulsiyaların bərkliyini və kremlər və ya lasyonlar kimi məhlulların möhkəmlik dərəcəsini artırdığına görə bir çox kosmetik məhlullarda istifadə olunur. Behenil Spirti su ilə bərkidilən, tutarlılıq verən bir komponent kimi çıxış edən bərk ağ kütlə əmələ gətirir.

BENZETONİUM XLORİD

Bu komponent qoruyucular qrupuna aiddir, kosmetik məhsullarda istifadəsinə icazə verilir və müsbət siyahının bir hissəsidir (Aİ Kosmetika Nizamnaməsi Əlavə 5).

Burada nəzərdə tutulan qoruyucular kosmetik vasitələri qorumaq üçün yaradılır. Bu komponentlər saxlanılma və davamlı istifadə zamanı kosmetik vasitələrin mikroorqanizmlər tərəfindən korlanmaması və çirklənməməsi üçün qorunmasında mühüm rol oynayır. Bu, istehlakçıların təhlükəsizliyi üçün vacibdir.

Məhsulların təhlükəsizliyi kosmetika sənayesində bir nömrəli üstünlükdür və buna görə də biz mikroorqanizmlər tərəfindən çirklənmənin qarşısını almaq üçün hazırlanmış məhsullar təmin edirik.

Bakteriyalar, mayalar və kiflər hər zaman dərimizdə, ətrafımızdakı havada və hətta içdiyimiz suyun içərisində də olur. Bunlar gündəlik istifadə zamanı da məhsullara qarışa bilər.

Xüsusən göz ətrafına və dəriyə tətbiq olunan məhsulların çirklənməsi çirklilik səviyyəsi yüksək olduğu halda mühüm problemlərə gətirib çıxara bilər. Mikroorqanizmlərin məhsullar daxilindəki çoxalmasını dayandıraraq qoruyucular bu problemlərin yaranmasına mane ola bilərlər.

Məhsullarımızda ən çox istifadə olunan qoruyucular fenoksetanol və parabenlərdir.

BENZOFENON-3

Bu komponent UV filtrlər qrupuna aiddir (UV ultrabənövşəyi deməkdir), Aİ-də kosmetik məhsullarda istifadə olunmasına icazə verilir və UV filtrlər müsbət siyahısında yer alır (Kosmetika Nizamnaməsi Əlavə 6). UV filtrlər dərini gün zədələnmələrindən qoruyan, günəş yanıqları, dərinin vaxtından tez qocalması və ya ləkələrin meydana çıxması ilə yanaşı, dəri xərçəngi risklərinin də qarşısını alan mühüm komponentlərdir. Ümumilikdə UV filtrlərinin iki növü var: Təbii filtrlər UŞ-A və UŞ-B şüalarını çəkir və enerjini istiliyə çevirir. Digər tərəfdən, mineral filtrlər dəri üzərində bir növ qoruyucu əmələ gətirən və daha çox UŞ-B şüalarını və daha az UŞ-A şüalarını əks etdirən kiçik hissəciklərdən ibarətdir. Hər bir UV filter UV şüalanmasına qarşı xüsusi növ qoruma təmin edir, buna görə də günəş kremləri və günəşdən qoruyan gündəlik dəriyə qulluq vasitələri çox vaxt geniş spektor qorumasını təmin edən müxtəlif filtrlərin birləşməsindən təşkil olunur.

BENZOFENON-4

Bu komponent UV filtrlər qrupuna aiddir (UV ultrabənövşəyi deməkdir), Aİ-də kosmetik məhsullarda istifadə olunmasına icazə verilir və UV filtrlər müsbət siyahısında yer alır (Kosmetika Nizamnaməsi Əlavə 6). UV filtrlər dərini gün zədələnmələrindən qoruyan, günəş yanıqları, dərinin vaxtından tez qocalması və ya ləkələrin meydana çıxması ilə yanaşı, dəri xərçəngi risklərinin də qarşısını alan mühüm komponentlərdir. Ümumilikdə UV filtrlərinin iki növü var: Təbii filtrlər UŞ-A və UŞ-B şüalarını çəkir və enerjini istiliyə çevirir. Digər tərəfdən, mineral filtrlər dəri üzərində bir növ qoruyucu əmələ gətirən və daha çox UŞ-B şüalarını və daha az UŞ-A şüalarını əks etdirən kiçik hissəciklərdən ibarətdir. Hər bir UV filter UV şüalanmasına qarşı xüsusi növ qoruma təmin edir, buna görə də günəş kremləri və günəşdən qoruyan gündəlik dəriyə qulluq vasitələri çox vaxt geniş spektor qorumasını təmin edən müxtəlif filtrlərin birləşməsindən təşkil olunur.

BENZİL SPİRTİ

Benzil Spirti özlüyündə ətir deyil, ancaq bəzi məhsullarda müxtəlif ətir komponentləri üçün müvafiq həlledici kimi istifadə olunur. O, ətir bazarında mövcud olan əksər ətir komponentlərinin bir hissəsidir. Beləliklə, tərkibində Benzil Spirti olsa da, bəzi məhsullar ətirsiz olur.

BİSABOLOL

Bisabolol çobanyastığı (Matricaria chamomilla) efir yağının bir hissəsidir. Ərazi xüsusiyyətlərindən asılı olaraq çobanyastığı efir yağındakı bisabololun miqdarı 50% -ə çata bilər.

Bisabolol həm dərman, həm də kosmetik məhsullarda geniş istifadə olunur. Bununla birlikdə, bir çox məhsul yüksək saflığı səbəbindən sintetik olaraq istehsal olunan bisabololdan istifadə edir. Bisabolol iltihaba qarşı və sakitləşdirici xüsusiyyətləri ilə tanınır

BIS-(İZOSTEAROYL/OLEYL İZOPROPİL) DİMONİUM METASULFAT

Bis-(İzostearoyl/Oleyl İzopropil) Dimonium Metasulfat saçın daranmasını asanlaşdırması baxımından effektiv, hamarlığı və parlaqlığı artıran kondisionerləmə maddəsidir.

BİS-DİQLİSERİL-POLİASİLADİPAT-2

Bis-digliseril-poliasiladipat-2 əsasən heyvan mənşəli  olmayan lanolinin əvəzi olaraq istifadə olunan yarı maye yumşaldıcıdır. Suya davamlılığını artırır və dəriyə yaxşı oturur. Bu komponent dəri ilə yüksək uyğunluğu, eyni zamanda dəridə xoş hisslər buraxması ilə tanınır. Bis-digliseril-poliasiladipat-2 dəri, dodaq və günəşdən qoruyucu məhsullarda istifadə üçün uygundur. Onun molekulu yenilənə bilən bitki mənbəyindəki bir maddəyə əsaslanır. Molekulun kiçik bir hissəsi sintetikdir.

BIS-ETİLHEKZİLOKSİFENOL METOKSİFENİL TRİAZİN

Bu komponent UV filtrlər qrupuna aiddir (UV ultrabənövşəyi deməkdir), Aİ-də kosmetik məhsullarda istifadə olunmasına icazə verilir və UV filtrlər müsbət siyahısında yer alır (Kosmetika Nizamnaməsi Əlavə 6). UV filtrlər dərini gün zədələnmələrindən qoruyan, günəş yanıqları, dərinin vaxtından tez qocalması və ya ləkələrin meydana çıxması ilə yanaşı, dəri xərçəngi risklərinin də qarşısını alan mühüm komponentlərdir. Ümumilikdə UV filtrlərinin iki növü var: Təbii filtrlər UŞ-A və UŞ-B şüalarını çəkir və enerjini istiliyə çevirir. Digər tərəfdən, mineral filtrlər dəri üzərində bir növ qoruyucu əmələ gətirən və daha çox UŞ-B şüalarını və daha az UŞ-A şüalarını əks etdirən kiçik hissəciklərdən ibarətdir. Hər bir UV filter UV şüalanmasına qarşı xüsusi növ qoruma təmin edir, buna görə də günəş kremləri və günəşdən qoruyan gündəlik dəriyə qulluq vasitələri çox vaxt geniş spektor qorumasını təmin edən müxtəlif filtrlərin birləşməsindən təşkil olunur.

BİTKİ YAĞI

Avropada bitki yağı həmçinin Olus yağı adlanır. Bu, şəffaf, çox sabit, mineral yağların bitki alternativi olan 100% təbii yumşaldıcı vasitədir. Bu, kanola (raps) yağından əldə olunan təbii triqliseridlərin yüksək keyfiyyətli qarışığıdır. O, adətən, zəngin, güclü və davamlı dəri hissi bəxş edən yumşaldıcı vasitə kimi istifadə olunur.

BUTİL AKRİLAT/ETİLTRİMONİUM XLORİD METAKRİLAT/STİREN KOPOLİMER

Butil Akrilat/Etiltrimonium Xlorid Metakrilat/Stiren Kopolimer saçın daranmasını asanlaşdırması baxımından effektiv, hamarlığı və parlaqlığı artıran kondisionerləmə maddəsidir.

BUTİL METOKSİDİBENZOYLMETAN

Bu komponent UV filtrlər qrupuna aiddir (UV ultrabənövşəyi deməkdir), Aİ-də kosmetik məhsullarda istifadə olunmasına icazə verilir və UV filtrlər müsbət siyahısında yer alır (Kosmetika Nizamnaməsi Əlavə 6). UV filtrlər dərini gün zədələnmələrindən qoruyan, günəş yanıqları, dərinin vaxtından tez qocalması və ya ləkələrin meydana çıxması ilə yanaşı, dəri xərçəngi risklərinin də qarşısını alan mühüm komponentlərdir. Ümumilikdə UV filtrlərinin iki növü var: Təbii filtrlər UŞ-A və UŞ-B şüalarını çəkir və enerjini istiliyə çevirir. Digər tərəfdən, mineral filtrlər dəri üzərində bir növ qoruyucu əmələ gətirən və daha çox UŞ-B şüalarını və daha az UŞ-A şüalarını əks etdirən kiçik hissəciklərdən ibarətdir. Hər bir UV filter UV şüalanmasına qarşı xüsusi növ qoruma təmin edir, buna görə də günəş kremləri və günəşdən qoruyan gündəlik dəriyə qulluq vasitələri çox vaxt geniş spektor qorumasını təmin edən müxtəlif filtrlərin birləşməsindən təşkil olunur.

BUTİLEN QLİKOL

Butilen Qlikol dioldur, tərkibində iki hidroksil qrupu olan spirt növüdür. Kosmetika və şəxsi qulluq vasitələrində ən çox istifadə olunan dəriyə qulluq komponentlərindən biri kimi o, dərinizi nəm saxlayır. Butilen Qlikol məhsulun daha az yağlı olmasını və asan tətbiqini təmin edərək həlledici və yapışqanlığı azaldan maddə kimi istifadə olunur. Butilen qlikol təbii mənşəli, bitki mənşəli və ya neftdən sintetik olaraq əldə edilə bilər.

BUTİLEN QLİKOL DİKAPRİLAT/DİDİKAPRAT

Butilen Qlikol Dekaprilat/Dikaprat butilen qlikolun və kaprilik/kaprik turşusunun efiridir. Onun əsas hissəsi yenilənəbilən və bitki tərkibli (kokos yağı) mənbəyə əsaslanır. Mollekulun kiçik bir hissəsi neft-kimyəvi xammaldan qaynaqlanır. O, dərini yüngül, quru və yağsız edir və çox vaxt UV filtrləri üçün yaxşı həlledici olduğundan günəşdən qoruyucu vasitələr üçün istifadə olunur.

BÜTİLHİDROKSİTOLUEN

Bütilhidroksitoluen qidalarda və kosmetik vasitələrdə istifadə olunan antioksidləşdiricidir. Təbii yağlar və ya yağlar kimi bir çox komponentlər ətraf mühitdə oksigenlə reaksiyaya girsəydilər, qoxu verərdilər. Bütilhidroksitoluen bu komponentləri oksidləşmədən qoruya və onları daha uzunömürlü edə bilər.

BUTİROSPERMUM PARKİ YAĞI / Şİ YAĞI

Butirospermum Parki Yağı (Şi yağı) Afrikada bitən şi ağacının meyvəsindən alınan kremli ekstraktdır. Ondan uzun illər Afrikada dəri və saçın gücünü və parlaqlığını artırmaq üçün istifadə olunmuşdur. Şi yağı dəri üçün əla komponentdir. Onun tərkibinə bir çox sağaldıcı xüsusiyyətlərə malik ola biləcək çox miqdarda təbii A və E vitaminləri var. Adi yağ kimi şi yağı da dərini hamarlaşdıraraq və yumşaldaraq bədən temperaturunda əriyir. Onun tərkibində kollagen istehsalı üçün zəruri olan müxtəlif yağlar kompleksi, mühüm yağ turşuları və qidalandırıcılar var və o, dərinin baryer funksiyasını dəstəkləyir.

C20-40 ALKİL STEARAT

C20-40 alkil stearat tez əriyən və çox bərk sintetik mumudur. Kosmetik vasitələrdə bal mumunun monoester hissəsini əvəz edir. Daha çox stiklərin istehsalı və tutarlıqda olan emulsiyaların stabilizator məqsədi ilə istifadə olunur.

ÇİN ÇAYI YARPAĞI EKSTRAKTI/QARA ÇAY EKSTRAKTI

Qara çay sonda fermentləşdirilmiş solğun və bükülmüş çay yarpaqlarından hazırlanır. Oksidləşmə prosesi daha sonra başa çatır. Ekstrakt təbii komponentlərin saxlanmasına imkan vermək üçün uyğun olan incə ekstraksiya prosesindən istifadə edərək istehsal olunur. Çünki qara çay ekstraktının tərkibində kofein var, onun dəriyə canlandırıcı təsiri olur və dərini təravətləndirir.

ÇİN ÇAYI YARPAĞI EKSTRAKTI/YAŞIL ÇAY EKSTRAKTI

Çin Çayı Yarpağı Ekstraktı Çin Çayının yarpaqlarından alınan yaşıl çay ekstraktıdır. Yaşıl çay ekstraktı hüceyrələri qoruma funksiyası ilə də tanınan antioksidantlarla təbii olaraq zəngindir. Yaşıl çay ekstraktı dərini sərbəst radikalların zərərverici təsirindən qoruya biləcək antioksidant təsiri üçün də istifadə olunur.

DENATURLAŞDIRILMIŞ SPİRT

Etil spirti də adlanan və məhlullarımızda istifadə olunan etanol bitki tərkibli komponentdir.

Uzun illərdir ki, o, bir çox kosmetika və gözəllik vasitələrində istifadə olunan geniş yayılmış komponentdir. O, lasyonun parçalanmamasını təmin edərək lasyonlarda və kremlərdə həlledici kimi çıxış edir. «Denat» göstəricisi denaturlaşdırılmış spirt deməkdir. Bu etanolun tərkibində ona pis dad verən denaturant var. Səbəb: Spirt həmçinin şərab və pivə kimi spirtli içkilərin də tərkibində var; bir çox ölkələrdə spirtli içkilər üçün vergi həddən artıq çoxdur. İstehlak üçün nəzərdə tutulmayan içkilərə olan vergiləri ödəməmək üçün (məs, kosmetik və şəxsi qulluq vasitələrində istifadə üçün) spirt denaturlaşdırılmalıdır.

DESİL QLÜKOSİT

Desil Qlükosit spirt növünün qlükoza ilə reaksiyası ilə formalaşır. Nəticədə, uşaqlara qulluq, üz və bədən təmizləyici vasitələrində geniş istifadə olunan yüngül səthi-aktiv maddə alınır. Səthi-aktiv maddələrin çirki təmizləmək üçün təmizləyici maddələr, bərk hissəciklərin maye məhsulunun tərkibindən ayrılmasının qarşısını almaq üçün saxlayıcı maddələr, sürətləndirici köpük və yağ ilə suyun qarışmasına imkan verən emulqatorlar da daxil olmaqla, bir çox funksiyaları var.

DESİLEN QLİKOL

Dekanediol (Desilen Qlikol) anti-bakterial xüsusiyyətlərə malik nəmləndirici komponentdir. Desilen Qlikol dərini yumşaldır və hamarlaşdırır.

DESİLOLEAT

Desiloleat - desil spirtinin və olein turşunun efiridir. Dərini yumşaqlıq və möhkəmlik  ilə təmin edən təbii məyşədən meydana gələn bir yumşaldıcı maddədir.

DİAZOLİDİNİL UREA

Bu komponent qoruyucular qrupuna aiddir, kosmetik məhsullarda istifadəsinə icazə verilir və müsbət siyahının bir hissəsidir (Aİ Kosmetika Nizamnaməsi Əlavə 5). Burada nəzərdə tutulan qoruyucular kosmetik vasitələri qorumaq üçün yaradılır. Bu komponentlər saxlanılma və davamlı istifadə zamanı kosmetik vasitələrin mikroorqanizmlər tərəfindən korlanmaması və çirklənməməsi üçün qorunmasında mühüm rol oynayır. Bu, istehlakçıların təhlükəsizliyi üçün vacibdir. Məhsulların təhlükəsizliyi kosmetika sənayesində bir nömrəli üstünlükdür və buna görə də biz mikroorqanizmlər tərəfindən çirklənmənin qarşısını almaq üçün hazırlanmış məhsullar təmin edirik. Bakteriyalar, mayalar və kiflər hər zaman dərimizdə, ətrafımızdakı havada və hətta içdiyimiz suyun içərisində də olur. Bunlar gündəlik istifadə zamanı da məhsullara qarışa bilər. Xüsusən göz ətrafına və dəriyə tətbiq olunan məhsulların çirklənməsi çirklilik səviyyəsi yüksək olduğu halda mühüm problemlərə gətirib çıxara bilər. Mikroorqanizmlərin məhsullar daxilindəki çoxalmasını dayandıraraq qoruyucular bu problemlərin yaranmasına mane ola bilərlər. Məhsullarımızda ən çox istifadə olunan qoruyucular fenoksetanol və parabenlərdir.

DİKAPRİLİL EFİR

Dikaprilil Efir təbii olaraq neft-kimyəvi xammaldan əldə edilə (palma yağı və ya xurma yağı) və ya qaynaqlana bilər. Ona dəri nəmləndiriciləri/lasyon, günəşdən qoruyucular, yaşlanmaya qarşı müalicə, göz kremləri və dezodorantlarda rast gəlinir.

DİKAPRİLİL KARBONAT

Dikaprilil Karbonat kapril spirti (təbii olaraq palma yağı və ya xurma yağından əldə edilir) və karbon turşusunun (neft-kimyəvi xammaldan) diefiridir. Dikaprilil Karbonat tez yayılan, quru, yağsız yumşaldıcı vasitədir. Bu yağdan çox vaxt bədənə qulluq, üzə qulluq, antiperspirantlar/dezodorantlar, uşaqlara qulluq və günəşdən qoruyucular kimi vasitələrdə istifadə olunur.

DİXLOROBENZİL SPİRTİ

Bu komponent qoruyucular qrupuna aiddir, kosmetik məhsullarda istifadəsinə icazə verilir və müsbət siyahının bir hissəsidir (Aİ Kosmetika Nizamnaməsi Əlavə 5). Burada nəzərdə tutulan qoruyucular kosmetik vasitələri qorumaq üçün yaradılır. Bu komponentlər saxlanılma və davamlı istifadə zamanı kosmetik vasitələrin mikroorqanizmlər tərəfindən korlanmaması və çirklənməməsi üçün qorunmasında mühüm rol oynayır. Bu, istehlakçıların təhlükəsizliyi üçün vacibdir. Məhsulların təhlükəsizliyi kosmetika sənayesində bir nömrəli üstünlükdür və buna görə də biz mikroorqanizmlər tərəfindən çirklənmənin qarşısını almaq üçün hazırlanmış məhsullar təmin edirik. Bakteriyalar, mayalar və kiflər hər zaman dərimizdə, ətrafımızdakı havada və hətta içdiyimiz suyun içərisində də olur. Bunlar gündəlik istifadə zamanı da məhsullara qarışa bilər. Xüsusən göz ətrafına və dəriyə tətbiq olunan məhsulların çirklənməsi çirklilik səviyyəsi yüksək olduğu halda mühüm problemlərə gətirib çıxara bilər. Mikroorqanizmlərin məhsullar daxilindəki çoxalmasını dayandıraraq qoruyucular bu problemlərin yaranmasına mane ola bilərlər. Məhsullarımızda ən çox istifadə olunan qoruyucular fenoksetanol və parabenlərdir.

DİETİLAMİN HİDROKSİBENZOİL HEKSİL BENZOAT

Bu komponent UV filtrlər qrupuna aiddir (UV ultrabənövşəyi deməkdir), Aİ-də kosmetik məhsullarda istifadə olunmasına icazə verilir və UV filtrlər müsbət siyahısında yer alır (Kosmetika Nizamnaməsi Əlavə 6). UV filtrlər dərini gün zədələnmələrindən qoruyan, günəş yanıqları, dərinin vaxtından tez qocalması və ya ləkələrin meydana çıxması ilə yanaşı, dəri xərçəngi risklərinin də qarşısını alan mühüm komponentlərdir. Ümumilikdə UV filtrlərinin iki növü var: Təbii filtrlər UŞ-A və UŞ-B şüalarını çəkir və enerjini istiliyə çevirir. Digər tərəfdən, mineral filtrlər dəri üzərində bir növ qoruyucu əmələ gətirən və daha çox UŞ-B şüalarını və daha az UŞ-A şüalarını əks etdirən kiçik hissəciklərdən ibarətdir. Hər bir UV filter UV şüalanmasına qarşı xüsusi növ qoruma təmin edir, buna görə də günəş kremləri və günəşdən qoruyan gündəlik dəriyə qulluq vasitələri çox vaxt geniş spektor qorumasını təmin edən müxtəlif filtrlərin birləşməsindən təşkil olunur.

DİETİLHEKSİL BUTAMİDO TRİAZON

Bu komponent UV filtrlər qrupuna aiddir (UV ultrabənövşəyi deməkdir), Aİ-də kosmetik məhsullarda istifadə olunmasına icazə verilir və UV filtrlər müsbət siyahısında yer alır (Kosmetika Nizamnaməsi Əlavə 6). UV filtrlər dərini gün zədələnmələrindən qoruyan, günəş yanıqları, dərinin vaxtından tez qocalması və ya ləkələrin meydana çıxması ilə yanaşı, dəri xərçəngi risklərinin də qarşısını alan mühüm komponentlərdir. Ümumilikdə UV filtrlərinin iki növü var: Təbii filtrlər UŞ-A və UŞ-B şüalarını çəkir və enerjini istiliyə çevirir. Digər tərəfdən, mineral filtrlər dəri üzərində bir növ qoruyucu əmələ gətirən və daha çox UŞ-B şüalarını və daha az UŞ-A şüalarını əks etdirən kiçik hissəciklərdən ibarətdir. Hər bir UV filter UV şüalanmasına qarşı xüsusi növ qoruma təmin edir, buna görə də günəş kremləri və günəşdən qoruyan gündəlik dəriyə qulluq vasitələri çox vaxt geniş spektor qorumasını təmin edən müxtəlif filtrlərin birləşməsindən təşkil olunur.

