BEIERSDORF-da sabitlik

Ətraf mühit və insanlar qarşısında məsuliyyətimizi anlayaraq bizneslə məşğuluq. Fəaliyyətimiz yalnız ekonomik məqsədlərlə deyil, həm də təbiəti qorumağa can atmaq və öz həmkarlarımız və bütün ictimaiyyət qarşısında öhdəliklərimizi yerinə yetirməklə müəyyənləşir.
Məsuliyyətli biznes — yeni məqsədlər, yeni perspektivlər və onlara nail olmağın yeni vasitələridir. Amma hər şeydən əvvəl bu daimi özünüinkişafdır.
Məqsədimiz — həyatı daha yaxşı etmək üçün inkişaf etməkdir. Bu gün və sabah.

Ətraflı

Daha ətraflı məlumat üçün www.Sustainability.Beiersdorf.com