İstifadə şərtləri

1. Şəxsi məlumatlar

Zəhmət olmasa, məlumatların gizliliyi məsələləri ilə bağlı hüquq siyasətimizlə tanış olun.

 

2. Məzmun

http://www.nivea.az / saytında (bundan sonra — "veb-sayt") şəkil, fotoqrafiya, qrafik təsvirlər, əmtəə nişanları, filmlər, audio- və videofayllar və mətnlər kimi materiallardan istifadə olunur (bundan sonra — "materiallar"). Materiallar Beiersdorf AG, 20245 Hamburq, Unna küç, 48, (bundan sonra — "Beiersdorf") şirkətinin mülkiyyətidir, müəlliflik hüququ, əmtəə nişanları, sənaye nümunələri haqda qanunvericilik müddəaları ilə qorunur, həmçinin Almaniya və beynəlxalq hüquqa uyğun şəxsi hüquqlar konsepsiyasına əsaslanır. Materialların şəxsi istifadədən başqa istənilən digər məqsədlərlə istifadə olunması Beiersdorf şirkətinin öncədən yazılı razılığını tələb edir.

Əgər materiallar birbaşa veb-saytdan (məsələn, Media-Mərkəzdə) yüklənmək üçün nəzərdə tutulmuşdursa, onlara yükləmə zamanı qeyd olunan xüsusi qayda və şərtlər tətbiq olunur.

 

3. Hüquqi düzəliş

İstifadəçi materialları yüklədiyi və ya istənilən digər formada istifadə etdiyi zaman, bunun riskini öz boynuna almış olmur. Beiersdorf bununla bağlı yaranmış heç bir itkiyə görə istifadəçilər qarşısında məsuliyyət daşımır, xüsusilə də bu, məlumat, texniki vasitələr və proqram təminatına aid olduqda. Bu müddəa qəsdən zərər vermə və ya kobud ehtiyatsızlıq səbəbindən zərər verməyə görə məsuliyyətə şamil olunmur. Beiersdorf üçüncü şəxslərin hüquqlarının pozulmasına görə heç bir məsuliyyəti öz üzrəinə götürmür.

Bu veb-saytdakı məlumat əsaslı şəkildə tərtib olunmalı və yoxlanılmalıdır. Lakin Beiersdorf məlumatın dəqiq, aktual və tam olmasına görə heç bir məsuliyyəti öz üzərinə götürmür. Bu veb-saytın məqsədi ümumi məlumatın verilməsidir, o, heç bir halda həkim və ya mütəxəssisin məsləhətlərini əvəzləmir.

 

4. Reytinqlər

Qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər veb-saytdakı məlumatları məhsul, işin gedişatı və digər amillər baxımından dəyərləndirmək imkanına malikdirlər. İstifadəçi rəy bildirirsə, o, Beiersdorf şirkətinə bu rəyi qeyri-məhdud vaxt ərzində istənilən yerdə istifadə etmək hüququ verir. Beiersdorf bu rəyi qeyri-məhdud sayda dərc edə və yaya bilər, yəni kütləvi informasiyanın istənilən vasitəsi və formasında, həm onlayn, həm də oflayn. Bundan başqa, Beiersdorf reytinqi qısaltmaq hüququna malikdir. Əgər istifadəçi öz adını rəy altında qeyd etsə, Beiersdorf rəyi dərc edərkən istifadəçi adını qeyd edə bilər, amma buna borclu deyil.

Rəy bildirərkən istifadəçi həm də zəmanət verir ki, o, aşağıdakılara aid qəsdən yalnış rəy bildirmir, rəy bildirmir: (a) müəllif hüququ və ya üçüncü şəxslərin istənilən digər hüquqları haqda Almaniya qanunvericiliyini pozan; (b) qanunvericilik müddəaları və ya rəsmi fərmanları pozan; (c) fiziki və ya hüquqi şəxsə aid hörmətdən salıcı, böhtanlı, təhqir edici və ya hüquq bərabərliyini pozan məlumatları özündə daşıyan; (d) digər veb-saytlara aid məlumatları, ünvanları, e-poçtları, əlaqə məlumatlarını və ya telefon nömrələrini özündə daşıyan; (e) tərkibində kompyüter virusları və ya proqram və fayllar üçün digər potensial təhlükələri olan. Beiersdorf qeyri-qanuni tərkibi olan, xüsusilə, hüquq bərabərliyini pozan, pornoqrafik və ya irqçi, eləcə də zorakılıq törədən reytinqlər və ya tərkibində məktublar zənciri, kütləvi məktub göndərişi və spamın digər formalarını özündə daşıyan istənilən rəyi pozmaq və ya bu cür məlumatı saytda yerləşdirməmək hüququna malikdir.

 

5. Правовые последствия

Beiersdorf оставляет за собой право заблокировать доступ пользователя в систему, если пользователь нарушает указанные правила и условия использования и/или какие-либо правовые нормы. В случае совершения подобных действий использование веб-сайта запрещается, в связи с чем любые дальнейшие действия по его использованию считаются незаконными. Beiersdorf оставляет за собой право добиваться защиты от несанкционированного использования своих материалов, а также восстановления любого другого нарушенного права, в частности, личных прав, прав на товарные знаки, промышленные образцы, авторских прав и других интеллектуальных прав в рамках гражданского или уголовного законодательства.

Недействительность или ничтожность отдельных положений, содержащихся в данных правилах и условиях, не влияет на действительность оставшихся правил и условий.

Из-за технических инноваций и изменений законодательства данные правила и условия могут быть периодически пересмотрены, что в последний раз было сделано в апреле 2015 года. Если вы хотите сообщить нам о каких-либо нарушениях прав на нашем веб-сайте, пожалуйста, обязательно свяжитесь с нами: ТОО "Байерсдорф Казахстан", Республика Казахстан, г. Алматы, 050022, пр.Абая 42, 5-й этаж, тел: +7 (727) 313 0728.