DİETİLHEKSİL SİRİNQİLİDENEMALONAT

Dietilheksil Sirinqilidenemalonat antioksidant kimi fəaliyyət göstərir və kosmetik məhsulların işıq nəticəsində kimyəvi və ya fiziki korlanmadan qorunmasına kömək edir.

DİMETİKON

Silikonlar az-çox qalın quruluşları ilə yağ və jele formasında meydana çıxan sintetik komponentlərdir. Silikonlar silikondan sintez edilən, təbiətdə qumun əsas tərkib hissəsi olan silisium oksidi olaraq bol miqdarda mövcud olan mineral kimyəvi birləşmədir. Kosmetik məhsullardakı silikon yağların əsas xüsusiyyəti hamarlaşdırıcı olmasıdır: Kremlər və ya makyaj vasitələri kimi məhsullara yumşaq, yayıla bilən, zəngin tərkib, həmçinin şampun və digər saça qulluq vasitələrinə parlaqlıq və yumşaqlıq verir. Məhsullarımızda silikonun olmasını təyin etmək üçün qablaşdırmanın üzərindəki komponentlər siyahısına baxın. Onlara «dimetikon», «siklometikon», «dimetikonol» və «amodimetikon» adları ilə rast gələ bilərsiniz.

DİMETİKON KROSPOLİMER

Silikonlar az-çox qalın quruluşları ilə yağ və jele formasında meydana çıxan sintetik komponentlərdir. Silikonlar silikondan sintez edilən, təbiətdə qumun əsas tərkib hissəsi olan silisium oksidi olaraq bol miqdarda mövcud olan mineral kimyəvi birləşmədir. Kosmetik məhsullardakı silikon yağların əsas xüsusiyyəti hamarlaşdırıcı olmasıdır: Kremlər və ya makyaj vasitələri kimi məhsullara yumşaq, yayıla bilən, zəngin tərkib, həmçinin şampun və digər saça qulluq vasitələrinə parlaqlıq və yumşaqlıq verir.* Məhsullarımızda silikonun olmasını təyin etmək üçün qablaşdırmanın üzərindəki komponentlər siyahısına baxın. Onlara «dimetikon», «siklometikon», «dimetikonol» və «amodimetikon» adları ilə rast gələ bilərsiniz.

DİMETİKONOL

Silikonlar az-çox qalın quruluşları ilə yağ və jele formasında meydana çıxan sintetik komponentlərdir. Silikonlar silikondan sintez edilən, təbiətdə qumun əsas tərkib hissəsi olan silisium oksidi olaraq bol miqdarda mövcud olan mineral kimyəvi birləşmədir. Kosmetik məhsullardakı silikon yağların əsas xüsusiyyəti hamarlaşdırıcı olmasıdır: Kremlər və ya makyaj vasitələri kimi məhsullara yumşaq, yayıla bilən, zəngin tərkib, həmçinin şampun və digər saça qulluq vasitələrinə parlaqlıq və yumşaqlıq verir. Məhsullarımızda silikonun olmasını təyin etmək üçün qablaşdırmanın üzərindəki komponentlər siyahısına baxın. Onlara «dimetikon», «siklometikon», «dimetikonol» və «amodimetikon» adları ilə rast gələ bilərsiniz.

DİPENTAERİTRİTİL HEKSAKAPRİLAT/HEKSAKAPRAT

Tridesil stearat, tridesil trimellitat və dipentaeritritil heksakaprilat / heksakaprat heyvan mənşəli olmayan esterlərin xüsusi tərkibini təşkil edir. Xüsusiyyətləi baxımından bu yumşalma tərkibi zəngin, lakin yapışqan deyil, uzun müddət ipək və yumşaq hiss yaradır. Bitki (toxum / ləpələr / hindistan cevizi / və ya xurma) və sintetik mənbələrdən əldə edilir.

DİSODİUM KOKOİL QLÜTAMAT

Disodium Kokoil Qlütamat yüngül anion amin turşusu tərkibli səthi-aktiv maddədir. O, saç və dəri məhsullarında əla sabun köpüyü və yaxşı təmizləmə təmin edir.

DİSODİUM EDTA

EDTA və EDTA duzları (məs, Trisodium EDTA) birlikdə istehsal olunur. Bu komponentin kosmetik vasitələrə əlavə edilməsində əsas məqsəd metal ionları bağlayan əla xüsusiyyətdir. Metal ionların bağlanması kosmetik vasitələrin korlanmasının qarşısını almağa kömək edir.

DİSODİUM LAURET SULFOSUKKİNAT

Disodium Lauret Sulfosukkinat şampun və dəri təmizləyicilərində istifadə olunan anion səthi-aktiv maddədir. Səthi-aktiv maddələrin çirki təmizləmək üçün təmizləyici maddələr, bərk hissəciklərin maye məhsulunun tərkibindən ayrılmasının qarşısını almaq üçün saxlayıcı maddələr, sürətləndirici köpük və yağ ilə suyun qarışmasına imkan verən emulqatorlar da daxil olmaqla, bir çox funksiyaları var.

DİSODİUM LAURİL SULFOSUKKİNAT

Disodium Lauril Sulfosukkinat şampun və dəri təmizləyicilərində istifadə olunan anion səthi-aktiv maddədir. Səthi-aktiv maddələrin çirki təmizləmək üçün təmizləyici maddələr, bərk hissəciklərin maye məhsulunun tərkibindən ayrılmasının qarşısını almaq üçün saxlayıcı maddələr, sürətləndirici köpük və yağ ilə suyun qarışmasına imkan verən emulqatorlar da daxil olmaqla, bir çox funksiyaları var.

DİSODİUM PEG-5 LAURİLSİTRAT SULFOSUKKİNAT

Disodium PEG-5 Laurilsitrat Sulfosukkinat şampun və dəri təmizləyicilərində istifadə olunan anion səthi-aktiv maddədir. Səthi-aktiv maddələrin çirki təmizləmək üçün təmizləyici maddələr, bərk hissəciklərin maye məhsulunun tərkibindən ayrılmasının qarşısını almaq üçün saxlayıcı maddələr, sürətləndirici köpük və yağ ilə suyun qarışmasına imkan verən emulqatorlar da daxil olmaqla, bir çox funksiyaları var.

Dİ-NİŞASTA FOSFAT

Di-nişasta Fosfat adətən qarğıdalı nişastasının istifadə olunduğu dəyişdirilmiş təbii nişastadır. µm-ölçülü nişasta tozu çox miqdarda lipidləri (yağları) udur. Buna görə də Nişasta Fosfat kremlər və ya losyonlar kimi emulsiyalara daxil edildikdə daha az yağlı, yüngül və hamar dəri hissi təmin edə bilər. Nişasta Fosfat kosmetik vasitələri matlaşdırmaq üçün xüsusən uyğundur.

DİSTEARDİMONİUM HEKTORİT

Disteardimonium Hektorit organoclay də adlanan lipofil dəyişdirilmiş gildir. Bu xammal yağları qatılaşdırır və deo aersollarda, sabunlarda və ya makyaj vasitələrində istifadə olunur. Disteardimonium Hektorit yağ qatılaşdırıcı xüsusiyyətlərinə görə emulsiyaları möhkəmləndirir.

DMDM HİDANTOİN

Bu komponent qoruyucular qrupuna aiddir, kosmetik məhsullarda istifadəsinə icazə verilir və müsbət siyahının bir hissəsidir (Aİ Kosmetika Nizamnaməsi Əlavə 5). Burada nəzərdə tutulan qoruyucular kosmetik vasitələri qorumaq üçün yaradılır. Bu komponentlər saxlanılma və davamlı istifadə zamanı kosmetik vasitələrin mikroorqanizmlər tərəfindən korlanmaması və çirklənməməsi üçün qorunmasında mühüm rol oynayır. Bu, istehlakçıların təhlükəsizliyi üçün vacibdir. Məhsulların təhlükəsizliyi kosmetika sənayesində bir nömrəli üstünlükdür və buna görə də biz mikroorqanizmlər tərəfindən çirklənmənin qarşısını almaq üçün hazırlanmış məhsullar təmin edirik. Bakteriyalar, mayalar və kiflər hər zaman dərimizdə, ətrafımızdakı havada və hətta içdiyimiz suyun içərisində də olur. Bunlar gündəlik istifadə zamanı da məhsullara qarışa bilər. Xüsusən göz ətrafına və dəriyə tətbiq olunan məhsulların çirklənməsi çirklilik səviyyəsi yüksək olduğu halda mühüm problemlərə gətirib çıxara bilər. Mikroorqanizmlərin məhsullar daxilindəki çoxalmasını dayandıraraq qoruyucular bu problemlərin yaranmasına mane ola bilərlər. Məhsullarımızda ən çox istifadə olunan qoruyucular fenoksetanol və parabenlərdir.

EDTA

EDTA və EDTA duzları (məs, Trisodium EDTA) birlikdə istehsal olunur. Bu komponentin kosmetik vasitələrə əlavə edilməsində əsas məqsəd metal ionları bağlayan əla xüsusiyyətdir. Metal ionların bağlanması kosmetik vasitələrin korlanmasının qarşısını almağa kömək edir.

ETİLGEKSİL KOKOAT

Etilgeksil kokoat yüksək keyfiyyətli yumşaldıcıdır. Molekulun bir hissəsi bərpa olunan bitki mənbəyindən (hindistan cevizi) əldə edilir. Molekulun digər hissəsi neft-kimyəvi xammallardan əldə edilir.

Etilgeksil kokoat kosmetik məhsullarda geniş istifadə olunur, əsasən üz və bədən baxımı məhsullarında tələb olunan dəridə yumşaqlıq hissi yaradır.

ETİLGEKSİL STEARAT

Etilgeksil stearat sürətlə hopan, düzgün bölünən və oksidləşməyə davamlı bir kosmetik yağdır. Molekulun bir hissəsi bərpa olunan bitki mənbəyindən (xurma və / və ya xurma ləpəsi yağı) əldə edilir. Molekulun digər hissəsi neft-kimyəvi xammallardan əldə edilir.

Etilgeksil stearat bütün növ kremlər və losyonlar, bədən yağları, hamam qatqıları və günəşdən qoruyucu kremlərdə istifadə üçün uygundur (UV filtrləri ilə uyğunluğu səbəbindən).

ETİLHEKSİL METOKSİNNAMAT

Bu komponent UV filtrlər qrupuna aiddir (UV ultrabənövşəyi deməkdir), Aİ-də kosmetik məhsullarda istifadə olunmasına icazə verilir və UV filtrlər müsbət siyahısında yer alır (Kosmetika Nizamnaməsi Əlavə 6). UV filtrlər dərini gün zədələnmələrindən qoruyan, günəş yanıqları, dərinin vaxtından tez qocalması və ya ləkələrin meydana çıxması ilə yanaşı, dəri xərçəngi risklərinin də qarşısını alan mühüm komponentlərdir. Ümumilikdə UV filtrlərinin iki növü var: Təbii filtrlər UŞ-A və UŞ-B şüalarını çəkir və enerjini istiliyə çevirir. Digər tərəfdən, mineral filtrlər dəri üzərində bir növ qoruyucu əmələ gətirən və daha çox UŞ-B şüalarını və daha az UŞ-A şüalarını əks etdirən kiçik hissəciklərdən ibarətdir. Hər bir UV filter UV şüalanmasına qarşı xüsusi növ qoruma təmin edir, buna görə də günəş kremləri və günəşdən qoruyan gündəlik dəriyə qulluq vasitələri çox vaxt geniş spektor qorumasını təmin edən müxtəlif filtrlərin birləşməsindən təşkil olunur.

ETİLHEKSİL SALİSİLAT

Bu komponent UV filtrlər qrupuna aiddir (UV ultrabənövşəyi deməkdir), Aİ-də kosmetik məhsullarda istifadə olunmasına icazə verilir və UV filtrlər müsbət siyahısında yer alır (Kosmetika Nizamnaməsi Əlavə 6). UV filtrlər dərini gün zədələnmələrindən qoruyan, günəş yanıqları, dərinin vaxtından tez qocalması və ya ləkələrin meydana çıxması ilə yanaşı, dəri xərçəngi risklərinin də qarşısını alan mühüm komponentlərdir. Ümumilikdə UV filtrlərinin iki növü var: Təbii filtrlər UŞ-A və UŞ-B şüalarını çəkir və enerjini istiliyə çevirir. Digər tərəfdən, mineral filtrlər dəri üzərində bir növ qoruyucu əmələ gətirən və daha çox UŞ-B şüalarını və daha az UŞ-A şüalarını əks etdirən kiçik hissəciklərdən ibarətdir. Hər bir UV filter UV şüalanmasına qarşı xüsusi növ qoruma təmin edir, buna görə də günəş kremləri və günəşdən qoruyan gündəlik dəriyə qulluq vasitələri çox vaxt geniş spektor qorumasını təmin edən müxtəlif filtrlərin birləşməsindən təşkil olunur.

ETİLHEKSİL TRİAZON

Bu komponent UV filtrlər qrupuna aiddir (UV ultrabənövşəyi deməkdir), Aİ-də kosmetik məhsullarda istifadə olunmasına icazə verilir və UV filtrlər müsbət siyahısında yer alır (Kosmetika Nizamnaməsi Əlavə 6). UV filtrlər dərini gün zədələnmələrindən qoruyan, günəş yanıqları, dərinin vaxtından tez qocalması və ya ləkələrin meydana çıxması ilə yanaşı, dəri xərçəngi risklərinin də qarşısını alan mühüm komponentlərdir. Ümumilikdə UV filtrlərinin iki növü var: Təbii filtrlər UŞ-A və UŞ-B şüalarını çəkir və enerjini istiliyə çevirir. Digər tərəfdən, mineral filtrlər dəri üzərində bir növ qoruyucu əmələ gətirən və daha çox UŞ-B şüalarını və daha az UŞ-A şüalarını əks etdirən kiçik hissəciklərdən ibarətdir. Hər bir UV filter UV şüalanmasına qarşı xüsusi növ qoruma təmin edir, buna görə də günəş kremləri və günəşdən qoruyan gündəlik dəriyə qulluq vasitələri çox vaxt geniş spektor qorumasını təmin edən müxtəlif filtrlərin birləşməsindən təşkil olunur.

ETİLHEKSİLQLİSERİN

Yumşaldıcı və yüngül nəmləndirici kimi kosmetik məhsulların dəri hissini yaxşılaşdırır. Bundan başqa, ənənəvi qoruyucu maddələrin effektivliyini artıra və digər kosmetik maddələrlə birlikdə mikroblara qarşı stabilizator kimi istifadə oluna bilər. Etilheksiqliserin dünyada çoxyönlü və çoxfunksiyalı aşqar olaraq qəbul olunmuş bir maddədir və çox təsirli bir dezodorantdır. Etilheksiqliserin dəri florasına təsir etmədən qoxu yaradan bakteriyaların böyüməsinə və yayılmasına etibarlı şəkildə mane olur.

ETİLPARABEN

Bu komponent qoruyucular qrupuna aiddir, kosmetik məhsullarda istifadəsinə icazə verilir və müsbət siyahının bir hissəsidir (Aİ Kosmetika Nizamnaməsi Əlavə 5).

Burada nəzərdə tutulan qoruyucular kosmetik vasitələri qorumaq üçün yaradılır. Bu komponentlər saxlanılma və davamlı istifadə zamanı kosmetik vasitələrin mikroorqanizmlər tərəfindən korlanmaması və çirklənməməsi üçün qorunmasında mühüm rol oynayır. Bu, istehlakçıların təhlükəsizliyi üçün vacibdir.

Məhsulların təhlükəsizliyi kosmetika sənayesində bir nömrəli üstünlükdür və buna görə də biz mikroorqanizmlər tərəfindən çirklənmənin qarşısını almaq üçün hazırlanmış məhsullar təmin edirik.

Bakteriyalar, mayalar və kiflər hər zaman dərimizdə, ətrafımızdakı havada və hətta içdiyimiz suyun içərisində də olur. Bunlar gündəlik istifadə zamanı da məhsullara qarışa bilər.

Xüsusən göz ətrafına və dəriyə tətbiq olunan məhsulların çirklənməsi çirklilik səviyyəsi yüksək olduğu halda mühüm problemlərə gətirib çıxara bilər. Mikroorqanizmlərin məhsullar daxilindəki çoxalmasını dayandıraraq qoruyucular bu problemlərin yaranmasına mane ola bilərlər.

Məhsullarımızda ən çox istifadə olunan qoruyucular fenoksetanol və parabenlərdir.

FENOKSETANOL

Bu komponent qoruyucular qrupuna aiddir, kosmetik məhsullarda istifadəsinə icazə verilir və müsbət siyahının bir hissəsidir (Aİ Kosmetika Nizamnaməsi Əlavə 5).

Burada nəzərdə tutulan qoruyucular kosmetik vasitələri qorumaq üçün yaradılır. Bu komponentlər saxlanılma və davamlı istifadə zamanı kosmetik vasitələrin mikroorqanizmlər tərəfindən korlanmaması və çirklənməməsi üçün qorunmasında mühüm rol oynayır. Bu, istehlakçıların təhlükəsizliyi üçün vacibdir.

Məhsulların təhlükəsizliyi kosmetika sənayesində bir nömrəli üstünlükdür və buna görə də biz mikroorqanizmlər tərəfindən çirklənmənin qarşısını almaq üçün hazırlanmış məhsullar təmin edirik.

Bakteriyalar, mayalar və kiflər hər zaman dərimizdə, ətrafımızdakı havada və hətta içdiyimiz suyun içərisində də olur. Bunlar gündəlik istifadə zamanı da məhsullara qarışa bilər.

Xüsusən göz ətrafına və dəriyə tətbiq olunan məhsulların çirklənməsi çirklilik səviyyəsi yüksək olduğu halda mühüm problemlərə gətirib çıxara bilər. Mikroorqanizmlərin məhsullar daxilindəki çoxalmasını dayandıraraq qoruyucular bu problemlərin yaranmasına mane ola bilərlər.

Məhsullarımızda ən çox istifadə olunan qoruyucular fenoksetanol və parabenlərdir.

FENİLBENZİMİDAZOL SÜLFONİK TURŞU

Bu komponent UV filtrlər qrupuna aiddir (UV ultrabənövşəyi deməkdir), Aİ-də kosmetik məhsullarda istifadə olunmasına icazə verilir və UV filtrlər müsbət siyahısında yer alır (Kosmetika Nizamnaməsi Əlavə 6). UV filtrlər dərini gün zədələnmələrindən qoruyan, günəş yanıqları, dərinin vaxtından tez qocalması və ya ləkələrin meydana çıxması ilə yanaşı, dəri xərçəngi risklərinin də qarşısını alan mühüm komponentlərdir. Ümumilikdə UV filtrlərinin iki növü var: Təbii filtrlər UŞ-A və UŞ-B şüalarını çəkir və enerjini istiliyə çevirir. Digər tərəfdən, mineral filtrlər dəri üzərində bir növ qoruyucu əmələ gətirən və daha çox UŞ-B şüalarını və daha az UŞ-A şüalarını əks etdirən kiçik hissəciklərdən ibarətdir. Hər bir UV filter UV şüalanmasına qarşı xüsusi növ qoruma təmin edir, buna görə də günəş kremləri və günəşdən qoruyan gündəlik dəriyə qulluq vasitələri çox vaxt geniş spektor qorumasını təmin edən müxtəlif filtrlərin birləşməsindən təşkil olunur.

FUCUS VESICULOSUS EKSTRAKTI

Fucus Vesiculosus Ekstraktı dəniz yosunlarının qurudulmuş talusunun ekstraktıdır. Dəniz yosunları yeməli qəhvəyi (dəniz alağı) yosunların bir növüdür. Ekstrakt natrium və kalium da daxil olmaqla, mineralların qeyri-adi dərəcədə yüksək konsentrasiyasına malikdir.
G-L

GERANİOL - FLORAL ROSE GERANİUM

Simvolik komponent qızılgül və ya ətirşah, lavanda və ya neroli, sitronella və s. kimi müxtəlif bitkilərdə var. Qızılgül bağçasından keçəndə onunla əhatələnmiş olursunuz. Ətirlərdə istifadə olunaraq çox təbii şehli çiçək hissi yaşadır.

GÖY GÜLƏVƏR EKSTRAKTI (CENTAUREA CYANUS)

Centaurea cyanus ekstraktı göy güləvər ekstraktı olaraq da tanınır. Tünd mavi  güləvər İngiltərənin çəmənliklərində vəhşi bitki kimi geniş yayılmışdır. Yunan dilindən tərcümədə xüsusi adı - cyanus - hərfi mənada "tünd mavi" deməkdir. Bu bitki tərkib hissəsi kosmetik məhsullarda dəriyə qulluq üçün istifadə olunur.

GLYCYRRHIZA GLABRA KÖKÜNÜN EKSTRAKTI

Bu komponent biyan kökündən alınan şirin ədviyyatdır. Buna Cənubi Avropada və Hindistan kimi Asiyanın ayrı-ayrı hissələrində rast gələ bilərsiniz. Oxşar ədviyyat birləşmələrinin mənbələri olan razyana, badyan (ulduz razyana) və ya şüyüd ilə botanik olaraq əlaqəli deyil.

GÜMÜŞÜ CÖKƏ CÖVHƏRİ

Cökə çiçəyi cövhəri də adlanan Gümüşü cökə cövhəri təbii inqrediyentlərinin saxlanmasına imkan verən optimal, mülayim, çox mərhələli əldəetmə prosesi sayəsində istehsal olunur. Cökə çiçəyi cövhərli məhsullar quru və həssas dəriyə yüngül sakitləşdirici təsir göstərir.

HAMAR BİYAN KÖKÜNÜN EKSTRAKTI

«Licochalcone A» da adlanan hamar biyan kökünün bitki ekstraktı Çin razyana bitkisinin köklərindən əmələ gəlir. Qıcıqlanmaya qarşı, antioksidant, antibakterial və iltihaba qarşı xüsusiyyətlərə malikdir. hamar biyan kökünün ekstraktı həssas və qıcıqlanmış dərinin vəziyyətini yaxşılaşdıra bilir və dərini UV təsirli sərbəst radikal birləşmələrdən qoruyur.

HELİANTUS ANNUUS TOXUMUNUN YAĞI / GÜNƏBAXAN TOXUMUNUN YAĞI

Helianthus Annuus Toxumunun Yağı təbii tərkiblidir. Bu bitki ilk dəfə olaraq Amerikada yetişdirilmişdir. Bu günəbaxan növü yeməli yağı və yeməli meyvələrinə görə yetişdirilən Heliantus cinsinə aid iri illik bitkidir. Bundan başqa, günəbaxan yağının tərkibində E vitamini var. Kosmetik tətbiqlərdə hamar və xoş bir dəri hissi vermək üçün yumşaldıcı vasitə rolunu oynayır.

HİDROJENLƏNMİŞ POLİDESEN

Hidrojenlənmiş polidesen - dərini yumşaq və hamar etmək üçün istifadə olunan sintetik  karbohidrogen əsaslı yumşaldıcıdır. Hidrojenlənmiş polidesen yaxşı yayılan və dəri səthində yapışmayan bir örtük meydana gətirən, suda həll olunmayan bir yağdır.

HİDROLİZLƏNMİŞ İPƏK

Hidrolizlənmiş ipək həm təbii, həm də süni mənşəli ola bilər. Hidrolizlənmiş ipək zülalları kimyəvi cəhətdən dəri və saçda olan zülallara bənzəyir. Dərinin səthindəki nəmi saxlamağa kömək edən və xoş, uzunmüddətli təravət və hamarlıq hissi verən dəriyə qulluq məhsullarında hazırlanır.

HİDROKSİPROPİLMETİL SELLÜLOZA

Hidroksipropilmetil sellüloza - dəyişdirilmiş təbii sellüloza əsaslanan ion olmayan suda həll olunan polimerdir. Müxtəlif su əsaslı, xüsusən də spirt tərkibli məhsullarda qatılaşdırıcı rolunu oynayır. Şəffaf gellər meydana gətirə bilər və ya dəriyə qulluq emulsiyalarına və ya təmizləyicilərinə uyğunluq əlavə edə bilər.

HOMOSALAT

Bu komponent UV filtrlər qrupuna aiddir (UV ultrabənövşəyi deməkdir), Aİ-də kosmetik məhsullarda istifadə olunmasına icazə verilir və UV filtrlər müsbət siyahısında yer alır (Kosmetika Nizamnaməsi Əlavə 6). UV filtrlər dərini gün zədələnmələrindən qoruyan, günəş yanıqları, dərinin vaxtından tez qocalması və ya ləkələrin meydana çıxması ilə yanaşı, dəri xərçəngi risklərinin də qarşısını alan mühüm komponentlərdir. Ümumilikdə UV filtrlərinin iki növü var: Təbii filtrlər UŞ-A və UŞ-B şüalarını çəkir və enerjini istiliyə çevirir. Digər tərəfdən, mineral filtrlər dəri üzərində bir növ qoruyucu əmələ gətirən və daha çox UŞ-B şüalarını və daha az UŞ-A şüalarını əks etdirən kiçik hissəciklərdən ibarətdir. Hər bir UV filter UV şüalanmasına qarşı xüsusi növ qoruma təmin edir, buna görə də günəş kremləri və günəşdən qoruyan gündəlik dəriyə qulluq vasitələri çox vaxt geniş spektor qorumasını təmin edən müxtəlif filtrlərin birləşməsindən təşkil olunur.

HİDROGENLƏŞDİRİLMİŞ GƏNƏGƏRÇƏK YAĞI

Castor mumu kimi də tanınan Hidrogenləşdirilmiş Gənəgərçək Yağı təbii Castor Communis Toxumu yağının idarə olunan hidrogenləşməsinin məhsuludur. Yağlar rəf ömrünü uzatmaq və yağları daha sabit hala gətirmək üçün onilliklər boyu hidrogenləşdirilmişdir. Hidrogenləşdirilmiş Gənəgərçək Yağının rəf ömrü daha uzundur və təmizlənməmiş yağ kimi tez xarab olmur. Hidrogenləşdirilmiş Gənəgərçək Yağı yumşaldıcı və qatılaşdırıcı rolunu oynayan çox kövrək, yüksək ərimə nöqtəli mum maddəsidir. O, krem, məlhəm və losyonların yapışqanlılığını artırır. Ondan hamar və sabit emulsiyalar üçün kosmetik tətbiqlərdə istifadə oluna bilər.

HİDROGENLƏŞDİRİLMİŞ KOKO-QLİSERİDLƏR

Hidrogenləşdirilmiş kokos yağı kimi də tanınan hidrogenləşdirilmiş koko-qliseridlər təbii bitki mənşəli yağdır. Bu yağdan kosmetik vasitələrdə dəri doldurucu və davamlılığı artırıcı vasitə kimi istifadə olunur.

HİDROGENLƏŞDİRİLMİŞ POLİZOBUTEN

Hidrogenləşdirilmiş Polizobuten maddənin qatılığını artırmaq üçün istifadə olunan sintetik hazırlanmış polimerdir. Həmçinin kosmetik tərkiblərdə dərinin səthində yağlayıcı rolunu oynayır və bu da dəriyə yumşaq və hamar görünüş verir.

HİDROGENLƏŞDİRİLMİŞ RAPS TOXUMU YAĞI

Hidrogenləşdirilmiş Raps toxumu yağı təbii yağın idarə olunan hidrogenləşdirilməsi ilə təbii əsaslı Raps toxumu yağı məhsuludur. Yağlar rəf ömrünü uzatmaq və yağları daha sabit hala gətirmək üçün onilliklər boyu hidrogenləşdirilmişdir. Hidrogenləşdirilmiş Raps toxumu yağının rəf ömrü daha uzundur və təmizlənməmiş yağ kimi tez xarab olmur. Hidrogenləşdirilmiş yağın məşhur nümunəsi marqarindir. Bəzən Rayp toxumu yağı mənbələrdə Kanola yağı adı ilə də verilir. Kanola bu qısaltmadan alınıb: «Can.O., L-A» (Kanada yağı toxumu, az turşulu). Hər iki yağ oxşardır, ancaq Kanola yağının tərkibində rayp toxumu yağı ilə müqayisədə daha az erusik turşusu var. Kosmetik tətbiqlərdə dəri kondisioneri maddəsi rolunu oynayır.

HİDROKSİETİLSELLÜLOZ

Hidroksietilsellüloz ionlaşmamış, dəyişdirilmiş təbii alınan sellüloz tərkibli suda həll olan polimerdir. Xüsusən daha çox miqdarda spirt olduqda müxtəlif sulu məhsullarda qatılaşdırıcı rolunu oynayır. Şəffaf gellər əmələ gətirə və ya dəriyə qulluq emulsiyalarının və ya təmizləyici vasitələrin davamlılığını artıra bilər.

HİDROKSİPROPİL NİŞASTA FOSFAT

Hidroksipropil Nişasta Fosfatı xüsusən minerallar və ya duzların olduğu halda kremlər və ya losyonlar kimi emulsiyaların qatılaşdırılması və möhkəmlənməsi üçün istifadə olunan dəyişdirilmiş qarğıdalı nişastası tərkibli polimerdir. Hidroksipropil Nişasta Fosfatı yüngül və hamar bir dəri hissi ilə sabit kremlər və losyonlar təmin edir.

XİTOZAN

Bu komponent bərkdir və suda həll olunmur. Bu siloksan polimerləri duş üçün məhsullarında, göz makiyajı, üz makiyajı, pomada, dırnaq boyası, saç və dəriyə qulluq məhsullarında ola bilər.

İMİDAZOLİDİNİL UREA

Bu komponent qoruyucular qrupuna aiddir, kosmetik məhsullarda istifadəsinə icazə verilir və müsbət siyahının bir hissəsidir (Aİ Kosmetika Nizamnaməsi Əlavə 5).

Burada nəzərdə tutulan qoruyucular kosmetik vasitələri qorumaq üçün yaradılır. Bu komponentlər saxlanılma və davamlı istifadə zamanı kosmetik vasitələrin mikroorqanizmlər tərəfindən korlanmaması və çirklənməməsi üçün qorunmasında mühüm rol oynayır. Bu, istehlakçıların təhlükəsizliyi üçün vacibdir.

Məhsulların təhlükəsizliyi kosmetika sənayesində bir nömrəli üstünlükdür və buna görə də biz mikroorqanizmlər tərəfindən çirklənmənin qarşısını almaq üçün hazırlanmış məhsullar təmin edirik.

Bakteriyalar, mayalar və kiflər hər zaman dərimizdə, ətrafımızdakı havada və hətta içdiyimiz suyun içərisində də olur. Bunlar gündəlik istifadə zamanı da məhsullara qarışa bilər.

Xüsusən göz ətrafına və dəriyə tətbiq olunan məhsulların çirklənməsi çirklilik səviyyəsi yüksək olduğu halda mühüm problemlərə gətirib çıxara bilər. Mikroorqanizmlərin məhsullar daxilindəki çoxalmasını dayandıraraq qoruyucular bu problemlərin yaranmasına mane ola bilərlər.

Məhsullarımızda ən çox istifadə olunan qoruyucular fenoksetanol və parabenlərdir.

İODOPROPİNİL BUTİLKARBAMAT

Bu komponent qoruyucular qrupuna aiddir, kosmetik məhsullarda istifadəsinə icazə verilir və müsbət siyahının bir hissəsidir (Aİ Kosmetika Nizamnaməsi Əlavə 5).

Burada nəzərdə tutulan qoruyucular kosmetik vasitələri qorumaq üçün yaradılır. Bu komponentlər saxlanılma və davamlı istifadə zamanı kosmetik vasitələrin mikroorqanizmlər tərəfindən korlanmaması və çirklənməməsi üçün qorunmasında mühüm rol oynayır. Bu, istehlakçıların təhlükəsizliyi üçün vacibdir.

Məhsulların təhlükəsizliyi kosmetika sənayesində bir nömrəli üstünlükdür və buna görə də biz mikroorqanizmlər tərəfindən çirklənmənin qarşısını almaq üçün hazırlanmış məhsullar təmin edirik.

Bakteriyalar, mayalar və kiflər hər zaman dərimizdə, ətrafımızdakı havada və hətta içdiyimiz suyun içərisində də olur. Bunlar gündəlik istifadə zamanı da məhsullara qarışa bilər.

Xüsusən göz ətrafına və dəriyə tətbiq olunan məhsulların çirklənməsi çirklilik səviyyəsi yüksək olduğu halda mühüm problemlərə gətirib çıxara bilər. Mikroorqanizmlərin məhsullar daxilindəki çoxalmasını dayandıraraq qoruyucular bu problemlərin yaranmasına mane ola bilərlər.

Məhsullarımızda ən çox istifadə olunan qoruyucular fenoksetanol və parabenlərdir.

İZOSETET-20

İzosetet-20 İzosetil Alkoqolunun sintetik olaraq istehsal edilmiş polietilen qlikol efiridir və emulqator və ya həlledici kimi fəaliyyət göstərir, yəni maye tərkibli məhsullara yağı sevən maddələr daxil edə bilər.

İZOHEKSADEKAN

İzoheksadekan saflığı yüksək olan karbohidrogen və neft-kimyəvi tərkibli yumşaldıcıdır. Yüngül və hamar dəri hissi təqdim edir və dərini susuzlamaqdan qoruyur.

İZOPROPİL MİRİSTAT

İzopropil Miristat rəngsiz və qoxusuz yumşaldıcıdır. Tərkibində qismən təbii yağ turşuları var, molekulun az bir hissəsi neft-kimyəvi xammaldan qaynaqlanır. Dərini hamarlaşdıra və elastikləşdirə bilər.

İZOPROPİL PALMİTAT

İzopropil palmitat palmitik turşu və izopropil spirtinin efiridir. Onun əsas hissəsi yenilənəbilən və bitki tərkibli (palma və/yaxud xurma yağı) mənbəyə əsaslanır. Mollekulun kiçik bir hissəsi neft-kimyəvi xammaldan qaynaqlanır. Bu yumşaldıcı vasitə dərinizi yumşaq və elastik edən təmizləyici və canlandırıcı təsiri ilə dəriniz üçün uyğundur.

İZOPROPİL STEARAT

İzopropil stearat izopropil spirti və stearin turşusunun efiridir. Onun əsas hissəsi yenilənəbilən və bitki tərkibli (palma və/yaxud xurma yağı) mənbəyə əsaslanır. Mollekulun kiçik bir hissəsi neft-kimyəvi xammaldan qaynaqlanır. Stearat efiri əsasən dərinin səthində yağlayıcı rol oynayır və bu da dəriyə yumşaq və hamar görünüş verir.

KAKAO TOXUMU YAĞI

Kakao toxumu yağı (kakao yağı da adlanır) əsasən Qərbi Afrikadan, Malayziyadan, Braziliyadan, Mərkəzi Amerikadan, Hindistandan, Şri-Lankadan yetişən kakao toxumlarından əldə olunan krem rəngli yağdır. O, şokolada dad, ətir və hamarlıq vermək üçün geniş istifadə olunur, lakin, eyni zamanda, kosmetika sahəsində də məşhurdur. Kakao yağı ən sabit təbii yağlardan biridir. O, bədən temperaturu təsiri altında əriyir və dərini nəmləndirmək, hamarlaşdırmaq, yumşaltmaq və elastik saxlamaq üçün istifadə olunur.

KAMOMİLLA REKUTİTA (ÇOBANYASTIĞI) ÇİÇƏYİNİN EKSTRAKTI / ÇOBANYASTIĞI

Çobanyastığı çiçəklərinin müalicəvi xüsusiyyətləri əsrlərdən bəri məlumdur. Çobanyastığı çiçəkləri hətta qədim Misirdə bir dərman bitkisi kimi istifadə olunmuşdur. Çobanyastığı çiçəyinin ekstraktı təbii komponentlərin saxlanmasına imkan vermək üçün uyğun olan incə ekstraksiya prosesindən istifadə edərək istehsal olunur. Çobanyastığı çiçəyi ekstraktı iltihab əleyhinə xüsusiyyətlərinə görə xüsusən dəriyə tətbiq üçün uyğundur. Çobanyastığı çiçəklərinin tərkibində xüsusən yaraların müalicəsində təsirli olan alfa bisabolol var.

KANDELİLLA KERA

Kandelilla Kera həmçinin Euphorbia cerifera və ya Euphorbiaceae da adlanan kandelilla bitkisinin yarpaqlarından alınan təmizlənmiş bitki mumudur.

KAPRİLİK/KAPRİK TRİQLİSERİD

Kaprilik/Kaprik triqliserid təbii şəkildə kokos yağı və qliserindən alınan qarışıq triesterdir. Bu yağın oksidləşməyə qarşı sabit qalma üstünlüyü var. Kaprilik/kaprik triqliserid məhsulun estetikliyini artırmaqla bərabər, dərini yumşaldaraq və hamarlaşdıraraq əla dəri kondisionerləşdirici maddədir. O, dərini rahatladır, buna görə də çox vaxt kremlərdə, lasyonlarda, dodaq boyası vasitələrində və günəşdən qoruyucu vasitələrdə istifadə olunur.

KAPRİLİL QLİKOL

Kaprilil Qlikol qatılığı tənzimləyən və nəmləndirici maddə kimi çıxış edən çoxfunksiyalı aşqardır. O, dərini gözəlləşdirməsi və yumşaltması ilə də tanınır. Komponentin həmçinin antimikrobik xüsusiyyətləri də var və emulsiyalar və təmizlik vasitələrini hazırlamaq üçün tətbiq olunur.

KAOLİN

Ağ gil olaraq da tanınan Kaolin, mineral mənşəli piqmentdir və və xaricdən ağ toza bənzəyir. Qeyri-şəffaf tekstur əldə etmək üçün şəffaf məhsullara kaolin əlavə olunur və dəridə yağlılıq hissini azaltmaq üçün matlaşdırıcı maddə kimi istifadə olunur.

KAPRİLİL/KAPRİL QLÜKOSİT

Kaprilil/Kapril Qlükosit spirt növünün qlükoza ilə reaksiyası ilə formalaşır. Nəticədə, uşaqlara qayğı, üz və bədən təmizlənməsi zamanı geniş istifadə olunan yüngül səthi-aktiv maddədir. Səthi-aktiv maddələrin çirki təmizləmək üçün təmizləyici maddələr, bərk hissəciklərin maye məhsulunun tərkibindən ayrılmasının qarşısını almaq üçün saxlayıcı maddələr, sürətləndirici köpük və yağ ilə suyun qarışmasına imkan verən emulqatorlar da daxil olmaqla, bir çox funksiyaları var.

KARBOMER

Karbomer akril turşusuna əsaslanan sintetik polimerləri səciyyələndirir. Onlar adətən kremlər və ya lasyonlar kimi emulsiyaları möhkəmləndirmək üçün olan maye tərkibli məhsulları qatılaşdırmaq üçün istifadə olunur. Polimer müxtəlif axın formalarında möhkəmliyi təmin edir.

KERA MİKROKRİSTALLİNA

Mineral yağlara əsaslanan tərkibi* qalıq mənşəli yağlardır. Tam saflaşdırılmış komponentlər müxtəlif formalarda (yağlar, jelelər...) və rəngsiz, iysiz və dadsız olurlar. Kosmetik məhsullarda istifadə olunan ən məşhur mineral yağ maye halda olan parafindir.

İki növü var: istehsal olunduğu vaxtdan tam təmiz olan mineral sintetik yağlar və neft-kimya məhsullarının mineral yağları. Sonuncular kömür, xam neft və ya təbii qaz kimi qalıq materialların təmizlənməsindən əldə edilən saflaşdırılan mineral yağlardır. Kosmetik məhsullarımızdakı mineral yağların əczaçılıq dərəcəsi var və buna görə də çox təmizdir.

Bu tərkib qrupunun əsas xüsusiyyəti dərini qurumadan qorumaqdır. Əlavə olaraq, bu komponentlər möhkəmlik keyfiyyətini yaxşılaşdırır və təmizləmə ilə makyajın silinməsi üçün effektivdir.

 

* Məhsullarımızda bu komponentləri müəyyən etmək üçün qablaşdırmanın üzərindəki komponentlər siyahısına baxın. «Maye parafin», «kera mikrokristallina», «ozokerit», «parafin» və «sintetik mum» kimi adlarla mineral yağ tərkibli komponentləri asanlıqla təyin edə bilərsiniz.

KOKOS YAĞI TURŞUSU DEA

Kokos yağı turşusu DEA yapışqan bir mayedir və şampunlar və hamam məhsullarında köpüklü maddə kimi istifadə olunur. Komponent kokos yağlarından alınan yağ turşuları qarışığı ilə dietanolaminin arasındakı reaksiya ilə əmələ gəlir. Kokos yağı turşusu DEA-nın adındakı ’DEA’ dietanolamin deməkdir. Bu, ’DEA’ da adlanan dietanolamin adlı çox fərqli xüsusiyyətlərə malik tam fərqli maddə ilə qarışdırılmamalıdır. Kosmetik vasitələrə dair qanunvericiliyə əsasən dietanolaminin kosmetik vasitələrdə istifadəsi qadağandır. Kokos yağı turşusu DEA kosmetik vasitələrdə istifadə üçün təhlükəsizdir. Ciddi Avropa kosmetik vasitələrin təhlükəsizliyi qanunlarına əsasən bütün kosmetik komponentlər istifadə üçün təhlükəsiz olmalıdır. Kokos yağ turşusu DEA-nın təhlükəsizliyi Avropa Komissiyası və ya onun müstəqil peşəkar məsləhət komitəsi olan İstehlakçı Təhlükəsizliyi Elmi Komitəsi (SCCS) tərəfindən sorğulanmamışdır.

KOKAMİDOPROPİL BETAİN

Kokamidopropil betain şampunlarda və dəri təmizləyicilərində istifadə olunan yüngül amfoterik səthi-aktiv maddədir. Səthi-aktiv maddələrin çirki təmizləmək üçün təmizləyici maddələr, bərk hissəciklərin maye məhsulunun tərkibindən ayrılmasının qarşısını almaq üçün saxlayıcı maddələr, sürətləndirici köpük və yağ ilə suyun qarışmasına imkan verən emulqatorlar da daxil olmaqla, bir çox funksiyaları var.

KOKO-BETAİN

Koko betain şampunlarda və dəri təmizləyicilərində istifadə olunan yüngül amfoterik səthi-aktiv maddədir. Səthi-aktiv maddələrin çirki təmizləmək üçün təmizləyici maddələr, bərk hissəciklərin maye məhsulunun tərkibindən ayrılmasının qarşısını almaq üçün saxlayıcı maddələr, sürətləndirici köpük və yağ ilə suyun qarışmasına imkan verən emulqatorlar da daxil olmaqla, bir çox funksiyaları var.

KOKO-KAPRİLAT/KAPRAT

Koko-Kaprilat/Kaprat yetişmiş kokosun meyvəsindən və ya lətindən alınan təbii kokos yağlı spirt tərkibli məhsul və bitki mənşəli parçalanmış yağ turşularının təyin olunmuş qarışığıdır. O, tez yayılan yumşaldıcı və yenidən yağlandıran maddədir. Dərini həddən artıq yüngülləşdirdiyinə və tez yayıldığına görə Koko-Kaprilat/Kaprat dəriyə zərif görünüş bəxş edir. O, oksidləşmir və iysizdir. Bu cür tarazlaşdırılmış yumşaldıcı profili ilə o, bütün növ dəriyə qulluq, uşaqlara qulluq, masaj məhsulları və daha artığı üçün əla seçimdir.

KOKO-QLÜKOSİD

Koko-Qlükosid qlükoza ilə kokos yağının yağ turşularının reaksiyası ilə əmələ gəlir. Nəticədə, uşaqlara qayğı, üz və bədən təmizlənməsi zamanı geniş istifadə olunan yüngül səthi-aktiv maddədir. Səthi-aktiv maddələrin çirki təmizləmək üçün təmizləyici maddələr, bərk hissəciklərin maye məhsulunun tərkibindən ayrılmasının qarşısını almaq üçün saxlayıcı maddələr, sürətləndirici köpük və yağ ilə suyun qarışmasına imkan verən emulqatorlar da daxil olmaqla, bir çox funksiyaları var.

KOKOQLİSERİDLƏR

Kokoqliseridlər 100% yenilənəbilən xammaldan alınır. Onlar kokos/xurma yağından alınmış bitki tərkibli triqliserid yağından əldə olunur. Bu yumşaldıcıdan dərini elastik, hamar və yaxşı vəziyyətdə saxlamaq üçün kosmetik vasitələrdə geniş istifadə olunur.

KOKOS TURŞUSU

Kokos turşusu tərkibində Cocos Nucifera (Coconut) Yağından alınan orta yağ turşuları şəbəkəsi olan yağ turşularının təbii qarışığıdır. Kokos Turşusu səthi-aktiv/təmizləyici, yumşaldıcı və emulsiyalaşdırıcı komponent kimi dəriyə qulluq vasitələrində istifadə olunur. Bundan başqa, dərini nəmləndirir və onu elastik və yumşaq edir. Yavaş-yavaş sorulur və uzun müddət qalır.

KOLLOİDAL YULAF

Kolloidal yulaf yaxşıca əzilmiş yulafdır. Yüngül dəri qıcıqlanmalarını yüngülləşdirməsi ilə tanınır. Kosmetik və şəxsi qulluq vasitələrində yulafdan istifadə olunduqda «Avena Sativa (Yulaf) Kernel Meal» də adlanır.

KARNAUB MUMU

Karnaub mumu Braziliya palma ağacı Copernicia Ceriferanın cavan yarpaqlarından alınan təmizlənmiş bitki mumudur.

KREATİN

Bədənin özünəməxsus amin turşusu törəməsi olan kreatin hüceyrələrin enerji ilə təminatında əsas rol oynayır. Hüceyrələr amin turşuları arqinin, qlisin və metionin ilə və/yaxud əlavə olaraq ət və balığın yeyilməsi ilə biosintez edərək Kreatinin fizioloji səviyyələrinə çatırlar. Alternativ enerji tələbatını həll etməyə kömək edərək Kreatin enerjini tükəndirən, nəql edən və buraxan bir batareya kimi fəaliyyət göstərdiyindən bədənimizin enerji təminatında əsas rol oynayır.

KSANTAN KİTRƏSİ

Ksantan kitrəsi biopolimerdir və ya həmçinin polisaxarid adlanır. Ksantan kitrəsi, qlükozalı (qarğıdalı) və proteinli (soya) Ksantomonas kampestrisin bakterial fermentasiyası yolu ilə əldə olunan təbii mənşəli xammaldır. Ksantan kitrəsi su məhlulunda şişir və qatılığı artırır. Ksantan kitrəsi yarımşəffaf və ya şəffaf gellər əmələ gətirir və kremlər və ya losyonlar kimi emulsiyalarda, ksantan kitrəsi sabitliyin yaxşılaşdırılması üçün istifadə olunur.

QABIQ EKSTRAKTI/CADI FINDIQ YARPAQLARI (HAMAMELIS VIRGINIANA)

Cadı fındıq yarpaqlarının ekstraktı eyni adlı kolun yarpaqlarından əldə edilir. Ekstrakt bitki yarpaqlarının emalı ilə istifadə olunur. Kosmetik və fərdi qulluq məhsullarında geniş istifadə olunur. Hamamelis virginiana yarpağı ekstraktı hamam məhsulları, təmizləyicilər, dezodorantlar, saç kremi, şampunlar, dəriyə qulluq məhsulları, göz makiyajı və təraşdan sonra losyonlarda olur.

QLİKOLİ

Qlikoli alkoqol sinfindən olan orqanik birləşmələrdir. Qlikoli həlledicilər və özlülük azaldıcı maddələr kimi istifadə olunur. Həmçinin su saxlayan komponentlər kimi müxtəlif maddələrin hazırlanmasında istifadə olunur.

QIRMIZI DƏNİZ YOSUNU EKSTRAKTI (CHONDRUS CRISPUS)

Karraqinan olaraq tanınan Chondrus crispus qırmızı dəniz yosunu ekstraktı təbii anion polimerdir. Chondrus crispus ekstraktı növündən asılı olaraq soyuq və ya isti suda həll olunur, qatılaşır və eyni zamanda gel kimi bir tutarlılıq yaradır. Kosmetik təmizləyicilərdə qatılaşdırıcı və emulsiyaları sabitləşdirmək üçün istifadə olunur. Qırmızı dəniz yosunu ekstraktı ayrıca özəl xüsusiyyətlərə malikdir və dəriyə xoş hisslər bəxş edir.

QLİSERİL KAPRAT

Qliseril Kaprilat bakteriya və maya əleyhinə güclü aktivliyə malik bitki mənşəli nəmləndirici maddədir. Bu komponent təbii turşular və müxtəlif sadalanan qoruyucular üçün əla gücləndiricidir. Amfifil quruluşuna görə səthi gərginliyi azaldır. Bu, daha kiçik damcılara və daha sabit emulsiyalara səbəb ola bilər. Daha yüksək konsentrasiyalarda emulsiyaların yapışqanlılığını azalda bilər.

QLİSERİL KAPRİLAT

Qliseril Kaprilat bakteriya və maya əleyhinə güclü aktivliyə malik bitki mənşəli nəmləndirici maddədir. O, təbii turşular və müxtəlif sadalanan qoruyucular üçün əla gücləndiricidir. Amfifil quruluşuna görə səthi gərginliyi azaldır. Bu, daha kiçik damcılara və daha sabit emulsiyalara səbəb ola bilər. Daha yüksək konsentrasiyalarda emulsiyaların yapışqanlılığını azalda bilər.

QLİSERİL OLEAT

Qliseril Oleat bitki mənşəlidir və yaxşı emulsiya edici xüsusiyyətlərə malikdir, adətən su və yağı qarışdırmaq və sabitləşdirmək üçün istifadə olunur. Əlavə olaraq dərini hamar və elastik edir.

Qliseril Stearat

Qliseril Stearat bitki mənşəli yağ və su emulsiyaları üçün davamlılığı artıran və ortaq emulqatordur. Yağ tərkibli su tipli kremlər və losyonlarda stabilizator kimi istifadə olunur, çünki yapışqanlılığı artıran və emulsiyanı sabitləşdirən xüsusiyyətlərə malikdir. Kosmetik və şəxsi qulluq vasitələrində Qliseril Stearat geniş istifadə olunur və losyonlar, kremlər, pudralar, dəri təmizləyici məhsullar, makyaj bazaları və təməlləri, tuş, göz kölgəsi, göz layneri, saç kondisionerləri və durulama, günəşdən qoruyucu məhsullarda rast gəlinə bilər.

QLİSERİL STEARAT SİTRAT

Qliseril efiri olan qliseril stearat sitrat bitki yağlarından alınan qliserin və yağ turşularından hazırlanır. Bu komponent hidrofilik, PEGsiz, anion yağ və su emulqatoru və yumşaldıcı rolunu oynayır. Adətən kremlər, losyonlar, uşaqlara qulluq məhsulları, günəşdən qoruyucular və günəşdən sonra istifadə olunan vasitələrdə istifadə edilir.

QLİSERİL STEARAT SE

Qliseril Stearat SE təbii emulqator (su və yağın qarışımasına kömək edir) və yumşaldıcı vasitədir. Qliseril Stearat SE Qliseril Stearatın «Özü Emulsiyalaşan» formasıdır. Həmçinin az miqdarda natrium və/yaxud kalium stearat ehtiva edir. Emulsiyaları sabitləşdirir və əla quruluş təmin edir. Qliseril Stearat dərinin səthində yağlayıcı rol oynayır və bu da dəriyə yumşaq və hamar görünüş verir. Dərinin səthində maneə əmələ gətirərək dəridən su itkisini də yavaşladır.

QLİSERİN

Qliserol kosmetik və şəxsi qulluq vasitələrində tanınan nəmləndiricidir. Nəmi saxlamaq üçün kosmetik tətbiqlərin komponenti kimi geniş istifadə olunan rəngsiz və qoxusuz mayedir. Qliserol suda həll olmasına və hiqroskopik təbiətinə cavab verən (yəni suyu havadan çəkir) üç hidrofilik (su sevən) hidroksil (oksigen-hidrogen) qrupu var.

QLİSİN SOYA YAĞI

Soya yağı adətən təmizləndikdən sonra əzilərək, yaxud şirəsi çıxarılaraq soyadan alınır. Soya paxlasının vətəni Çindir, ancaq Amerikaya 19-cu əsrin sonuna qədər gəlib çıxmamışdır. 19-cu əsrdə geniş əkin-biçin işləri ilə sürətlə yayıldı. Yüksək yağ və protein tərkibi ilə soya paxlası qədim zamanlardan Şərqi Asiyada sevimli qida olmuşdur.

Zəif, özünəməxsus qoxusuyla bu təmiz, solğun sarı rəngli və yarı quru maye səciyyəvi hər kəsə uyğun yağdır. Qlisin Soya yağının 55-65%-i bir çox doymamış yağ turşularından ibarətdir və ondan kosmetik vasitələrdə yumşaldıcı kimi geniş istifadə olunur.

QLİKOL DİSTEARAT

Qlikol Stearat krem rəngli mumabənzər bərk maddədir. Etilin qlikol və stearik turşunun mono və diefirlərinin qarışığıdır. Bulandırıcı xüsusiyyətlərinə görə Qlikol Stearat köpüklü vannaların, saça və dəriyə qulluq vasitələrinin müxtəlif növlərini hazırlamaq üçün istifadə olunur.

QLİSİRRETİNİK TURŞU

Helianthus Annuus Toxumunun Yağı təbii tərkiblidir. Bu bitki ilk dəfə olaraq Amerikada yetişdirilmişdir. Bu günəbaxan növü yeməli yağı və yeməli meyvələrinə görə yetişdirilən Heliantus cinsinə aid iri illik bitkidir. Bundan başqa, günəbaxan yağının tərkibində E vitamini var. Kosmetik tətbiqlərdə hamar və xoş bir dəri hissi vermək üçün yumşaldıcı vasitə rolunu oynayır.

QUAR HİDROKSİPROPİLTRİMONİUM XLORİD

Saqqız bitkisi Quar paxlalarından əldə edilir, kosmetik vasitələrdə qatılaşdırıcı kimi, həmçinin duş və saça qulluq vasitələrində dəri və saç hisslərini gücləndirən vasitə kimi geniş istifadə olunur.

LANOLİN

Lanolin yun sənayesinin qiymətli əlavə məhsuludur. Qoyunların sebum ifrazından yaranan təbii bir maddədir. Lanolin illərdir dərman və kosmetik vasitələrdə geniş istifadə olunur. Dəri çatlaqlarına effektiv və quru, qatlı dərilərə təsirli nəmləndirici, yumşaldıcı və müalicəvi təsir göstərir.

LANOLİN SPİRTİ

Bu komponent silikon adlı kimyəvi maddələr qrupuna aiddir. Silikonlar hazırlama, saxlama və kosmetik və fərdi qulluq vasitələrində istifadəsi zamanı fiziki, bioloji, mikrobioloji və kimyəvi deqradasiyaya davamlıdır.

LAURAMİDOPROPİL BETAİN

Lauramidopropil betain şampun və dəri təmizləyicilərində istifadə olunan yüngül amfoterik səthi-aktiv maddədir. Səthi-aktiv maddələrin çirki təmizləmək üçün təmizləyici maddələr, bərk hissəciklərin maye məhsulunun tərkibindən ayrılmasının qarşısını almaq üçün saxlayıcı maddələr, sürətləndirici köpük və yağ ilə suyun qarışmasına imkan verən emulqatorlar da daxil olmaqla, müxtəlif funksiyaları var.

LAURET-10

Lauret lauril spirtli polioksisterləri ehtiva edir. Maddənin adındakı ədədi dəyər molekuldakı etilen oksid vahidlərinin orta sayını göstərir. Lauren-10 sulu həlledicilərdə olan yağı sabitləşdirmək üçün emulqator kimi istifadə olunur.

LAURİL QLÜSOSİD

Lauril Qlüsosid alkoqol növünün qlükoza ilə reaksiyası nəticəsində əmələ gəlir. Nəticədə, uşaqlara qulluq, üz və bədənin təmizlənməsində geniş istifadə olunan yüngül səthi maddədir. Səthi-aktiv maddələrin çirki təmizləmək üçün təmizləyici maddələr, bərk hissəciklərin maye məhsulunun tərkibindən ayrılmasının qarşısını almaq üçün saxlayıcı maddələr, sürətləndirici köpük və yağ ilə suyun qarışmasına imkan verən emulqatorlar da daxil olmaqla, bir çox funksiyaları var.

LAURİL HİDROKSİSULTAİN

Lauril Hidroksisultain yüngül səthi-aktiv maddədir. Səthi-aktiv maddələrin çirki təmizləmək üçün təmizləyici maddələr, bərk hissəciklərin maye məhsulunun tərkibindən ayrılmasının qarşısını almaq üçün saxlayıcı maddələr, sürətləndirici köpük və yağ ilə suyun qarışmasına imkan verən emulqatorlar da daxil olmaqla, bir çox funksiyaları var.

LEVULİN TURŞUSU

Levulin turşusu və müvafiq natrium levulinat (levulin turşusunun natrium duzu) həm fərdi qulluq vasitələrində, həm də sertifikatlaşdırılmış kosmetik məhsullarda istifadə olunur. Levulin turşusu təbii tərkibli sukrozdan hazırlana bilər. Ondan dərinin sağlam qalması üçün kosmetik vasitələrdə dəri kondisioneri maddəsi kimi istifadə olunur.

LİMON - TƏZƏ SİTRUS BİTKİ ƏTRİ

Bu komponent iri hissəciklərdın (portağal, limon, əhəng və s.) kiçik hissələrə qədər (şüyüd, kəklikotu, qarağat və s.) efir yağlarında çox rast gəlinir. Limona sözün əsl mənasında hər yerdə, o cümlədən içkilərdə (portağal suyu, kola və s.) rast gəlinə bilər. Təravətli, şirəli və təmiz hissi verən parlaq sitrus aspektinə malikdir.

LİMON TURŞUSU

Alfa hidroksi turşuları (qısaltması: AHAs) süd turşusu və limon turşusu kimi komponentlər qrupudur. AHAs üzüm və limon kimi meyvələrlə yanaşı, şəkər qamışı və süddə də olur. Adətən meyvə turşuları kimi də tanınaraq dərinin normal soyulma prosesini yavaş-yavaş sürətləndirmək üçün az miqdarda istifadə olunur. Nəticə quru səthi dəri hüceyrələrinin tökülməsi və yaxşılaşmış bir görünüş və dəri hissiyyatı ola bilər.

LİNALOL - TƏZƏ LAVANDA ÇİÇƏYİ ƏTRİ

Bu xammal həm çox (lavanda reyhan, berqamot və s.) həm də az miqdarda (qızılgül, ətirşah, portağal çiçəyi, müxtəlif tərəvəzlər və ya pendir, nanə və s.) bir çox təbii efir yağlarında mövcuddur. Provenceyə və onun lavanda sahələrinə getdikdə linalola məruz qalırsınız. Çoxyönlü çiçək təravəti ilə bu komponentdən tez-tez istifadə olunur və çiçək ürəklər hazırlamaq üçün əsasdır.

LOTOS GÜLLƏRİN EKSTRAKTI (NELUMBO NUCIFERA)

Çiçəklənən lotos bir çox Asiya mədəniyyətində uzun müddət xüsusi dini əhəmiyyətə malikdir və saflığın, təmiz təbiətin, məhsuldarlığın və sevginin simvolu sayılır. Lotos çiçəyi ekstraktı, bütün təbii komponentləri optimal şəkildə qoruyan zərif ekstraksiya üsulu ilə əldə edilir. Lotu\os çiçəkləri, "lotu\os effekti" adlanan su damlalarını dəf etmək üçün təbii bir xüsusiyyətə malikdir. Muncuqlarda axan suyun çirkləndirici hissəcikləri daşıması səbəbindən səthləri özünü təmizləməyə qadirdir. Lotos çiçəyi ekstraktı olan məhsullar sakitləşdirici xüsusiyyətləri ilə tanınır.

LOTOS YARPAQLARIN EKSTRAKTI (NELUMBO NUCIFERA)

Çiçəklənən lotos bir çox Asiya mədəniyyətində uzun müddət xüsusi dini əhəmiyyətə malikdir və saflığın, təmiz təbiətin, məhsuldarlığın və sevginin simvolu sayılır. Lotos çiçəyi ekstraktı, bütün təbii komponentləri optimal şəkildə qoruyan zərif ekstraksiya üsulu ilə əldə edilir. Lotu\os çiçəkləri, "lotu\os effekti" adlanan su damlalarını dəf etmək üçün təbii bir xüsusiyyətə malikdir. Muncuqlarda axan suyun çirkləndirici hissəcikləri daşıması səbəbindən səthləri özünü təmizləməyə qadirdir. Lotos çiçəyi ekstraktı olan məhsullar sakitləşdirici xüsusiyyətləri ilə tanınır.

M-S

MAKADAMIA INTEGRIFOLIA TOXUMU YAĞI

Makadamia gümüş ağac ailəsinə aid (Proteaceae) bitki növüdür. Əsasən meyvəsinə, Avstraliya fındığına, iki növ makadamia inteqrifolia və makadamia tetrafilla ilə tanınır və yalnız Queensland, Yeni Cənubi Uelsdə və subtropik şərqi Avstraliyada rast gəlinir.

Makadamiyada istifadə olunan bitki hissələri meyvələr və ya toxumlardır. Bundan əlavə, makadamiya yüksək yağ tərkiblidir (əsasən mono və poli doymamış yağ turşuları) və tərkibində vitamin B var. Makadamiyadan kosmetik vasitələrdə əsasən yağlı baza yağı kimi istifadə olunur.

MAQNOLİA OFFİNİNALİS QABIQ EKSTRAKTI

Maqnolol və honokiol ehtiva edən Maqnolia Officinalis bitki ekstraktı dəri hüceyrələrini adiponektin sintezi və həcm təmin edən hüceyrələrin miqdarı və ölçüsünün artması üçün stimullaşdırır. Üz dəri quruluşlarının yaşla əlaqədar dəyişikliklərinin nizamlanmasında təsirli bir komponent ola bilər. Bundan başqa, antioksidləşdirici və mikrob əleyhinə xüsusiyyətlərə malikdir.

MALİGİA QLABRA MEYVƏ ŞİRƏSİ

Malpigia Qlabra meyvəsinə barbados albalısı və ya barbados gilası da deyirlər.

Barbados gilası Mərkəzi Amerikada, Cənubi Amerikanın şimalında, Meksikada və Karib dənizində bitən kol və ya kiçik ağacdır.

Meyvə albalıya bənzəyir və yetişdikdə tünd qırmızı rəngdə olur. Meyvə C vitamini ilə zəngin olduğundan kosmetik vasitələrdə istifadə olunur.

MALTODEKSTRİN

Maltodekstrin qida əlavəsi olaraq da istifadə edilən nişastadır. Maltodekstrin asanlıqla həzm olunur, qlükoza kimi sürətlə sorulur və ya orta dərəcədə şirin ola bilər. Tərəvəz nişastasından qismən hidrolizlə hazırlanır və adətən ağ hiqroskopik spreylə qurudulmuş toz şəklində rast gəlinir. Kosmetik tətbiqlərdəki əsas funksiyalar bağlayıcı və sabitləşdirici emulsiyalardır.

MENTA AQUATİCA EKSTRAKTI

Su nanəsi ekstraktı təbii komponentlərin saxlanmasına imkan vermək üçün uyğun olan incə ekstraksiya prosesindən istifadə edərək istehsal olunur. Su nanəsi olan məhsullar bir az canlandırıcı və təravətləndirici xüsusiyyətlərə malikdir.

METİLXLOROİSOTİAZOLİNON

Bu komponent qoruyucular qrupuna aiddir, kosmetik məhsullarda istifadəsinə icazə verilir və müsbət siyahının bir hissəsidir (Aİ Kosmetika Nizamnaməsi Əlavə 5).

Burada nəzərdə tutulan qoruyucular kosmetik vasitələri qorumaq üçün yaradılır. Bu komponentlər saxlanılma və davamlı istifadə zamanı kosmetik vasitələrin mikroorqanizmlər tərəfindən korlanmaması və çirklənməməsi üçün qorunmasında mühüm rol oynayır. Bu, istehlakçıların təhlükəsizliyi üçün vacibdir.

Məhsulların təhlükəsizliyi kosmetika sənayesində bir nömrəli üstünlükdür və buna görə də biz mikroorqanizmlər tərəfindən çirklənmənin qarşısını almaq üçün hazırlanmış məhsullar təmin edirik.

Bakteriyalar, mayalar və kiflər hər zaman dərimizdə, ətrafımızdakı havada və hətta içdiyimiz suyun içərisində də olur. Bunlar gündəlik istifadə zamanı da məhsullara qarışa bilər.

Xüsusən göz ətrafına və dəriyə tətbiq olunan məhsulların çirklənməsi çirklilik səviyyəsi yüksək olduğu halda mühüm problemlərə gətirib çıxara bilər. Mikroorqanizmlərin məhsullar daxilindəki çoxalmasını dayandıraraq qoruyucular bu problemlərin yaranmasına mane ola bilərlər.

Məhsullarımızda ən çox istifadə olunan qoruyucular fenoksetanol və parabenlərdir.

METİLİZOTİAZOLİNON

Bu komponent qoruyucular qrupuna aiddir, kosmetik məhsullarda istifadəsinə icazə verilir və müsbət siyahının bir hissəsidir (Aİ Kosmetika Nizamnaməsi Əlavə 5).

Burada nəzərdə tutulan qoruyucular kosmetik vasitələri qorumaq üçün yaradılır. Bu komponentlər saxlanılma və davamlı istifadə zamanı kosmetik vasitələrin mikroorqanizmlər tərəfindən korlanmaması və çirklənməməsi üçün qorunmasında mühüm rol oynayır. Bu, istehlakçıların təhlükəsizliyi üçün vacibdir.

Məhsulların təhlükəsizliyi kosmetika sənayesində bir nömrəli üstünlükdür və buna görə də biz mikroorqanizmlər tərəfindən çirklənmənin qarşısını almaq üçün hazırlanmış məhsullar təmin edirik.

Bakteriyalar, mayalar və kiflər hər zaman dərimizdə, ətrafımızdakı havada və hətta içdiyimiz suyun içərisində də olur. Bunlar gündəlik istifadə zamanı da məhsullara qarışa bilər.

Xüsusən göz ətrafına və dəriyə tətbiq olunan məhsulların çirklənməsi çirklilik səviyyəsi yüksək olduğu halda mühüm problemlərə gətirib çıxara bilər. Mikroorqanizmlərin məhsullar daxilindəki çoxalmasını dayandıraraq qoruyucular bu problemlərin yaranmasına mane ola bilərlər.

Məhsullarımızda ən çox istifadə olunan qoruyucular fenoksetanol və parabenlərdir.

METİLPARABEN

Bu komponent qoruyucular qrupuna aiddir, kosmetik məhsullarda istifadəsinə icazə verilir və müsbət siyahının bir hissəsidir (Aİ Kosmetika Nizamnaməsi Əlavə 5).

Burada nəzərdə tutulan qoruyucular kosmetik vasitələri qorumaq üçün yaradılır. Bu komponentlər saxlanılma və davamlı istifadə zamanı kosmetik vasitələrin mikroorqanizmlər tərəfindən korlanmaması və çirklənməməsi üçün qorunmasında mühüm rol oynayır. Bu, istehlakçıların təhlükəsizliyi üçün vacibdir.

Məhsulların təhlükəsizliyi kosmetika sənayesində bir nömrəli üstünlükdür və buna görə də biz mikroorqanizmlər tərəfindən çirklənmənin qarşısını almaq üçün hazırlanmış məhsullar təmin edirik.

Bakteriyalar, mayalar və kiflər hər zaman dərimizdə, ətrafımızdakı havada və hətta içdiyimiz suyun içərisində də olur. Bunlar gündəlik istifadə zamanı da məhsullara qarışa bilər.

Xüsusən göz ətrafına və dəriyə tətbiq olunan məhsulların çirklənməsi çirklilik səviyyəsi yüksək olduğu halda mühüm problemlərə gətirib çıxara bilər. Mikroorqanizmlərin məhsullar daxilindəki çoxalmasını dayandıraraq qoruyucular bu problemlərin yaranmasına mane ola bilərlər.

Məhsullarımızda ən çox istifadə olunan qoruyucular fenoksetanol və parabenlərdir.

METİLPROPANEDİOL

Metilpropanediol həlledici kimi fəaliyyət göstərən sintetik təbii qlikoldur. Kosmetik vasitələrdə maddələrin dəriyə hopmasını artıra bilər. Həmçinin dəridə hamar, nəm örtük yarada bilən nəmləndirici xüsusiyyətlərə malikdir.

MİKROKRİSTALLİK SELLÜLOZ

Mikrokristallik sellüloza ağac kütləsindən alınan təbii bir polimerdir. Adətən, mikrokristallik sellüloza kremlər və ya losyonlar kimi emulsiyalar üçün stabilizator kimi istifadə olunur. Mikrokristallik sellüloza növündən asılı olaraq  suda həll olunmnur və ya yüksək kəsmə stresi nəticəsində həll olunur. Suda həll olunan  mikrokristallik sellüloza su əsaslı tərkiblər üçün qatılaşdırıcı kimi istifadə olunur, həll olunmayan mikrokristallik sellüloza isə daha böyük hissəciklər sayəsində skrab kimi təsir göstərir.

MIPA-LAURET SULFAT

MİPA Lauret Sulfosukkinat şampun və dəri təmizləyicilərində istifadə olunan anion səthi-aktiv maddədir. Səthi-aktiv maddələrin çirki təmizləmək üçün təmizləyici maddələr, bərk hissəciklərin maye məhsulunun tərkibindən ayrılmasının qarşısını almaq üçün saxlayıcı maddələr, sürətləndirici köpük və yağ ilə suyun qarışmasına imkan verən emulqatorlar da daxil olmaqla, bir çox funksiyaları var.

MİRİSTİK TURŞU

Miristik turşusu muskat, xurma yağı, kokos yağı və yağ kimi bəzi qidalarda təbii olaraq əmələ gələn doymuş yağ turşusudur. Saflaşdırılmış Miristik turşu sərt, ağ və ya solğun sarı, parlaq kristal bərk maddə olaraq əmələ gəlir.

MİRİSTİL SPİRT

Miristil Spirti əsasən bitki yağlarından və ya yağlardan alınır. Bu səbəbdən, Miristil Spirti yağlı spirt adlanır. Miristil Spirti emulsiyaların bərkliyini və kremlər və ya lasyonlar kimi məhlulların möhkəmlik dərəcəsini artırdığına görə bir çox kosmetik məhlullarda istifadə olunur. Miristil Spirti su ilə bərkidilən, tutarlılıq verən bir komponent kimi çıxış edən bərk ağ kütlə əmələ gətirir.

SİNTETİK BAL MUMU

Sintetik bal mumu əsasən sintetik efir və parafin yağının, həmçinin təbii bal mumunun fiziki və kosmetik xüsusiyyətlərinə bənzəyən mumların qarışığıdır. O, təbii bal mumunun «veqan» əvəzedicisi ola bilər. Kremlər, losyonlar, günəşdən qoruyucu, makiyaj, saç düzümü və saça qulluq vasitələri də daxil olmaqla, müxtəlif kosmetik məhsullarda dəri kondisioneri kimi istifadə olunur.

SİNTETİK MUM

Mineral yağlara əsaslanan tərkibi* qalıq mənşəli yağlardır. Tam saflaşdırılmış komponentlər müxtəlif formalarda (yağlar, jelelər...) və rəngsiz, iysiz və dadsız olurlar. Kosmetik məhsullarda istifadə olunan ən məşhur mineral yağ maye halda olan parafindir. İki növü var: istehsal olunduğu vaxtdan tam təmiz olan mineral sintetik yağlar və neft-kimya məhsullarının mineral yağları. Sonuncular kömür, xam neft və ya təbii qaz kimi qalıq materialların təmizlənməsindən əldə edilən saflaşdırılan mineral yağlardır. Kosmetik məhsullarımızdakı mineral yağların əczaçılıq dərəcəsi var və buna görə də çox təmizdir.

Bu tərkib qrupunun əsas xüsusiyyəti dərini qurumadan qorumaqdır. Əlavə olaraq, bu komponentlər möhkəmlik keyfiyyətini yaxşılaşdırır və təmizləmə ilə makyajın silinməsi üçün effektivdir.

*Məhsullarımızda bu komponentləri müəyyən etmək üçün qablaşdırmanın üzərindəki komponentlər siyahısına baxın. «Maye parafin», «kera mikrokristallina», «ozokerit», «parafin» və «sintetik mum» kimi adlarla mineral yağ tərkibli komponentləri asanlıqla təyin edə bilərsiniz.

NAŞATIR AKRİLOYLDİMETİLTAURAT/VP KOPOLİMER

Naşatır Akriloyldimetiltaurat/VP Kopolimer xüsusən emulqatorsuz yüngül məhlullarda maye tərkibli məhlulları qatılaşdırmaq, yaxud kremlər və ya losyonlar kimi emulsiyaları möhkəmləndirmək üçün istifadə olunan sintetik polimerləri səciyyələndirir. Naşatır Akriloyldimetiltaurat/VP Kopolimer suda müxtəlif axın vəziyyətlərində təmiz jele əmələ gətirir.

NATRİUM BENZOAT

Bu komponent qoruyucular qrupuna aiddir, kosmetik məhsullarda istifadəsinə icazə verilir və müsbət siyahının bir hissəsidir (Aİ Kosmetika Nizamnaməsi Əlavə 5). Burada nəzərdə tutulan qoruyucular kosmetik vasitələri qorumaq üçün yaradılır. Bu komponentlər saxlanılma və davamlı istifadə zamanı kosmetik vasitələrin mikroorqanizmlər tərəfindən korlanmaması və çirklənməməsi üçün qorunmasında mühüm rol oynayır. Bu, istehlakçıların təhlükəsizliyi üçün vacibdir. Məhsulların təhlükəsizliyi kosmetika sənayesində bir nömrəli üstünlükdür və buna görə də biz mikroorqanizmlər tərəfindən çirklənmənin qarşısını almaq üçün hazırlanmış məhsullar təmin edirik. Bakteriyalar, mayalar və kiflər hər zaman dərimizdə, ətrafımızdakı havada və hətta içdiyimiz suyun içərisində də olur. Bunlar gündəlik istifadə zamanı da məhsullara qarışa bilər. Xüsusən göz ətrafına və dəriyə tətbiq olunan məhsulların çirklənməsi çirklilik səviyyəsi yüksək olduğu halda mühüm problemlərə gətirib çıxara bilər. Mikroorqanizmlərin məhsullar daxilindəki çoxalmasını dayandıraraq qoruyucular bu problemlərin yaranmasına mane ola bilərlər. Məhsullarımızda ən çox istifadə olunan qoruyucular fenoksetanol və parabenlərdir.

NATRİUM SETEARİL SULFAT

Natrium Setearil Sulfat kosmetik və fərdi qulluq vasitələrində istifadə olunan alkil sulfatları qrupuna aid olan səthi-aktiv maddədir. Natrium Setearil Sulfat setil və stearil sulfatlarının qarışığının natrium duzudur. O ağ və ya solğun sarı rəngli tozdur. Kosmetika və şəxsi qulluq vasitələrində Natrium Setearil Sulfatdan şampun, dəri təmizləyiciləri və digər dəriyə qulluq vasitələri də daxil olmaqla, saça qulluq vasitələrinin hazırlanmasında istifadə olunur.

NATRİUM KOKOAMFOASETAT

Natrium Kokoamfoasetat anionik səthi-aktiv maddədir. Suyun yağ və çirk ilə qarışmasına kömək edərək bu maddələrin yuyulması üçün dəri və saçları təmizləyir. Yarı səthi-aktiv maddə kimi köpükləmə qabiliyyətini artırır və ya köpükləri sabitləşdirir.

NATRİUM KOKOAT

Natrium Kokoat kokos yağ turşusunun duzudur. Ondan əsasən sabun istehsalı üçün istifadə olunur.

NATRİUM KOKOİL İSETİONAT

Natrium Kokoil İsetionat anionik səthi-aktiv maddədir. Suyun yağ və çirk ilə qarışmasına kömək edərək bu maddələrin yuyulması üçün dəri və saçları təmizləyir.

NATRİUM XLORİD

Natrium Xlorid insanlar və heyvanlar üçün ən mühüm minerallardan biridir. Süfrə duzu kimi də tanınaraq özlülüyü tənzimləyən və şiş təsiri var. Natrium xlorid kubik natrium xlorid quruluşu yaradan rəngsiz kristallar əmələ gətirir. Natrium xlorid insan qidasının da mühüm bir hissəsidir. Yetkin şəxsin bədənində təxminən 150-300 q natrium xlorid var.

NATRİUM HİALURONAT

Natrium Hialuronat bədənin öz polisaxarid Hialuronik turşusunun (Hialuron) natrium duzudur. Molekulyar ölçüsündən asılı olaraq dəri biologiyasındakı xüsusi rolları yerinə yetirən Hialuronik turşusuna ayrılır. Aşağı molekulyar çəkidə olan hialuron turşusu dərinin öz Hialuronik turşusunun sintezini daha dərin epidermal təbəqələrdə aktivləşdirir, bununla da qırışları doldurur və yeni xətt və qırışların əmələ gəlməsini yavaşladır. Yüksək molekulyar çəkidə olan Hialuron turşusu nəmləndirici kimi fəaliyyət göstərərək molekulyar ağırlığından 1000 qat daha artıq bağlaya bilər.

NATRİUM LAKTAT

Natrium Laktat təbii nəmləndirici amillər qrupuna aid olan və nəmləndirici, həmçinin keratolitik xüsusiyyətlərə malik olan alfa-hidroksi turşusudur. Natrium Laktatın nəmləndirici xüsusiyyətləri var. Dərinin miqyasını azaldır və dərinin pH dəyərini tarazlaşdırır. Bundan başqa, quru dəri simptomları ilə mübarizə aparır. Natrium Laktatın komedolitik təsirləri də var. Dərinin tökülməsinə kömək edərək komedonların əmələ gəlməsinin qarşısını alır və beləliklə, saç diblərinin tıxanmasının qarşısını alır.

NATRİUM LAURET SULFAT

Natrium Lauret Sulfat etoksilləşdirilmiş spirtdir və anion səthi-aktiv maddə kimi fəaliyyət göstərir. Effektiv təmizləyici, köpüklənən və qatılaşdırıcı xüsusiyyətlərinə görə ilk növbədə köpük vannaları, duş gelləri və şampunlar kimi təmizləyici vasitələrdə istifadə olunur.

NATRİUM LEVULİNAT

Levulin turşusu və müvafiq natrium levulinat (levulin turşusunun natrium duzu) həm fərdi qulluq vasitələrində, həm də sertifikatlaşdırılmış kosmetik məhsullarda istifadə olunur. Levulin turşusu təbii tərkibli sukrozdan hazırlana bilər. Ondan dərinin sağlam qalması üçün kosmetik vasitələrdə dəri kondisioneri maddəsi kimi istifadə olunur.

NATRİUM METİL KOKOİL TAURAT

Natrium Metil Kokoil Taurat əsasən sabun istehsalında istifadə olunan səthi-aktiv maddədir.

NATRİUM METİLPARABEN

Bu komponent qoruyucular qrupuna aiddir, kosmetik məhsullarda istifadəsinə icazə verilir və müsbət siyahının bir hissəsidir (Aİ Kosmetika Nizamnaməsi Əlavə 5).

Burada nəzərdə tutulan qoruyucular kosmetik vasitələri qorumaq üçün yaradılır. Bu komponentlər saxlanılma və davamlı istifadə zamanı kosmetik vasitələrin mikroorqanizmlər tərəfindən korlanmaması və çirklənməməsi üçün qorunmasında mühüm rol oynayır. Bu, istehlakçıların təhlükəsizliyi üçün vacibdir.

Məhsulların təhlükəsizliyi kosmetika sənayesində bir nömrəli üstünlükdür və buna görə də biz mikroorqanizmlər tərəfindən çirklənmənin qarşısını almaq üçün hazırlanmış məhsullar təmin edirik.

Bakteriyalar, mayalar və kiflər hər zaman dərimizdə, ətrafımızdakı havada və hətta içdiyimiz suyun içərisində də olur. Bunlar gündəlik istifadə zamanı da məhsullara qarışa bilər.

Xüsusən göz ətrafına və dəriyə tətbiq olunan məhsulların çirklənməsi çirklilik səviyyəsi yüksək olduğu halda mühüm problemlərə gətirib çıxara bilər. Mikroorqanizmlərin məhsullar daxilindəki çoxalmasını dayandıraraq qoruyucular bu problemlərin yaranmasına mane ola bilərlər.

Məhsullarımızda ən çox istifadə olunan qoruyucular fenoksetanol və parabenlərdir.

NATRİUM MİRET SULFAT

Natrium Miret Sulfat şampun və dəri təmizləyicilərində istifadə olunan anion səthi-aktiv maddədir. Səthi-aktiv maddələrin çirki təmizləmək üçün təmizləyici maddələr, bərk hissəciklərin maye məhsulunun tərkibindən ayrılmasının qarşısını almaq üçün saxlayıcı maddələr, sürətləndirici köpük və yağ ilə suyun qarışmasına imkan verən emulqatorlar da daxil olmaqla, bir çox funksiyaları var.

NATRİUM PALMA KERNELAT

Natrium Palma Kernelat xurma yağı tərkiblidir və çox vaxt sabun istehsalı üçün istifadə olunur. Yaxşı köpükləndirici və emulsiya edici xüsusiyyətlərə malikdir.

NATRİUM SALİSİLAT

Bu komponent qoruyucular qrupuna aiddir, kosmetik məhsullarda istifadəsinə icazə verilir və müsbət siyahının bir hissəsidir (Aİ Kosmetika Nizamnaməsi Əlavə 5). Burada nəzərdə tutulan qoruyucular kosmetik vasitələri qorumaq üçün yaradılır. Bu komponentlər saxlanılma və davamlı istifadə zamanı kosmetik vasitələrin mikroorqanizmlər tərəfindən korlanmaması və çirklənməməsi üçün qorunmasında mühüm rol oynayır. Bu, istehlakçıların təhlükəsizliyi üçün vacibdir. Məhsulların təhlükəsizliyi kosmetika sənayesində bir nömrəli üstünlükdür və buna görə də biz mikroorqanizmlər tərəfindən çirklənmənin qarşısını almaq üçün hazırlanmış məhsullar təmin edirik. Bakteriyalar, mayalar və kiflər hər zaman dərimizdə, ətrafımızdakı havada və hətta içdiyimiz suyun içərisində də olur. Bunlar gündəlik istifadə zamanı da məhsullara qarışa bilər. Xüsusən göz ətrafına və dəriyə tətbiq olunan məhsulların çirklənməsi çirklilik səviyyəsi yüksək olduğu halda mühüm problemlərə gətirib çıxara bilər. Mikroorqanizmlərin məhsullar daxilindəki çoxalmasını dayandıraraq qoruyucular bu problemlərin yaranmasına mane ola bilərlər. Məhsullarımızda ən çox istifadə olunan qoruyucular fenoksetanol və parabenlərdir.

NATRİUM NİŞASTA OKTENİLSUKSİNAT

Natrium Nişasta Oktenilsuksinat yağ və ya sebuma çox oxşayan lipofilik dəyişdirilmiş nişastadır. Adətən təbii qaynaq kimi qarğıdalı nişastasından istifadə olunur. Natrium Nişasta Oktenilsukkinat soyuq suda da həll olur və emulsiyaları sabitləşdirir.

NATRİUM STEARAT

Stearat duzlarından adətən yağlayıcı xüsusiyyətlərinə görə istifadə olunur. Həmçinin emulsiyaların yağ və maye komponentlərinə ayrılmamasına kömək edir. Stearat duzları kosmetika və fərdi qulluq vasitələrinin lipid (yağ) hissəsinin qatılığını artırır və hazır məhsulların açıq və ya şəffaf görünüşünü azaldır.

NATRİUM STEAROİL QLÜTAMAT

Bu komponent amin turşusu əsasında istehsal olunan hipoalerjenik emulqatordur, təmizləyici və dəriyə qulluq xüsusiyyətlərinə malikdir və və dərinin yaxşı vəziyyətini qorumağa kömək edir. PH dəriyə bənzəyir, buna görə də çox yüngüldür. Natrium Stearoil Qlutamat təbii və ekoloji cəhətdən təmizdir.

NATRİUM TALLOVAT

Natrium Tallovat qoyun və ya mal-qara toxumasından alınan yağ duzudur. Bu komponent sabun rolunu da oynaya bilər.

NATRİUM KSİLOL SULFONAT

Natrium Ksilol Sulfonat şampun və dəri təmizləyicilərində istifadə olunan anion səthi-aktiv maddədir. Səthi-aktiv maddələrin çirki təmizləmək üçün təmizləyici maddələr, bərk hissəciklərin maye məhsulunun tərkibindən ayrılmasının qarşısını almaq üçün saxlayıcı maddələr, sürətləndirici köpük və yağ ilə suyun qarışmasına imkan verən emulqatorlar da daxil olmaqla, bir çox funksiyaları var.

N-BUTİLPARABEN

Bu komponent Parabenlərə aiddir. Parabenlər kosmetik məhsullarınızı onlardan etibarlı istifadə edə bilməyiniz üçün təzə saxlayan qoruyucu maddələrdir. Parabenlər kimi qoruyucu maddələr olmadan bir çox kosmetik vasitələr- xüsusən tərkibində su olanlar onları açdıqdan sonra qısa müddətdə korlanardı. Parabenlər bədən losyonunuz, üz kreminiz və ya digər sevdiyiniz məhsulun ilk açdığınız gündəki kimi təravətli qalacağına təminat verir.

NELUMBİUM SPESİOSUM GÜLÜ EKSTRAKTI

Lotus çiçəyi uzun müddətdir bir çox Asiya mədəniyyətləri üçün görkəmli dini məna daşıyır və saflıq, korlanmamış təbiət, məhsuldarlıq və sevginin simvolu hesab olunur. Lotus çiçəyi ekstraktı təbii komponentlərin saxlanmasına imkan vermək üçün uyğun olan incə ekstraksiya prosesindən istifadə edərək istehsal olunur. Lotus çiçəklərinin lotus təsiri də adlanan təbii damcı təsiri var. Damcı şəklində axan su hər hansı çirk hissəcikləri səthinin təmizlənməsi ilə nəticələnən özünü təmizləyən səthə malikdir. Lotus çiçək ekstraktı olan məhsullar yüngül büzücü və sakitləşdirici xüsusiyyətləri ilə tanınır.

OSTOKRİLEN

Bu komponent UV filtrlər qrupuna aiddir (UV ultrabənövşəyi deməkdir), Aİ-də kosmetik məhsullarda istifadə olunmasına icazə verilir və UV filtrlər müsbət siyahısında yer alır (Kosmetika Nizamnaməsi Əlavə 6). UV filtrlər dərini gün zədələnmələrindən qoruyan, günəş yanıqları, dərinin vaxtından tez qocalması və ya ləkələrin meydana çıxması ilə yanaşı, dəri xərçəngi risklərinin də qarşısını alan mühüm komponentlərdir. Ümumilikdə UV filtrlərinin iki növü var: Təbii filtrlər UŞ-A və UŞ-B şüalarını çəkir və enerjini istiliyə çevirir. Digər tərəfdən, mineral filtrlər dəri üzərində bir növ qoruyucu əmələ gətirən və daha çox UŞ-B şüalarını və daha az UŞ-A şüalarını əks etdirən kiçik hissəciklərdən ibarətdir. Hər bir UV filter UV şüalanmasına qarşı xüsusi növ qoruma təmin edir, buna görə də günəş kremləri və günəşdən qoruyan gündəlik dəriyə qulluq vasitələri çox vaxt geniş spektor qorumasını təmin edən müxtəlif filtrlərin birləşməsindən təşkil olunur.

OSTİLAKRİLAMİD/AKRİLAT/BUTİLAMİNOETİL METAKRİLAT KOPOLİMER

Bu komponent saçın nəmi əmmək qabiliyyətinin qarşısını alaraq formasını saxlamağa kömək edir və saçın elektriklənməsinə mane olur. O, dəri, saç, yaxud dırnaqlar üzərində nazik qat yaradır. Kopolimer monomer adlı nisbətən kiçik kimyəvi birləşmələrin tam fərqli xassəli çox böyük bir molekulla birləşməsi ilə yaranan polimerdir.

OKTİLDODEKANOL

Bu komponent yenilənə bilən, bitki mənşəli xammala əsaslanır və neft-kimya xammalı ilə əldə oluna bilir. Krem, losyon, dezodorant və makiyaj üçün əlverişli olan UV filtrləri və piqmentləri üçün yaxşı nüfuzetmə qabiliyyəti və yaxşı həllolma xüsusiyyətləri olan kosmetik vasitələrdə yumşaldıcı kimi geniş istifadə olunur. Dərini hamarlaşdırır və elastikləşdirir.

OENOTHERA BIENNIS YAĞI

Oenothera Biennis Yağı qidalarda Omega-6 yağ turşusu mənbəyi hesab oluna bilən təbii bitki yağlarından biridir. Axşam primulasından əldə olunur. Kosmetik vasitələrdə dərini mühüm yağ turşuları və yağlarla təmin edərək dəridəki baryeri gücləndirə və quru dəri ilə baş dərisini nəmləndirə və hamarlaşdıra bilər.

OLEİN TURŞUSU

Olein turşusu mono doymamış yağ turşusudur və insan dərisindəki membran fosfolipidlərinin əsas komponentidir. O, fərdi qulluq vasitələrində yumşaldıcı rolunu oynayan yenilənəbilən, bitki tərkibli yağ turşusudur. Olein turşusundan əsasən sabunlarda, kremlərdə və losyon tətbiqlərində istifadə olunur.

ORİZA SATİVA EKSTRAKTI

Qara düyünün vətəni Çindir. Orada qadağan olunmuş düyü kimi də tanınır, çünki keçmişdə yalnız imperator və ailəsi üçün qorunan nadir şey idi. Qara düyü ekstraktı təbii komponentlərin saxlanmasına imkan vermək üçün uyğun olan incə ekstraksiya prosesindən istifadə edərək istehsal olunur. Qara düyü ekstraktının tərkibində çox sayda iz elementi və minerallar, xüsusən də dəmir və zülal var.

OZOKERIT

Mineral yağlara əsaslanan tərkibi* qalıq mənşəli yağlardır. Tam saflaşdırılmış komponentlər müxtəlif formalarda (yağlar, jelelər...) və rəngsiz, iysiz və dadsız olurlar. Kosmetik məhsullarda istifadə olunan ən məşhur mineral yağ maye halda olan parafindir.

İki növü var: istehsal olunduğu vaxtdan tam təmiz olan mineral sintetik yağlar və neft-kimya məhsullarının mineral yağları. Sonuncular kömür, xam neft və ya təbii qaz kimi qalıq materialların təmizlənməsindən əldə edilən saflaşdırılan mineral yağlardır. Kosmetik məhsullarımızdakı mineral yağların əczaçılıq dərəcəsi var və buna görə də çox təmizdir.

Bu tərkib qrupunun əsas xüsusiyyəti dərini qurumadan qorumaqdır. Əlavə olaraq, bu komponentlər möhkəmlik keyfiyyətini yaxşılaşdırır və təmizləmə ilə makyajın silinməsi üçün effektivdir.

 

*Məhsullarımızda bu komponentləri müəyyən etmək üçün qablaşdırmanın üzərindəki komponentlər siyahısına baxın. «Maye parafin», «kera mikrokristallina», «ozokerit», «parafin» və «sintetik mum» kimi adlarla mineral yağ tərkibli komponentləri asanlıqla təyin edə bilərsiniz.

P-ANİSİK TURŞUSU

P-anisik turşusu təbii halda razyanada rast gəlinən ağ kristal bərk maddədir. Razyana cəfəri ailəsindən olan Aralıq dənizi bitkisidir, kulinariya və tibbdə istifadə olunan xoş iyli toxumlarına görə yetişdirilir. Bu komponent antiseptik xüsusiyyətləri ilə tanınır.

PALMİTAMİDOPROPİLTRİMONİUM XLORİD

Palmitamidopropiltrimonium Xlorid dördlü ammonium duzudur. Saçın yaxşı daranmasını təmin etdiyinə və statik elektriklənmənin yaranmasına mane olduğuna görə saç kondisionerlərinin, saç boyalarının və rənglərin hazırlanmasında istifadə olunur.

PALMİTİN TURŞUSU

Palmitin turşu insan dərisində də olan bitki mənşəli yağ turşusudur. Kosmetik məhsullarda və fərdi qulluq məhsullarında palmitin turşu səthi aktivləşdirici, emulqator, opalescent və yumşaldıcı kimi istifadə olunur. Dərini yumşaldır, hamarlayır və təbii nəm itkisinin qarşısını alır.

PARAFİN

Mineral yağlara əsaslanan tərkibi* qalıq mənşəli yağlardır. Tam saflaşdırılmış komponentlər müxtəlif formalarda (yağlar, jelelər...) və rəngsiz, iysiz və dadsız olurlar. Kosmetik məhsullarda istifadə olunan ən məşhur mineral yağ maye halda olan parafindir.

İki növü var: istehsal olunduğu vaxtdan tam təmiz olan mineral sintetik yağlar və neft-kimya məhsullarının mineral yağları. Sonuncular kömür, xam neft və ya təbii qaz kimi qalıq materialların təmizlənməsindən əldə edilən saflaşdırılan mineral yağlardır. Kosmetik məhsullarımızdakı mineral yağların əczaçılıq dərəcəsi var və buna görə də çox təmizdir.

Bu tərkib qrupunun əsas xüsusiyyəti dərini qurumadan qorumaqdır. Əlavə olaraq, bu komponentlər möhkəmlik keyfiyyətini yaxşılaşdırır və təmizləmə ilə makyajın silinməsi üçün effektivdir.

 

*Məhsullarımızda bu komponentləri müəyyən etmək üçün qablaşdırmanın üzərindəki komponentlər siyahısına baxın. «Maye parafin», «kera mikrokristallina», «ozokerit», «parafin» və «sintetik mum» kimi adlarla mineral yağ tərkibli komponentləri asanlıqla təyin edə bilərsiniz.

PARAFFINUM LIQUIDUM

Mineral yağlara əsaslanan tərkibi* qalıq mənşəli yağlardır. Tam saflaşdırılmış komponentlər müxtəlif formalarda (yağlar, jelelər...) və rəngsiz, iysiz və dadsız olurlar. Kosmetik məhsullarda istifadə olunan ən məşhur mineral yağ maye halda olan parafindir.

İki növü var: istehsal olunduğu vaxtdan tam təmiz olan mineral sintetik yağlar və neft-kimya məhsullarının mineral yağları. Sonuncular kömür, xam neft və ya təbii qaz kimi qalıq materialların təmizlənməsindən əldə edilən saflaşdırılan mineral yağlardır. Kosmetik məhsullarımızdakı mineral yağların əczaçılıq dərəcəsi var və buna görə də çox təmizdir.

Bu tərkib qrupunun əsas xüsusiyyəti dərini qurumadan qorumaqdır. Əlavə olaraq, bu komponentlər möhkəmlik keyfiyyətini yaxşılaşdırır və təmizləmə ilə makyajın silinməsi üçün effektivdir.

 

*Məhsullarımızda bu komponentləri müəyyən etmək üçün qablaşdırmanın üzərindəki komponentlər siyahısına baxın. «Maye parafin», «kera mikrokristallina», «ozokerit», «parafin» və «sintetik mum» kimi adlarla mineral yağ tərkibli komponentləri asanlıqla təyin edə bilərsiniz.

PEG-12 DİMETİKON

Silikonlar az-çox qalın quruluşları ilə yağ və jele formasında meydana çıxan sintetik komponentlərdir. Silikonlar silikondan sintez edilən, təbiətdə qumun əsas tərkib hissəsi olan silisium oksidi olaraq bol miqdarda mövcud olan mineral kimyəvi birləşmədir. Kosmetik məhsullardakı silikon yağların əsas xüsusiyyəti hamarlaşdırıcı olmasıdır: Kremlər və ya makyaj vasitələri kimi məhsullara yumşaq, yayıla bilən, zəngin tərkib, həmçinin şampun və digər saça qulluq vasitələrinə parlaqlıq və yumşaqlıq verir.* Məhsullarımızda silikonun olmasını təyin etmək üçün qablaşdırmanın üzərindəki komponentlər siyahısına baxın. Onlara «dimetikon», «siklometikon», «dimetikonol» və «amodimetikon» adları ilə rast gələ bilərsiniz.

PEG-2 HİDROGENLƏŞDİRİLMİŞ GƏNƏGƏRÇƏK YAĞI

PEG-2 HİDROGENLƏŞDİRİLMİŞ GƏNƏGƏRÇƏK YAĞI sintetik polietilen qlikolun (PEG) təbii gənəgərçək yağı ilə birləşməsidir, yəni gənəgərçək yağı bitkisinin toxumlarını əzərək alınan bitki yağıdır (Ricinus Communis). Yüngül yağlı qoxusu var. O, emulqator, səthi-aktiv maddə və ətir komponenti kimi fəaliyyət göstərir. Damcıların yayılmasına kömək etmək üçün PEG-40 hidrogenləşdirilmiş gənəgərçək yağı kosmetik tərkibə əlavə oluna bilər. Bu, dəriyə qulluğun faydalarının bərabər paylanmasına imkan verən məhsulun davamlılığını artırır.

PEG-200 HİDROGENLƏŞDİRİLMİŞ QLİSERİL PALMAT

PEG-200 Hidrogenləşdirilmiş Qliseril Palmat qismən təbii mənşəli (palma yağı) və qismən də sintetikdir. PEG-200 Hidrogenləşdirilmiş Qliseril Palmat çox yüngül bir emulqatordur və adətən duş geli və ya şampunlarda qatılığı artırmaq üçün istifadə edilir.

PEG-3 DİSTEARAT

PEG-3 Distearat emulsiya olunacaq maddələrin səthi gərginliyini azaltmaqla emulsiyaların əmələ gəlməsinə kömək edir və digər maddələrin adi halda həll olunmayacaqları həlledicidə həll olunmasına kömək edir. Bundan başqa, maddəyə formulu zəngin və mirvari kimi bir görünüş vermək üçün duş geli və şampunlarda istifadə oluna bilər

PEG-40 GƏNƏGƏRÇƏK YAĞI

PEG-40 GƏNƏGƏRÇƏK YAĞI sintetik polietilen qlikolun (PEG) təbii gənəgərçək yağı ilə birləşməsidir, yəni gənəgərçək yağı bitkisinin toxumlarını əzərək alınan bitki yağıdır (Ricinus Communis). Yüngül yağlı qoxusu var. O, emulqator, səthi-aktiv maddə və ətir komponenti kimi fəaliyyət göstərir. Damcıların yayılmasına kömək etmək üçün PEG-40 hidrogenləşdirilmiş gənəgərçək yağı kosmetik tərkibə əlavə oluna bilər. Bu, dəriyə qulluğun faydalarının bərabər paylanmasına imkan verən məhsulun davamlılığını artırır.

PEG-45/DODESİL QLİSOL KOPOLİMER

PEG-45/Dodesil Qlisol Kopolimer emulsiya stabilizatoru, dəri kondisioneri maddəsi və yumşaldıcı kimi qulluq və təmizləyici vasitələrdə fəaliyyət göstərən sintetik istehsal olunan polioksimetilen, polidodesil qlikol blok polimeridir. O, dərini qurumağa qoymur.

PEG-7 QLİSERİL KOKOAT

PEG-7 Qliseril Kokoat dərinin səthində yağlayıcı rol oynayır və bu da dəriyə yumşaq və hamar görünüş verir. Həmçinin emulsiya olunacaq maddələrin səthi gərginliyini azaltmaqla emulsiyaların əmələ gəlməsinə kömək edir.

PEG-7 HİDROGENLƏŞDİRİLMİŞ GƏNƏGƏRÇƏK YAĞI

PEG-7 Hidrogenləşdirilmiş gənəgərçək yağı ətirli komponent dərini təmizləyən maddə- yumşaldıcı; səthi-aktiv maddə- emulsiya edən maddə kimi kosmetik vasitələrdə olan hidrogenləşdirilmiş gənəgərçək yağının sintetik istehsal olunmuş polietilen qlikol törəməsidir. Kosmetik məhsullarımızda istifadə etdiyimiz mineral yağların əczaçılıq dərəcəsi var və buna görə də çox təmizdir.

PEG/PPG-17/18 DİMETİKON

PEG/PPG-17/18 Dimetikon sintetik istehsal olunan silikon polimerlər qrupuna aiddir. Silikonlar kimyəvi, fiziki, bioloji və mikrobioloji deqradasiyaya davamlıdır, ona görə də onlardan kosmetik və fərdi qulluq vasitələrinin bir çox növlərində istifadə olunur. PEG/PPG-17/18 Dimetikon emulsifiqatordur və aralarında olan hər iki üz üzrə gərginliyi dəyişərək su və yağ kimi qarışmayan mayelər arasında sabit qarışıqların əmələ gəlməsinə kömək edir.

PEG/PPG-18/18 DİMETİKON

PEG/PPG-18/18 Dimetikon silikonlar qrupuna daxildir. Silikonlar hazırlama, saxlama və kosmetik və fərdi qulluq vasitələrində istifadəsi zamanı kimyəvi, fiziki, bioloji və mikrobioloji deqradasiyaya davamlıdır.

PENTİLİN QLİKOL

Pentilin Qlikol kosmetik və gözəllik vasitələrində istifadə edilən sintetik nəmləndiricidir və eyni zamanda həlledici və qoruyucu kimi də istifadə olunur. O, həm suda, həm də yağda həll olur və nəm və mikroblar əleyhinə xüsusiyyətlərə malikdir. Pentilin Qlikol kosmetik və gözəllik vasitələrində istifadə edilən sintetik nəmləndiricidir və eyni zamanda həlledici və qoruyucu kimi də istifadə olunur. O, həm suda, həm də yağda həll olur və nəm və mikroblar əleyhinə xüsusiyyətlərə malikdir.

PEQ-150 DİSTEREAT

PEQ-150 distereat təbii və süni mənşəli universal komponentdir, xüsusilə dəri üzərində zərif təsir göstərir. PEQ-150 distereat emulqator kimi stabilləşdirici təsir göstərir və kremlərin tutarlılığını yaxşılaşdırır. Şampun, duş geli və təraşda qatılaşdırıcı kimi də istifadə olunur.

PEQ-90 QLİSERİL İZOSTEAR

PEG-90 qliseril izostear qismən təbii, qismən də sintetik xammaldan əldə edilir. PEG-90 qliseril izostear  çox yumşaq emulqatordur, duş gellərin və ya şampunların qatılaşmanı artırmaq üçün istifadə olunur.

PERSEA GRATISSIMA YAĞI

Avokado yağı Persea americana, yəni avokado meyvəsindən alınan yağdır. Bu əzilmiş yeməli yağ həm komponent kimi, həm də yemək yağı kimi istifadə olunur və yeniləyici və nəmləndirici xüsusiyyətlərinə görə kosmetik sənayedə qorunaraq saxlanılır. Avokado yağından Asteklərin dövründən başlayaraq istifadə olunur və bu günə qədər də kosmetik vasitələrdə geniş istifadə edilir. Dəriyə tez hopması ilə onu yumşaq və elastik edir. Bundan başqa, avokado vitaminlər, qidalar, zülallar, antioksidantlar və sağlam yağlarla zəngin olduğu üçün qidalanma və dəriyə qulluq üzrə mütəxəssislər tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.

POLİQLİSERİL-2 KAPRAT

Bu komponent dərini yumşaq və elastik edərək zərif, bitki əsaslı emulqatordan istifadə edilir.

POLİQLİSERİL-3 DİİSOSTEARAT

Poliqliseril-3 Diisostearat üç qliserol vahidi və iki izostear turşusu olan poliqliseroldan ibarət diefirdir. Həm poliqliserol, həm də izostearik turşu 100% bitki mənşəlidir. Bu komponent sulu və yağlı maddələr üçün təsirli yumşaldıcı və emulqatordur. Dəri üzərində çox yumşaq və yüngüldür, buna görə də həssas dəri bölgələri üçün məhsullara görə idealdır. Poliqliseril-3 Diisostearat həm dəri, həm də saç vasitələri üçün uyğundur.

POLİQLİSERİL-3 DİSTEARAT

Poliqliseril-3 Diisostearat ionlaşmamış sulu və yağlı emulqator kimi çıxış edir. Yüksək miqdarda təbii yağ və UV filtrlərli emulsiyalara görə günəş, uşaq, rəng, bədən və saça qulluq vasitələrində istifadə edilir.

POLİQLİSERİL-4 DİİSOSTEARAT/POLİHİDROKSİSTEARAT/SEBAKAT

Poliqliseril-4 Diisostearat/Polihidroksistearat/Sebakat izostear, polihidroksistear və sebacic turşularının Poliqliserin-4 ilə qarışığı olan sintetik istehsal olunan diefirdir. Kosmetikada emulsiyaedici maddə, emulsiya stabilizatoru, sulu və yağlı kremlər və losyonların, günəşdən qoruyucu və rəngli kosmetik vasitələrın hazırlanması üçün səthi-aktiv maddə kimi istifadə olunur. Yüngül, xoş və yağlı olmayan dəri hissi verir.

POLİKVATERNİUM-10

Polikvaternium-10 sellüloz tərkibli polimerdir. Saça qulluq vasitələrində istifadə olunduqda statik elektriklənməni azalda bilər. Saçların əsas hissəsini, elastikliyini, yaxud parıltısını artırmaq və ya fiziki və ya kimyəvi müalicə ilə zədələnmiş saçların möhkəmliyini gücləndirməklə saçın görünüşünü və hissini yaxşılaşdırır.

POLİKVATERNİUM-4

Polikvaternium-4 sellüloz tərkibli polimerdir. Saça qulluq vasitələrində istifadə olunduqda statik elektriklənməni azalda bilər. Saçların əsas hissəsini, elastikliyini, yaxud parıltısını artırmaq və ya fiziki və ya kimyəvi müalicə ilə zədələnmiş saçların möhkəmliyini gücləndirməklə saçın görünüşünü və hissini yaxşılaşdırır.

POLİKVATERNİUM-47

Polikvaternium − 47 saç düzümünü düzəltmək və sabitləşdirmək üçün vasitələrdə istifadə olunan sintetik polimerdir.

POLİKVATERNİUM-68

Polikvaternium — 68 saç düzümünü düzəltmək və sabitləşdirmək üçün vasitələrdə istifadə olunan sintetik polimerdir.

POLİKVATERNİUM-7

Polikvaternium — 7 tətbiq zamanı həssaslığı artırmaq üçün çox vaxt duş gellərində istifadə olunan sintetik polimerdir. Şampunlarda tətbiqdən sonra daranmanı rahatlaşdırmaqla bərabər, saç hissini də artırır.

POLİSİLİKON-15

Bu komponent UV filtrlər qrupuna aiddir (UV ultrabənövşəyi deməkdir), Aİ-də kosmetik məhsullarda istifadə olunmasına icazə verilir və UV filtrlər müsbət siyahısında yer alır (Kosmetika Nizamnaməsi Əlavə 6). UV filtrlər dərini gün zədələnmələrindən qoruyan, günəş yanıqları, dərinin vaxtından tez qocalması və ya ləkələrin meydana çıxması ilə yanaşı, dəri xərçəngi risklərinin də qarşısını alan mühüm komponentlərdir. Ümumilikdə UV filtrlərinin iki növü var: Təbii filtrlər UŞ-A və UŞ-B şüalarını çəkir və enerjini istiliyə çevirir. Digər tərəfdən, mineral filtrlər dəri üzərində bir növ qoruyucu əmələ gətirən və daha çox UŞ-B şüalarını və daha az UŞ-A şüalarını əks etdirən kiçik hissəciklərdən ibarətdir. Hər bir UV filter UV şüalanmasına qarşı xüsusi növ qoruma təmin edir, buna görə də günəş kremləri və günəşdən qoruyan gündəlik dəriyə qulluq vasitələri çox vaxt geniş spektor qorumasını təmin edən müxtəlif filtrlərin birləşməsindən təşkil olunur.

POLOKSAMER 124

Poloksamerlər polioksietilen, polioksipropilen və yenidən polioksietilenin blok kopolimerləri ardıcıllığından ibarət polimerlərdir. Polioksietilen və polioksipropilen vahidlərinin orta sayı polimerə uyğun saydan asılı olaraq dəyişir. Məsələn, ən kiçik polimer Poloksamer 101, ortalama 2 polioksietilen vahidi olan bir blokdan, ortalama 16 polioksipropilen vahidini ehtiva edən bir blokdan sonra ortalama 2 polioksietilen vahidi olan bir blokdan ibarətdir.

 

Poloksamerlər rəngsiz mayelərdən və pastalardan ağ məddələrə qədər dəyişir. Poloksamerlər dərini təmizləyən maddələr, duş üçün məhsullar, şampunlar, saç kremi, ağı durulaması, makiyaj təmizləyiciləri və digər dəri və saç kosmetikası və şəxsi qulluq məhsullarında hazırlanır.

POLOKSAMER 101

Poloksamerlər polioksietilen, polioksipropilen və yenidən polioksietilenin blok kopolimerləri ardıcıllığından ibarət polimerlərdir. Polioksietilen və polioksipropilen vahidlərinin orta sayı polimerə uyğun saydan asılı olaraq dəyişir. Məsələn, ən kiçik polimer Poloksamer 101, ortalama 2 polioksietilen vahidi olan bir blokdan, ortalama 16 polioksipropilen vahidini ehtiva edən bir blokdan sonra ortalama 2 polioksietilen vahidi olan bir blokdan ibarətdir.

 

Poloksamerlər rəngsiz mayelərdən və pastalardan ağ məddələrə qədər dəyişir. Poloksamerlər dərini təmizləyən maddələr, duş üçün məhsullar, şampunlar, saç kremi, ağı durulaması, makiyaj təmizləyiciləri və digər dəri və saç kosmetikası və şəxsi qulluq məhsullarında hazırlanır.

POTASİYUM SETİLFOSFATI

Potasiyum setilfosfatı sabitləşməsi çətin olan su-yağ emulsiyaları üçün standart emulqator və ya səthi aktiv maddə hesab olunur. Potasiyum setilfosfatı yalnız emulsiyanı sabitləşdirmir, həm də məhsulun tutarlılığına təsir göstərir. SPF qorumasını artırır və bu səbəbdən suyadavamlı günəşdən qoruyucu kremləri sabitləşdirmək üçün idealdır.

POTASİYUM SORBAT

Bu tərkib hissəsi kosmetikada istifadəsi üçün təsdiq edilmiş qoruyucu qrupa aiddir və təhlükəsiz maddələr siyahısına daxil edilmişdir (Əlavə V, AB kosmetik tənzimləməsi).

Qoruyucu maddələr kosmetik məhsullar üçün hazırlanmışdır. Bu maddələr kosmetik məhsulların saxlanması və uzun müddət istifadəsi zamanı mikroorqanizmlərin çirklənməsindən qorunmasında mühüm rol oynayır. Bu istehlakçı təhlükəsizliyi üçün vacibdir. Məhsul təhlükəsizliyi kosmetika sənayesi üçün bir nömrəli prioritetdir, bu səbəbdən mikrobların çirklənməsinin qarşısını almaq üçün hazırlanmış məhsullar təklif edirik.

 

Bakteriyalar, maya və küf həmişə dərimizdə, ətrafdakı havada və hətta içdiyimiz suda yaşayır. Müntəzəm istifadə ilə kosmetik məhsullara daxil ola bilərlər.

 

Xüsusilə göz ətrafında və dəri üzərində istifadə olunan məhsulların çirklənməsi, çirklənmə səviyyəsi yüksək olduqda ciddi problemlərə səbəb ola bilər. Qoruyucu maddələr məhsuldakı mikroorqanizmlərin böyüməsini dayandıraraq bu problemlərin qarşısını almağa kömək edir. Məhsullarımızda ən çox istifadə olunan qoruyucu maddələr fenoksietanol və parabendir.

PPG-14 BUTİL EFİRİ

PPG-14 Butil Efiri dərini yaxşı vəziyyətdə saxlayan və hamar dəri hissi verən sintetik komponentdir. «PPG-» (Polipropilenqlikol-) törəmə deməkdir. PPG tərkibli xammalların kosmetika və əczaçılıqda uzun tarixi var. Onlar dəri üçün uyğundur, ancaq təbiətdə məhv olmur.

PROPİLEN KARBONAT

Propilen karbonat - antiperspirantlarda istifadə olunan maye bir həlledicidir. Özünə məxsus xüsusiyyətləri sayəsində propilen karbonat, xüsusən də su olmayan formulu qalınlaşdırıcı lazım olduqda gil minerallarını aktivləşdirir.

PROPİLEN QLİKOL

Propilen Qlikol adətən mineral yağdan alınır, ancaq bitki tərkibli materiallardan da əldə oluna bilər. Kosmetik vasitələrdə nəmləndirici və yumşaldıcı kimi şampunlarda, dəri kremlərində və bədən lasyonlarında istifadə olunur.

PROPİLPARABEN

Bu komponent qoruyucular qrupuna aiddir, kosmetik məhsullarda istifadəsinə icazə verilir və müsbət siyahının bir hissəsidir (Aİ Kosmetika Nizamnaməsi Əlavə 5).

Burada nəzərdə tutulan qoruyucular kosmetik vasitələri qorumaq üçün yaradılır. Bu komponentlər saxlanılma və davamlı istifadə zamanı kosmetik vasitələrin mikroorqanizmlər tərəfindən korlanmaması və çirklənməməsi üçün qorunmasında mühüm rol oynayır. Bu, istehlakçıların təhlükəsizliyi üçün vacibdir.

Məhsulların təhlükəsizliyi kosmetika sənayesində bir nömrəli üstünlükdür və buna görə də biz mikroorqanizmlər tərəfindən çirklənmənin qarşısını almaq üçün hazırlanmış məhsullar təmin edirik.

Bakteriyalar, mayalar və kiflər hər zaman dərimizdə, ətrafımızdakı havada və hətta içdiyimiz suyun içərisində də olur. Bunlar gündəlik istifadə zamanı da məhsullara qarışa bilər.

Xüsusən göz ətrafına və dəriyə tətbiq olunan məhsulların çirklənməsi çirklilik səviyyəsi yüksək olduğu halda mühüm problemlərə gətirib çıxara bilər. Mikroorqanizmlərin məhsullar daxilindəki çoxalmasını dayandıraraq qoruyucular bu problemlərin yaranmasına mane ola bilərlər.

Məhsullarımızda ən çox istifadə olunan qoruyucular fenoksetanol və parabenlərdir.

PRUNUS AMYGDALUS DULCIS YAĞI/ BADAM YAĞI

Badam yağı yetişmiş badamdan- şirin, soyulmuş badam ağacı meyvəsindən alınıb soyuq halda əzilir və daha sonra təmizlənir. Yüngül, şirin, xoşagələn qoxusu ilə bu qızılı yağdan tibbdə və dəriyə qulluq üçün əsrlərdir istifadə olunur. Badam təkcə dadlı, qidalı və çox sağlam qəlyanaltı deyil — ondan alınan yağ bütün dəri növləri, xüsusilə də quru və həssas dərilər üçün tam uyğundur. Badam yağının tərkibində yüksək miqdarda doymamış yağ turşuları var (90 faiz). Bundan əlavə, yağın tərkibində 20-30 faiz insan dərisində təbii əmələ gələn maddə olan linoleik turşusu var.

PSIDIUM GUAJAVA MEYVƏSİ EKSTRAKTI

Guava ekstraktı təbii komponentlərin saxlanmasına imkan vermək üçün uyğun olan incə ekstraksiya prosesindən istifadə edərək istehsal olunur. Guava meyvəsi tropik və subtropik ölkələrdə becərilən ekzotik giləmeyvədir. Guavalar qədim meyvə ağacları qrupuna aiddir və super meyvələr kimi tanınır. Guava C vitamini, dəmir və kalsiumla zəngindir. C vitamini askorbin turşusu da adlanır. Askorbin turşusundan kosmetik vasitələrin bir çox növlərində antioksidant və pH nizamlayıcı kimi istifadə olunur.

RICINUS COMMUNIS TOXUMU YAĞI

Ricinus Communis toxumunun yağı onu maye ilə davamlı şəkildə təmin edən çox miqdarda poli doymamış yağ turşuları ilə Ricinus communis toxumlarından əldə olunan qurumayan yağdır. Bir çox müxtəlif kremlərdə, losyonlarda və boya vasitələrində effektiv yumşaldıcı vasitə kimi istifadə olunur, dərini yaxşı vəziyyətdə saxlayır və komedogen nəmləndirici və yağlandırıcıdır.

SELLÜLOZ SAQQIZ

Sellüloz Saqqız dəyişdirilmiş təbii alınan sellüloz tərkibli suda həll olan polimerdir. Neytrallaşdırıldığı halda Sellüloz Saqqız maye halında olan müxtəlif məhsullarda qatılaşdırıcı kimi çıxış edir. O, şəffaf jele yarada və ya emulsiyaların davamlılığını artıra bilər. Sellüloz Saqqızdan kosmetika, əczaxana və ya qida məhsullarında geniş istifadə olunur.

SETEARET-20

Setearet-20 etoksilasiya kimi də tanınan proses vasitəsilə birləşdirilən sintetik qarışıqdır. Bu, etilen oksidinin setil və stearil spirtlərindən ibarət olan qidalandırıcı mühitə daxil olduğu kimyəvi reaksiyadır. Setearet-20 üz nəmləndiriciləri, yaşlanma əleyhinə müalicələr, kondisionerlər, təmizləyicilər, günəşdən qoruyucular, eksfoliantlar və sızanaqların müalicəsi də daxil olmaqla, bir çox müxtəlif kosmetik və şəxsi qulluq məhsullarında səthi-aktiv maddə və emulqator kimi fəaliyyət göstərir.

Emulqator kimi setearet-20 emulsiyanı bərkidən yağ/su və ya hava/su interfeysinə yerləşərək səthi gərginliyi azaldır.

SETEARİL SPİRTİ

Setearil spirti setil spirti (heksadekanol) ilə stearil spirtinin (oktadekanol) qarışığıdır.

Bu iki komponent çox vaxt bitki yağlarından və ya yağlardan alınır. Bu səbəbdən, bu iki spirt yağlı spirt adlanır. Buna baxmayaraq, setil spirti (heksadekanol) və stearil spirti (oktadekanol) mumların hidrolizi ilə də əldə oluna bilər. Setilstearil spirti emulsiyaların sabitliyini və qarışıqların quruluşunu gücləndirdiyindən bir çox kosmetik qarışıqlarda istifadə olunur. Setearil spirti su ilə bərkidilən, tutarlılıq verən bir komponent kimi çıxış edən bərk ağ kütlə əmələ gətirir.

SETİL SPİRTİ

Setil Spirti əsasən bitki yağlarından və ya yağlardan alınır. Bu səbəbdən, Setil Spirti yağlı spirt adlanır. Buna baxmayaraq, Setil Spirti mumun hidrolizi ilə də əldə oluna bilər. Setil Spirti emulsiyaların bərkliyini və kremlər və ya lasyonlar kimi məhlulların möhkəmlik dərəcəsini artırdığına görə bir çox kosmetik məhlullarda istifadə olunur. Setil Spirti su ilə bərkidilən və tutarlılıq verən bir komponent kimi çıxış edən bərk ağ kütlə əmələ gətirir.

SETİL PALMİTAT

Setil Palmitat setil spirti və palmitik turşusunun efiridir. O, ağ, büllur, mumabənzər maddədir və dəriyə yumşaq və hamar bir görüntü verir. Ondan kosmetik vasitələrdə əsasən qatılaşdırıcı və ya yumşaldıcı kimi istifadə olunur.

SETRİMONİUM XLORİD

Setrimonium Xlorid dördlü ammonium duzudur. Saçın yaxşı daranmasını təmin etdiyinə və statik elektriklənmənin yaranmasına mane olduğuna görə saç kondisionerlərinin, saç boyalarının və rənglərin hazırlanmasında istifadə olunur.

SİKLOMETİKON

Silikonlar az-çox qalın quruluşları ilə yağ və jele formasında meydana çıxan sintetik komponentlərdir. Silikonlar silikondan sintez edilən, təbiətdə qumun əsas tərkib hissəsi olan silisium oksidi olaraq bol miqdarda mövcud olan mineral kimyəvi birləşmədir. Kosmetik məhsullardakı silikon yağların əsas xüsusiyyəti hamarlaşdırıcı olmasıdır: Kremlər və ya makyaj vasitələri kimi məhsullara yumşaq, yayıla bilən, zəngin tərkib, həmçinin şampun və digər saça qulluq vasitələrinə parlaqlıq və yumşaqlıq verir.

*Məhsullarımızda silikonun olmasını təyin etmək üçün qablaşdırmanın üzərindəki komponentlər siyahısına baxın. Onlara «dimetikon», «siklometikon», «dimetikonol» və «amodimetikon» adları ilə rast gələ bilərsiniz.

SİLİSİUM OKSİDİ

Silisium dioksidi kimi də tanınan silisium mineral mənşəli tozdur. Kosmetik vasitələrdə yağ və ya emulsiyalarda qatılaşdırıcı aktiv kimi istifadə olunur. Bundan əlavə, silisium, yağ sorucu xüsusiyyətlərinı görə emulsiyada istifadə olunduqda dəri üzərində matlaşdırıcı təsir göstərir. Silisiumdan cilalayıcı kimi də istifadə olunur.

SİLİSİUM DİMETİL SİLİLAT

Silisium Dimetil Sililat hidrofobik dəyişdirilmiş buxarlı silisiumdur. Silisium Dimetil Sililat sukeçirməz və zəngin emulsiyaların yapışqanlığını azalda bilən sintetik xammaldır. Daha az yağlı dəri hissi təmin edir. Yağ tərkibli maddələr Silisium Dimetil Sililat ilə qatılaşdırıla bilər.

SİMETİKON

Silikonlar az-çox qalın quruluşları ilə yağ və jele formasında meydana çıxan sintetik komponentlərdir. Silikonlar silikondan sintez edilən, təbiətdə qumun əsas tərkib hissəsi olan silisium oksidi olaraq bol miqdarda mövcud olan mineral kimyəvi birləşmədir. Kosmetik məhsullardakı silikon yağların əsas xüsusiyyəti hamarlaşdırıcı olmasıdır: Kremlər və ya makyaj vasitələri kimi məhsullara yumşaq, yayıla bilən, zəngin tərkib, həmçinin şampun və digər saça qulluq vasitələrinə parlaqlıq və yumşaqlıq verir.

*Məhsullarımızda silikonun olmasını təyin etmək üçün qablaşdırmanın üzərindəki komponentlər siyahısına baxın. Onlara «dimetikon», «siklometikon», «dimetikonol» və «amodimetikon» adları ilə rast gələ bilərsiniz.

SIMMONDSIA ÇİNENSİS TOXUMU YAĞI / JOJOBA TOXUMU YAĞI

Simmondsia Çinensis toxumu yağı jojoba toxumlarından alınan təbii maye mumdur. Zeytuna bənzəyən jojoba meyvəsi kofe meyvəsi kimi də tanınır. Düz zəncirli mum efiri onun maye xüsusiyyətini təyin edən ikiqat əlaqədən ibarətdir. Yağın korlanmaması və dərini qidalandırması faktlarına əsasən üz kremləri, bədən losyonları, qidalandırıcı yağlar və saç kondisionerləri kimi bir çox müxtəlif kosmetik tətbiq növləri üçün ən uyğun vasitədir. Simmondsia Chinensis toxumu yağı asan yayılır, tez sorulur və xoş dəri hissi verir.

SİNK OKSİD (NANO)

Bu komponent UV filtrlər qrupuna aiddir (UV ultrabənövşəyi deməkdir), Aİ-də kosmetik məhsullarda istifadə olunmasına icazə verilir və UV filtrlər müsbət siyahısında yer alır (Kosmetika Nizamnaməsi Əlavə 6). UV filtrlər dərini gün zədələnmələrindən qoruyan, günəş yanıqları, dərinin vaxtından tez qocalması və ya ləkələrin meydana çıxması ilə yanaşı, dəri xərçəngi risklərinin də qarşısını alan mühüm komponentlərdir. Ümumilikdə UV filtrlərinin iki növü var: Təbii filtrlər UŞ-A və UŞ-B şüalarını çəkir və enerjini istiliyə çevirir. Digər tərəfdən, mineral filtrlər dəri üzərində bir növ qoruyucu əmələ gətirən və daha çox UŞ-B şüalarını və daha az UŞ-A şüalarını əks etdirən kiçik hissəciklərdən ibarətdir. Hər bir UV filter UV şüalanmasına qarşı xüsusi növ qoruma təmin edir, buna görə də günəş kremləri və günəşdən qoruyan gündəlik dəriyə qulluq vasitələri çox vaxt geniş spektor qorumasını təmin edən müxtəlif filtrlərin birləşməsindən təşkil olunur.

SİTRONELLOL - QIZILGÜL SİTRUS

Bu komponent ətirşah, qızılgül və çiçəklərin əksəriyyətində mövcuddur. O, qadın ətirlərini hazırlamaq üçün təbii qızılgül birləşməsinin bir hissəsidir və həmçinin kişi ətirləri üçün vacib bir elementdir. Bu xammal çiçəkli bir ürəyə çəhrayı və zövqlü təravət və təbii zərif toxunuş bəxş edir.

SODİYUM AKRİLAT / C10-30-ALKİL AKRİLAT KROSSPOLİMERİ

Akrilat / C10-30 alkil akrilat krospolimeri, xüsusilə də UV filtri, minerallar və ya duzlar olduqda, duş gelləri kimi su əsaslı formulu qatılaşdırmaq və ya kremlər və ya losyonlar kimi emulsiyaları sabitləşdirmək üçün yaygın olaraq istifadə olunan sintetik polimerlərə aiddir. Akrilat / C10-30-alkil akrilat krosspolimeri suda fərqli axıcılığa malik şəffaf gel toxumaları əmələ gətirir. Akrilat / C10-30 alkil akrilat krosspolimeri də emulqatorun miqdarını azaltmaq və ya emulsifikasız yüngül emulsiyalar formalaşdırmaq üçün istifadə edilə bilər.

SORBİTAN STEREAT

Sorbitan stearat iki təbii maddə olan sorbitol və yağ turşusu stearik turşusunun reaksiyası nəticəsində istehsal olunan bitki mənşəli bir emulqatordur. Yağda su emulqatoru rolunu oynayır və sabit suda yağ emulsiyaları yaratmaq üçün müxtəlif kosmetik məhsullarda istifadə olunur.

SPİRT

Spirtdən digər komponentləri həll etmək üçün istifadə olunur. Spirt dəri kremləri, üz qırxmaq üçün kremlər və gündən qoruyucu məhsullar kimi bir çox məhsulların yeniliyi hissini gücləndirir.

SU

Su Yerdəki çayların, göllərin, okeanların və əksər canlı orqanizmlərin mayelərinin əsas tərkib hissəsi olan şəffaf, dadsız, iysiz və demək olar ki rəngsiz maddədir. Heç bir kalorisi və ya təbii qidalandırıcıları olmasa da, həyatın bütün formaları üçün mühümdür. Sudan demək olar ki bütün kremlərdə, lasyonlarda və təmizlik vasitələrində istifadə olunur.

SÜD TURŞUSU

Süd turşusu təbii nəmləndirici amillər qrupuna aid olan və nəmləndirici, həmçinin keratolitik xüsusiyyətlərə malik olan alfa-hidroksi turşusudur. Süd turşusu nəmləndirici xüsusiyyətlərə malikdir. Dərinin miqyasını azaldır və dərinin pH dəyərini tarazlaşdırır. Bundan başqa, quru dəri simptomları ilə mübarizə aparır. Süd Turşusunun həmçinin komedolitik təsirləri də var. Dərinin tökülməsinə kömək edərək komedonların əmələ gəlməsinin qarşısını alır və beləliklə, saç diblərinin tıxanmasının qarşısını alır. Buna görə də sızanaq simptomları ilə mübarizə aparır. Alfa hidroksi turşuları (qısaltması: AHAs) süd turşusu və limon turşusu kimi komponentlər qrupudur. AHAs üzüm və limon kimi meyvələrlə yanaşı, şəkər qamışı və süddə də olur. Adətən meyvə turşuları kimi də tanınaraq dərinin normal soyulma prosesini yavaş-yavaş sürətləndirmək üçün az miqdarda istifadə olunur. Nəticədə, quru səthi dəri hüceyrələri tökülür və daha yaxşı bir görünüş və dəri hissiyyatı olur.

SORBİTOL

Sorbitol dərinin təbii nəminin itirilməsinin qarşısını alaraq dərini nəm saxlayan təbii yaranan şəkər alkoqoludur. O, həmçinin məhsulları qatılaşdırmağa və onların quruluşunu təmin etməyə də kömək edə bilər.

SKVALEN

Skvalen emulsiyalar, çubuqlar və mastikalarda baxım komponenti kimi istifadə oluna bilən çoxşaxəli, şəffaf və qoxusuz yağdır. Molekulun əsas hissəsi zeytun yağından alınır. Skvalan 50-ci illərdə yumşaldıcı vasitə kimi təqdim olundu. Skvalan dərimizdə təbii olaraq əmələ gəlir. O, dəri sebumunun təxminən 15%-ni əhatə edən əsas komponentdir. Sebum dərini qurumağa qoymur və dəri üzərində hidrolipid qat əmələ gətirir. Deməli, skvalan dərinin nəmliyini itirməyə qoymur, dərini daha da nəmləndirirvə onu yumşaq və elastik edir. Çünki skvalan dərinin özünəməxsus hissəsidir, dəri skvalana yüksək dərəcədə dözümlüdür.

STEARAMİDOPROPİL DİMETİLAMİN

Stearamidopropil Dimetilamindən saç kondisionerlərində və müalicəsində istifadə olunur Saçların əsas hissəsini, elastikliyini, yaxud parıltısını artırmaq və ya fiziki və ya kimyəvi müalicə ilə zədələnmiş saçların möhkəmliyini gücləndirməklə saçın görünüşünü və hissini yaxşılaşdırır.

STEARET-2

Stearet-2 stearin turşusunun sintetik olaraq istehsal olunan polietilen qlikol efiridir. O, mum birləşməsidir. Kosmetika və şəxsi qulluq vasitələrində Stearet-2-dən dəriyə qulluq və təmizləyici məhsulların, həmçinin dezodorantların və saça qulluq vasitələrinin tərkibində istifadə olunur. Kosmetika və fərdi qulluq vasitələrinə əlavə olunduqda Stearet-2 digər mayelərin molekulları arasındakı interaktiv qüvvələri azaldır və beləliklə emulsiya əmələ gəlir. Stearet-2 kimi komponent bəzi fərdi qulluq vasitələrinə əlavə olunmazsa, məhsuldakı komponentlər bir-birindən ayrılardı.

STEARET-20

Stearet-20 stearin turşusunun polietilen qlikol efiridir. Günəşdə qaraldan, dəri, göz və saç məhsulları kimi kosmetika və fərdi qulluq vasitələrində istifadə olunan mum komponentidir.

Kosmetika və fərdi qulluq vasitələrinə əlavə olunduqda Stearet-20 müxtəlif mayelərin molekulları arasındakı interaktiv qüvvələri azaldır və beləliklə emulsiya əmələ gəlir. Stearet kimi komponent bəzi fərdi qulluq vasitələrinə əlavə olunmazsa, məhsuldakı komponentlər bir-birindən ayrılardı.

STEARET-21

Stearet-21 sintetik, mumlu birləşmədir və stearin turşusunun polietilen qlikol efiridir. Kosmetika və şəxsi qulluq vasitələrində Stearet-21 makiyaj, losyonlar, dezodorantlar, ətir, dəri, göz və saça qulluq vasitələri də daxil olmaqla, müxtəlif növ kosmetika və fərdi qulluq vasitələrinin hazırlanmasında istifadə olunur.

STEARİN TURŞUSU

Stearin turşusu mumlu, rəngsiz, uzun zəncirli yağ turşusudur. Bu qiymətli doymuş yağ turşusu bitki mənbələrindən də əldə edilə bilər ki, bu da təbii vasitələrdə istifadə üçün onu ideal seçim edir. Stearin turşusu emulsiyalarda hazır məhsulun zəngin tərkibinə kömək edən təsirli bir stabilizator, qatılaşdırıcı və yumşaldıcıdır. Stearin turşusu məxmər hiss etdirən zəngin köpük yaratmağa kömək edir. Bu xüsusiyyəti ilə o, təraş köpüklərində istifadə üçün idealdır. Sabunlarda, təmizləyicilərdə və şampunlarda Stearin turşusu törəmələri maddələri möhkəmləndirməyə kömək edən qatılaşdırıcı kimi fəaliyyət göstərir. O, həmçinin nazik və sulu sabun hissini aradan qaldırmağa kömək edir. Şampun tərkiblərində qoruyucu kondisioner kimi stearin turşusu saçı yumşaq, yüngül və parlaq edir.

STEARİL SPİRTİ

Stearil spirti əsasən bitki yağlarından və ya yağlardan alınır. Bu səbəbdən, Stearil Spirti yağlı spirt adlanır. Buna baxmayaraq, Stearil Spirti mumun hidrolizi ilə də əldə oluna bilər. Stearil Spirti emulsiyaların bərkliyini və kremlər və ya lasyonlar kimi məhlulların möhkəmlik dərəcəsini artırdığına görə bir çox kosmetik məhlullarda istifadə olunur. Stearil Spirti su ilə bərkidilən və tutarlılıq verən bir komponent kimi çıxış edən bərk ağ kütlə əmələ gətirir.

SUKROZ POLİSTEARAT

Sukroz Polistearat süfrə şəkəri kimi də tanınan sukrozdan ibarətdir, bitki yağlarından və yağlardan alınan yağ turşusu Stearin turşusu ilə birləşir. Sukroz Polistearatdan kosmetik vasitələrdə dəri kondisioneri və emulqator kimi istifadə olunur. O, yağ və su emulqatoru rolunu oynayır və yüngüllük, məxməri quruluş və nəmləndirmə kimi üstünlükləri var.
T-Y

TALK

Talk mineral mənşəli xammaldır. Bu xırda ağ toz məxmər kimi quru dəri hissi bəxş edir. Talk yağı udur və suyu rədd edir, buna görə də adətən körpələr üçün tozların əsas tərkib hissəsi kimi tanınır.

TAPİOKA NİŞASTASI

Tapioka nişastası maniok adlanan bitkinin köklərindən əldə olunan dənəvər təbii nişastadır. µm-ölçülü nişasta tozu çox miqdarda lipidləri (yağları) udur. Buna görə, tapioka nişastası kremlər və ya losyon kimi emulsiyalara daxil edildikdə daha az yağlı, yüngül və hamar dəri hissi bəxş edir. Tapioka nişastası donuqlaşdırıcı kosmetik vasitələr üçün xüsusilə uyğundur.

TETRANATRİUM EDTA

EDTA və EDTA duzları (məs, Trisodium EDTA) birlikdə istehsal olunur. Bu komponentin kosmetik vasitələrə əlavə edilməsində əsas məqsəd metal ionları bağlayan əla xüsusiyyətdir. Metal ionların bağlanması kosmetik vasitələrin korlanmasının qarşısını almağa kömək edir.

TİTANİUM DİOKSİD (NANO)

Bu komponent UV filtrlər qrupuna aiddir (UV ultrabənövşəyi deməkdir), Aİ-də kosmetik məhsullarda istifadə olunmasına icazə verilir və UV filtrlər müsbət siyahısında yer alır (Kosmetika Nizamnaməsi Əlavə 6). UV filtrlər dərini gün zədələnmələrindən qoruyan, günəş yanıqları, dərinin vaxtından tez qocalması və ya ləkələrin meydana çıxması ilə yanaşı, dəri xərçəngi risklərinin də qarşısını alan mühüm komponentlərdir. Ümumilikdə UV filtrlərinin iki növü var: Təbii filtrlər UŞ-A və UŞ-B şüalarını çəkir və enerjini istiliyə çevirir. Digər tərəfdən, mineral filtrlər dəri üzərində bir növ qoruyucu əmələ gətirən və daha çox UŞ-B şüalarını və daha az UŞ-A şüalarını əks etdirən kiçik hissəciklərdən ibarətdir. Hər bir UV filter UV şüalanmasına qarşı xüsusi növ qoruma təmin edir, buna görə də günəş kremləri və günəşdən qoruyan gündəlik dəriyə qulluq vasitələri çox vaxt geniş spektor qorumasını təmin edən müxtəlif filtrlərin birləşməsindən təşkil olunur.

TOKOFEROL ASETAT

Vitamin E asetat kimi də tanınan tokoferil asetat vitamin E-nin sintetik formasıdır. Vitamin E kosmetik vasitələrdə antioksidləşdirici və hamarlaşdırıcı təsirə malik olur, ultrabənövşəyi şüalarla əlaqədar olaraq dərinin zədələnmələrini azaldır, yaşla əlaqədar ləkələrinin əmələ gəlməsinin və dərinin vaxtından əvvəl qocalmasının qarşısını alır. Vitamin E təbii şəkildə bəzi ərzaqlarda mövcuddur və bir qida əlavəsi kimi istifadə olunur. «Vitamin E» qoruyucu kosmetik məhsullarda kəskin antioksidləşdirici aktivliyi olan yağ həll edən birləşmələr qrupunun ümumi adıdır.

Təbii mənşəli vitamin E müxtəlif bioloji aktivlik dərəcəsinə malik olan səkkiz kimyəvi formada (alfa-, beta-, qamma- və delta-tokoferol və alfa-, beta-, qamma- və delta-tokotrienol) mövcuddur. Alfa- (və ya α-) tokoferol insanın tələbatlarını qarşılayan olaraq tanınan yeganə formadır. Tokoferol asetat təbii vitamin E-nin sintetik törəməsidir.

TOKOFEROL / VİTAMİN E

Vitamin E təbii şəkildə digərlərinə əlavə olunmuş bəzi ərzaqlarda mövcuddur və bir qida əlavəsi kimi istifadə olunur. «Vitamin E» kəskin antioksidləşdirici aktivliyi olan yağ həll edən birləşmələr qrupunun ümumi adıdır.

Təbii mənşəli vitamin E müxtəlif bioloji aktivlik dərəcəsinə malik olan səkkiz kimyəvi formada (alfa-, beta-, qamma- və delta-tokoferol və alfa-, beta-, qamma- və delta-tokotrienol) mövcuddur. Alfa- (və ya α-) tokoferol insanın tələbatlarını qarşılayan olaraq tanınan yeganə formadır.

TRİDESET-12

Trideset emulqator qismində çıxış edir və yağ və suy qarışıqlarını stabilləşdirir

TRİDESET-15

Trideset emulqator qismində çıxış edir və yağ və suy qarışıqlarını stabilləşdirir

TRİDESET-3

Trideset emulqator qismində çıxış edir və yağ və suy qarışıqlarını stabilləşdirir

TRİDESET-6

Trideset emulqator qismində çıxış edir və yağ və suy qarışıqlarını stabilləşdirir

TRİDESET-9

Trideset-9 emulqatordur və mərhələ arası gərginliyini dəyişdirərək qarışıq olmayan mayelərin sabit qarışıqlarının əmələ gəlməsini təşviq edir. Trideset-9 kosmetik məhsulların mərhələ arası gərginliyini dəyişdirir və istifadə zamanı daha bərabər tətbiq olunmasına kömək edir.

TRİDESİL STEARAT

Tridesil stearat, ümumiyyətlə, bənzərsiz, heyvan mənşəli olmayan efirlərin tərkib hissəsidir. Xüsusiyyətlər baxımından bu yumşalma tərkibi zəngin, lakin yapışqan deyil, uzun müddət ipək və yumşaqlıq hissi yaradır. Bitki (toxum / ləpələr / hindistan cevizi/ və ya xurma) və sintetik mənbələrdən əldə edilir.

TRİDESİL TRİMELLİTAT

Tridesil trimellitat, ümumiyyətlə, bənzərsiz, heyvan mənşəli olmayan efirlərin tərkib hissəsidir. Xüsusiyyətlər baxımından bu yumşalma tərkibi zəngin, lakin yapışqan deyil, uzun müddət ipək və yumşaqlıq hissi yaradır. Bitki (toxum / ləpələr / hindistan cevizi/ və ya xurma) və sintetik mənbələrdən əldə edilir.

TRİMETİLSİLOKSİSİLİKAT

Trimetilsiloksisilikat - dəyişən silikon və oksigen atomlarından ibarət siloksan polimeridir. Suda həll olunmur, saç və dəri üzərində yumşaqlıq və hamarlıq  hissi bəxş edən nazik bir örtük meydana gətirir.

TRİNATRİUM EDTA

EDTA və EDTA duzları (məs, Trisodium EDTA) birlikdə istehsal olunur. Bu komponentin kosmetik vasitələrə əlavə edilməsində əsas məqsəd metal ionları bağlayan əla xüsusiyyətdir. Metal ionların bağlanması kosmetik vasitələrin korlanmasının qarşısını almağa kömək edir.

UBİXİNON

Q10 koenzim kimi tanınan ubixinon, bədənimizin hər bir hüceyrəsinin özünün istehsal etdiyi bir molekuldur. O, qidalandırıcı maddələrin və oksigenin bədən hüceyrələrinin istifadə edə biləcəyi enerjiyə çevrilməsinə kömək edir və antioksidləşdirici qismində çıxış edir. Q10 olmadan orqanizmimizdə az şey işləyəcək — heç bir hüceyrə Q10 olmadan yaşaya bilməz. Q10 adı onun xüsusi molekulyar strukturundan irəli gəlir: Q10 — struktur olaraq vitamin K və E ilə əlaqəli olan dairəşəkilli biomolekuldur. Adi xinon-dairəvi struktur Q10-nun (ubixinonun) bioloji cəhətdən daha çox nəzərə çarpan molekul olduğu molekul sinfinin spesifik xüsusiyyətidir. Maya fermentasiyası prosesləri vasitəsilə, bədəndə əmələ gələn eyni Q10 (təbiiyə bənzər Q10), bu gün biotexnoloji olaraq istehsal edilə bilər və NIVEA Q10 Üzə qayğı məhsullarımıza daxil edilmişdir.

UNDESİLENAMİDOPROPİL BETAİN

Bu inqrediyent şampunlarda və dəri üçün təmizləyici vasitələrdə istifadə olunan, yumşaq amfoterik səthi-aktiv maddədir. Səthi-aktiv maddələrin çirki təmizləmək üçün təmizləyici maddələr, bərk hissəciklərin maye məhsulunun tərkibindən ayrılmasının qarşısını almaq üçün saxlayıcı maddələr, sürətləndirici köpük və yağ ilə suyun qarışmasına imkan verən emulqatorlar da daxil olmaqla, bir çox funksiyaları var. Bundan əlavə, Undesi̇lenami̇dopropi̇l betai̇n antimikrob xüsusiyyətlərə malikdir və kəpəklə mübarizə aparmağa kömək edir.

ÜZÜM TOXUMU YAĞI

Üzüm toxum yağı qida məhsullarında Omeqa-6 yağ turşuları və vitamin E mənbəyi kimi qəbul edilə bilən təbii bitki yağlarından biridir. O, qida və içki sənayesinin yan məhsulu olan (şirə, şərab) üzüm toxumlarından əldə olunur. O, dəriyə qulluq vasitələrinə nəmləndirilmə və yumşaltma qabiliyyəti verir və, dərini əhəmiyyətli yağ turşuları və lipidlərlə zənginləşdirərək, dərinin baryer funksiyasının gücləndirilməsində və bərpasında mühüm rol oynayır.

VP/EYKOZEN KOPOLİMER

VP/Eycozen kopolimer saçların nəmi udmaq qabiliyyətini ləngidərək, saç stilini qoruyub saxlamağa kömək edir. O, dəri, saç, yaxud dırnaqlar üzərində nazik qat yaradır. O, həmçinin sıxılmış həblərin və ya tortun inqrediyentlərini bir yerdə saxlanması üçün istifadə olunur və mayedə həll olunmayan quru maddənin paylanmasına və ya çöküntü halına gətirilməsin kömək edir. Kopolimer monomer adlı nisbətən kiçik kimyəvi birləşmələrin fərqli xassəli çox böyük bir molekulla birləşməsi ilə yaranan polimerdir.

VP/HEKSADESEN KOPOLİMER

VP/Heksadesen kopolimer saçların nəmi udmaq qabiliyyətini ləngidərək, saç stilini qoruyub saxlamağa kömək edir. O, dəri, saç, yaxud dırnaqlar üzərində nazik qat yaradır. O, həmçinin sıxılmış həblərin və ya tortun inqrediyentlərini bir yerdə saxlanması üçün istifadə olunur və mayedə həll olunmayan quru maddənin paylanmasına və ya çöküntü halına gətirilməsin kömək edir. Kopolimer monomer adlı nisbətən kiçik kimyəvi birləşmələrin fərqli xassəli çox böyük bir molekulla birləşməsi ilə yaranan polimerdir.

VP/VA KOPOLİMER

VP/VA kopolimer saçların nəmi udmaq qabiliyyətini ləngidərək, saç stilini qoruyub saxlamağa kömək edir. VP/VA kopolimer, quruyaraq dəridə, saçlarda və ya dırnaqlarda nazik örtük yaradır. O, həmçinin sıxılmış həblərin və ya tortun inqrediyentlərini bir yerdə saxlanması üçün istifadə olunur və mayedə həll olunmayan quru maddənin paylanmasına və ya çöküntü halına gətirilməsin kömək edir. Kopolimer monomer adlı nisbətən kiçik kimyəvi birləşmələrin tam fərqli xassəli çox böyük bir molekulla birləşməsi ilə yaranan polimerdir.

YAPON ƏRİYİ YARPAĞI EKSTRAKTI

Möcüzə ağacı kimi də tanınan Yapon əriyi 200 il bundan əvvəl Yaponiyadan Avropaya gətirilmişdir. Yapon əriyi yarpağının ekstraktı təbii komponentlərin saxlanmasına imkan vermək üçün uyğun olan incə ekstraksiya prosesindən istifadə edilərək istehsal olunur. Yapon əriyi yarpağının ekstraktı aşağıdakı maddə qruplarını ehtiva edir: flavonoidlər, bilobalidlər və ginkqolidlər. Yapon əriyi yarpağı ekstraktları qulluq xüsusiyyətlərinə görə də tanınır.

YULAF UNU

Yulaf 1 metrədək hündürlükdə olan, dünyada yayılmış (tropiklərdən başqa) bitkidir. Meyvələrin tərkibində olan əsas komponentlər bunlardır: karbohidratlar, proteinlər, yağlar və flavonoidlər.

C12-15 ALKİL BENZOAT

C12-15 Alkil Benzoat dəri üçün rahat, sintetik yumşaldıcı vasitədir. O, zəif yağlı tərkibi olan yağlı komponentdir. O, dəri üzərində yaxşı yayılan xüsusiyyətlərə malikdir, dərini qurudur və bir çox kosmetik komponentlər üçün qiymətli həlledicidir.

C12-15 PARET-3

C12-15 Paret-3 yağ və suyun qarışmasına və bu növ məhlulu möhkəmləndirməsinə imkan verən səthi-aktiv maddə və emulqator rolunu oynayır.

C15-19 ALKAN

C15-C19 Alkan petrokimyəvi əsaslı yumşaldıcı vasitədir. O, alkil zəncirində 15-19 karbon atomu olan xətti alkanların qarışığıdır. O, təzə və sürüşkən bir toxunuş verir, hiss etdikdən sonra yumşaq olur.

CI 10316

CI qısaltması Rəng Göstəricisi mənasını verir. Əlavə rəqəm müəyyən bir rəngi təmsil edir, məsələn CI 42090 mavi rəngdir.

Rənglərdən dekorativ kosmetik vasitələrlə yanaşı, dəriyə qulluq vasitələrində də istifadə olunur.

CI 11680

CI qısaltması Rəng Göstəricisi mənasını verir. Əlavə rəqəm müəyyən bir rəngi təmsil edir, məsələn CI 42090 mavi rəngdir.

Rənglərdən dekorativ kosmetik vasitələrlə yanaşı, dəriyə qulluq vasitələrində də istifadə olunur.

CI 12490

CI qısaltması Rəng Göstəricisi mənasını verir. Əlavə rəqəm müəyyən bir rəngi təmsil edir, məsələn CI 42090 mavi rəngdir.

Rənglərdən dekorativ kosmetik vasitələrlə yanaşı, dəriyə qulluq vasitələrində də istifadə olunur.

CI 14720

CI qısaltması Rəng Göstəricisi mənasını verir. Əlavə rəqəm müəyyən bir rəngi təmsil edir, məsələn CI 42090 mavi rəngdir.

Rənglərdən dekorativ kosmetik vasitələrlə yanaşı, dəriyə qulluq vasitələrində də istifadə olunur.

CI 15850

CI qısaltması Rəng Göstəricisi mənasını verir. Əlavə rəqəm müəyyən bir rəngi təmsil edir, məsələn CI 42090 mavi rəngdir.

Rənglərdən dekorativ kosmetik vasitələrlə yanaşı, dəriyə qulluq vasitələrində də istifadə olunur.

CI 15985

CI qısaltması Rəng Göstəricisi mənasını verir. Əlavə rəqəm müəyyən bir rəngi təmsil edir, məsələn CI 42090 mavi rəngdir.

Rənglərdən dekorativ kosmetik vasitələrlə yanaşı, dəriyə qulluq vasitələrində də istifadə olunur.

CI 16035

CI qısaltması Rəng Göstəricisi mənasını verir. Əlavə rəqəm müəyyən bir rəngi təmsil edir, məsələn CI 42090 mavi rəngdir.

Rənglərdən dekorativ kosmetik vasitələrlə yanaşı, dəriyə qulluq vasitələrində də istifadə olunur.

CI 17200

CI qısaltması Rəng Göstəricisi mənasını verir. Əlavə rəqəm müəyyən bir rəngi təmsil edir, məsələn CI 42090 mavi rəngdir.

Rənglərdən dekorativ kosmetik vasitələrlə yanaşı, dəriyə qulluq vasitələrində də istifadə olunur.

CI 19140

CI qısaltması Rəng Göstəricisi mənasını verir. Əlavə rəqəm müəyyən bir rəngi təmsil edir, məsələn CI 42090 mavi rəngdir.

Rənglərdən dekorativ kosmetik vasitələrlə yanaşı, dəriyə qulluq vasitələrində də istifadə olunur.

CI 28440

CI qısaltması Rəng Göstəricisi mənasını verir. Əlavə rəqəm müəyyən bir rəngi təmsil edir, məsələn CI 42090 mavi rəngdir.

Rənglərdən dekorativ kosmetik vasitələrlə yanaşı, dəriyə qulluq vasitələrində də istifadə olunur.

CI 40800

CI qısaltması Rəng Göstəricisi mənasını verir. Əlavə rəqəm müəyyən bir rəngi təmsil edir, məsələn CI 42090 mavi rəngdir.

Rənglərdən dekorativ kosmetik vasitələrlə yanaşı, dəriyə qulluq vasitələrində də istifadə olunur.

CI 42053

CI qısaltması Rəng Göstəricisi mənasını verir. Əlavə rəqəm müəyyən bir rəngi təmsil edir, məsələn CI 42090 mavi rəngdir.

Rənglərdən dekorativ kosmetik vasitələrlə yanaşı, dəriyə qulluq vasitələrində də istifadə olunur.

CI 42090

CI qısaltması Rəng Göstəricisi mənasını verir. Əlavə rəqəm müəyyən bir rəngi təmsil edir, məsələn CI 42090 mavi rəngdir.

Rənglərdən dekorativ kosmetik vasitələrlə yanaşı, dəriyə qulluq vasitələrində də istifadə olunur.

CI 45100

CI qısaltması Rəng Göstəricisi mənasını verir. Əlavə rəqəm müəyyən bir rəngi təmsil edir, məsələn CI 42090 mavi rəngdir.

Rənglərdən dekorativ kosmetik vasitələrlə yanaşı, dəriyə qulluq vasitələrində də istifadə olunur.

CI 47005

CI qısaltması Rəng Göstəricisi mənasını verir. Əlavə rəqəm müəyyən bir rəngi təmsil edir, məsələn CI 42090 mavi rəngdir.

Rənglərdən dekorativ kosmetik vasitələrlə yanaşı, dəriyə qulluq vasitələrində də istifadə olunur.

CI 60725

CI qısaltması Rəng Göstəricisi mənasını verir. Əlavə rəqəm müəyyən bir rəngi təmsil edir, məsələn CI 42090 mavi rəngdir.

Rənglərdən dekorativ kosmetik vasitələrlə yanaşı, dəriyə qulluq vasitələrində də istifadə olunur.

CI 61570

CI qısaltması Rəng Göstəricisi mənasını verir. Əlavə rəqəm müəyyən bir rəngi təmsil edir, məsələn CI 42090 mavi rəngdir.

Rənglərdən dekorativ kosmetik vasitələrlə yanaşı, dəriyə qulluq vasitələrində də istifadə olunur.

CI 73360

CI qısaltması Rəng Göstəricisi mənasını verir. Əlavə rəqəm müəyyən bir rəngi təmsil edir, məsələn CI 42090 mavi rəngdir.

Rənglərdən dekorativ kosmetik vasitələrlə yanaşı, dəriyə qulluq vasitələrində də istifadə olunur.

CI 74160

CI qısaltması Rəng Göstəricisi mənasını verir. Əlavə rəqəm müəyyən bir rəngi təmsil edir, məsələn CI 42090 mavi rəngdir.

Rənglərdən dekorativ kosmetik vasitələrlə yanaşı, dəriyə qulluq vasitələrində də istifadə olunur.

CI 75470

CI qısaltması Rəng Göstəricisi mənasını verir. Əlavə rəqəm müəyyən bir rəngi təmsil edir, məsələn CI 42090 mavi rəngdir.

Rənglərdən dekorativ kosmetik vasitələrlə yanaşı, dəriyə qulluq vasitələrində də istifadə olunur.

CI 77007

CI qısaltması Rəng Göstəricisi mənasını verir. Əlavə rəqəm müəyyən bir rəngi təmsil edir, məsələn CI 42090 mavi rəngdir.

Rənglərdən dekorativ kosmetik vasitələrlə yanaşı, dəriyə qulluq vasitələrində də istifadə olunur.

CI 77268:1

CI qısaltması Rəng Göstəricisi mənasını verir. Əlavə rəqəm müəyyən bir rəngi təmsil edir, məsələn CI 42090 mavi rəngdir.

Rənglərdən dekorativ kosmetik vasitələrlə yanaşı, dəriyə qulluq vasitələrində də istifadə olunur.

CI 77288

CI qısaltması Rəng Göstəricisi mənasını verir. Əlavə rəqəm müəyyən bir rəngi təmsil edir, məsələn CI 42090 mavi rəngdir.

Rənglərdən dekorativ kosmetik vasitələrlə yanaşı, dəriyə qulluq vasitələrində də istifadə olunur.

CI 77289

CI qısaltması Rəng Göstəricisi mənasını verir. Əlavə rəqəm müəyyən bir rəngi təmsil edir, məsələn CI 42090 mavi rəngdir.

Rənglərdən dekorativ kosmetik vasitələrlə yanaşı, dəriyə qulluq vasitələrində də istifadə olunur.

CI 77491

CI qısaltması Rəng Göstəricisi mənasını verir. Əlavə rəqəm müəyyən bir rəngi təmsil edir, məsələn CI 42090 mavi rəngdir.

Rənglərdən dekorativ kosmetik vasitələrlə yanaşı, dəriyə qulluq vasitələrində də istifadə olunur.

CI 77492

CI qısaltması Rəng Göstəricisi mənasını verir. Əlavə rəqəm müəyyən bir rəngi təmsil edir, məsələn CI 42090 mavi rəngdir.

Rənglərdən dekorativ kosmetik vasitələrlə yanaşı, dəriyə qulluq vasitələrində də istifadə olunur.

CI 77499

CI qısaltması Rəng Göstəricisi mənasını verir. Əlavə rəqəm müəyyən bir rəngi təmsil edir, məsələn CI 42090 mavi rəngdir.

Rənglərdən dekorativ kosmetik vasitələrlə yanaşı, dəriyə qulluq vasitələrində də istifadə olunur.

CI 77891

CI qısaltması Rəng Göstəricisi mənasını verir. Əlavə rəqəm müəyyən bir rəngi təmsil edir, məsələn CI 42090 mavi rəngdir.

Rənglərdən dekorativ kosmetik vasitələrlə yanaşı, dəriyə qulluq vasitələrində də istifadə olunur.

1,2-HEKSANEDİOL

1,2-Heksanediol adətən nəmləndirici, həlledici və dəri problemlərinə təsiredici kimi çıxış edir. O, lipofil aktiv tərkib hissələrini həll edir. Bu komponentdən dəri və saça qulluq məhsulları, ətirlər, təmizlik vasitələri, makyaj və digər məhsulların hazırlanması zamanı istifadə olunur.